Langhøjgård

Fæstere og ejere af Langhøjgård. Mt,8

I 1780 var Peder Larsen fæster under Trinderup men i 1785 købte hans Enke Ane Nielsdatter gården og giftede sig med Peder Lauritsen . I 1827 overtog svigersønnen Laurits Hansen den . Hans kone hed Dorrit . I 1858 var der igen en svigersøn Lars Jensen der overtog gården . Hans kone Kirsten Lauritsdatter giftede sig senere efter Lars Jensens død med Niels Lange .


De drev gården til de solgte den til Frans Fransen i 1906 . Frans Fransen er født d. 25-11 1878 i Uggelhuse i Virring sogn . hans kone Anne  Fransen født d. 3-3 1880 i Kristrup sogn . Pigenavn Pedersen . Frans Fransen var dannebrogsmand han var sognerådsformand fra 1921 .

Efter Frans Fransen død solgte enken Anne Fransen gården til sønnen Jørgen Fransen som overtog den d. 1-10 1952 sammen med Magda Fransen født Nielsen . De drev gården til 1969 . Hvorefter de solgte Langhøjgården til Linda og Aksel Dalum  (i dag 2018 ejes gården af sønnen Ove Dalum)

Laurits Hansen ejede også Enghavegården han lå inde som soldat i 8 år i København . Mens han var der sendte han besked hjem om at bygge  et nyt stuehus . Han havde medsendt en tejning der efter ville blive et meget flot hus . Stuehuset er bygget munkesten som de Onsild mænd  hentede langt nord for Hobro . Det var dengang almindelig at bønderne hjalp hinanden med at bygge . Stuehuset stod færdig da Laurits Hansen  kom hjem så 1827 .

Svend Balle

Matr nr 8, Langhøjgård 1827. 
Laust Hansen ejede Langhøjgård, han var inde som Soldat i 8 År i København, mens han lå inde sendte han bud hjem at de skulde bygge et nyt Stuehus efter en tegning han sendte med, det var efter tiden et flot hus, stenene skulde være Munkesten, Sdr Onsild mænd hentede dem nord for Hobro, huset stod færdig da han kom hjem, han kone hed Dorret, hun blev meget gammel og var blind, Laust Hansen havde en bror som var Forpagter på Enghavegård, en som kaldtes bette Niels, han fik Thulsgård Mtr 13 b, en anden var Spillemand, Tømrer og Karetmager han boede i huset hvor ejeren senere hed Anders Gundersen, en datter af Laust Hansen fik hjemmet Langhøjgård, hun hed Kirsten og blev gift med Lars Jensen, som var Forpagter på Louvisendal han var fra Vendsyssel, Lars Jensen og Kirsten fik mange børn, de døde alle af Tuberkulose, da Kirsten døde, kom Lars Jensen
6 uger efter og bestilte Lysning for hans anden kone, hun hed også Kirsten, hvortil Præsten svarede at det var noget tidlig, Lars svarede straks, jamen det er ikke ulovlig, det kunde Præsten jo ikke at sige noget imod.

En anden datter af Laust Hansen hed Anne Marie,
blev kaldt Går-An-Mari, hun fik Enghavegård Mtr nr 13.