Arkivet

Det som der er registreret på arkivet.

Banen veje vandløb og broer 
1 Viborg – Hobro vejen
2 Sdr.Onsild Sø
3 Banen
4 Sønder Onsild Sø
5 Kort af kirkebyen 1944
6 Kort 1996
7 Øbrovejen
8 Banen
9 Vejarbejde ved Viborgvej
10 Gamle veje
11 Vejspor omkring Skals Å
12 På sporet af hærvejen
13 Viborg landevej
14 Banen
15 landevejens anlæg
16 Søagergårds udflytning og andre
17 Lille å og Kongsvad mølle
18 Ad gamle Onsild veje
19 Angående ålegården i søagers eng
20 Kort martrikel
21 Afløbet fra Sdr.Onsild sø
22 Pæsen
23 Sønder Onsild sø
24 Fyrkat vandmølle
25 Ny motervej
26 Kågfart på Skalsåen
27 Skalsåen før og nu
28 Kirkestien


Skole og Kirke 
1. Onsild gamle skole
1a. Sdr. Onsild s ældste skole
2. Præstens hund
2a Sdr. Onsild menighedsråd
3.om skolerne i Sdr.og Nr. Onsild (skrevet af Aage Thy)
3a Skoleloven
3b Lærerembedet i Sdr. Onsild
4. Nr. Onsild skole
5. Præster i Sdr.og Nr Onsild
6.Kirken i Sdr. Onsild
7. Ligtale over Niels Pedersen
8. Restausering af Sdr. Onsild kirke
9. Karl Grøn fortæller (ringer og graver i Nr. Onsild)
9aKarl Grøn fortæller om slaget ved Onsild
9b Præster i Sdr.og Nr. Onsild siden ca 1500
10 Genforenings mindesmærkernes historie
10a Genforeningsstenen i Sdr. Onsild
11 Kirkehuset i Nr. Onsild
11aSdr. Onsild præstegård
12. Missionshuset i Sdr. Onsild
13. Lærerembedet i Sdr. Onsild
14. Lærer i Sdr. Onsild og Nr. Onsild
15. Lærer i Friskolen
16. Lærer i Sdr. Onsild
17. Ugens skole
17a Avis udklip Dahl-Hansen/K.L.Erikslev
17b Skolen gennem årene
18.  Sdr. Onsild kommune skole
18a Familievåbnet
19. Artikler i dagbladet Himmerland Hobro
20. Himmelbrev
21. Hobro på den anden ende i 1888
22 Lov af 1 december 1925 Sdr.+ Nr. Onsild kommunen
23. Indskrifter på altertavlen i Sdr. Onsild


Avis udklip fra før og nu
10 års jubilæum i husmoderforening, foreningen 50 års jubilæum, kvinder står bag
Fra Klejtrup sogn
Byråd s debat om bilkørsel
Ingvord s kilde
Da Mejeriet Sædager takkede sin bestyrer
Ungdommen i Onsild
Ballegården slægtsgård
Ny station
Onsild hvilehjem
Stop diæt udbetaling
Ny leder på plejehjem
Barsel tynger hvilehjem
Ny leder på hvilehjemmet
Farvel til landbo autionen
Hans Kvist biskop /forhenværende modstandsmand i Onsild
Modstandsmand henrettet. Morell Jørgensen
Frits Jensen til handicap OL
Motorløb Carl Erik Kristensen
Tom Kristensen racerkører
Onsild håndbold piger 1980 Rasmus Knudsen
Onsild HK lukker
1991. 100 årig socialdemokratiet i Hobro
Wasehusbroen 1989
Slaget ved Onsild bro
Cykelstien i Onsild 1977
Pram Jørgen på kaagfart ad Skalsaa
Hærvejen kortlagt i Himmerland
Himmerlandsbankens krak 1993
Protest mod vejlukning Søtoften
Brobygning på Viborgvej over motorvej
Gård revet ned for motorvej
Onsild socialkontor Anna Pedersen
Tak for livet Frits Nielsen
Skole i 300 år


Livets gang år 1993 i Onsild
Pensionistklub
Gotfreds Hinrups barndom
Onsild for årtusinder tilbage
Kik og lyt fra 1993
Omsorg       Hvilehjem
Uddrag af den gamle sognerådsprotokol
livet i Ålborg 1842
Byfornyelse i Sdr.Onsild st 1993
Optimistklub
Lærer Andersens datter Marie fortæller
Gamle Onsild navne
Kirkebyens vandværk novbr 1993
Husmoderforening
Kartoffeltyskere og hvad der skete i krigene
Detaljer fra Onsild historie
Onsild Hvilehjem  Nye Ledere
Biblioteksforening
Forskellige årsbegivenheder fra 900 -1868
Onsild skole 1993
Y Mens Club
Kongsvad mølle 25 juli 1916
Navne – matr. i Sdr.Onsild 1820
Himmerlandsbankens Krak
Foredragsforeningen 1938-60

Storkene i Onsild
Beboer i Sdr.Onsild 1808-1842-
Andelskassens 25 års jubilæum
Langhøjgaard
Folketælling antal beboer 1769-1921
Bane og veje
Onsildnavnet og beboer
Skiftet efter Niels Pedersen
Onsild for 3000 -4000 år siden
Anderledes personer
Sdr og Nr Onsild
Viborglandevej
Fangekælder i Nørregade Randers
De beboer som har levet i Onsild
Dagarbejde på landet
Sogneforstanderskabet
De gamle Onsildveje
Forskellige årstal  hvad der er sket det år
Sdr Onsild og jernbanen
Beboermøde i Nr Onsild i 1810
Ret til at køre bil
Det gamle Onsild
Onsild sydlige dels problemer
Tingsteder Galgebakken  retskreds
Provisorietiden
Herredernes våben
Sognefogeder     Amter
Hjemmeværn — Cevilforsvar
Skalsåen og vejene over
Trinderup krat
Hærvejen Immervad bro
Pigen fra Løvel
herredsten ved indgangen til Skellerup kirke
Sognefogder

Foto optaget i Sønder Onsild og omegn

taget af Willy R. Eliasen

Det er tanken at dette album skal tilgå Onsild Lokalhistorie Marts 2022

Bogen = Erindringer fra en knægt fra landet. Begge bøgerne er Registreret i Onsild Lokalarkiv

D. 1- 11 2022 Ejgild Simonsen