Bakkebo

Matr. 30 Bakkebo

Bakkebo kan føres tilbage til 1768 da Herman Christensen var fæster han var født i Sdr.Onsild han overtog huset der hørte under Trinderup Hovedgård efter Svend Jensen der på grund af fattigdom måtte flytte . I 1790 blev Christen Jensen (Hvas) fæster og i 1820 Jens Hermansen hans søn Herman Jensen købte i 1856 gården for 1300 Rdl. han var gift med Kirsten Mari Pedersdatter deres søn Peder Jensen Qvortrup nuværende ejers fader overtog den i 1876 og ejede den til 1913 hvorefter sønnen Anders Qvortrup overtog den .