Banen

Banen gennem Onsild blev åbnet 1869 og alle lodsejere fik udleveret en køreplan så der er noget der tyder på at bommene over Viborglandevej og Frederiksbergvej først blev sat op senere men da de blev opsat blev det lavet sådan at dem over på Frederiksbergvej kunne hæves og sænkes inde fra byens vogterhus .
Den gamle stationsbygning blev solgt til andelsmejeriet da banen blev flyttet nord for byen.
Onsild andelskasse blev bygget hvor det gamle spor havde gået
og  ved banens forlægning blev Frederiksbergvej lukket og det øverste af vejen hedder nu Højvangen.
1915 
Ved et møde i Sdr.Onsild forsamlingshus bestemte beboerne at yde et tilskud til en Mariager Onsild bane på 35,000 kr. og yderlig 15,000 hvis Glenstrup kommune ikke gav noget tilskud.Ovennævnte bane er den som senere blev anlagt mellem Viborg og Mariager over Fårup . Det var særlig Prp. Jens Jensen Ellitshøjgård der talte for at banen skulle gå omkring Sdr.Onsild men det blev heldigvis ikke den vej den kom til at gå for kommunerne hvor igennem den kom til at gå måtte i mange år yde et stort tilskud til banen og det var jo i sidste ende skatteyderne der betalte.  Nu er der kun sporene tilbage Nu er der i bogstaveligste forstand kun sporene tilbage fra Sdr.Onsild jernbanestation. Den 34 år gamle stationsbygning med tilhørende lager og kontorbygning er fjernet og et kapitel i byens historie er sluttet her i 1985.
For tiden arbejdes der med opfyldning af stationsbygningens kælder så der skabes et fladt terræn op mod jernbanen bla. af hensyn til plaseringen af el ledninger langs med dobbelt sporet.
Sporene der nu er sidste synlige minde om Onsilds tid som stationsby.
Bygningerne der nu blev fjernet blev taget i brug 7 maj 1951 og i Onsild drømte man den gang om en ny opgang for byen men drømmen brast.
Stationens post-udsendelse sluttede d. 28 maj 1967 og selve passageroptagelsen og afsætning ophørte i maj 1969.
Før nedlæggelsen havde Onsild borgerne gode muligheder for at komme til Randers i dag skal de først med bus til Hobro for at nå toget til laksestaden derimod har byen fine busforbindelse til Viborg.Jernbanen kom til Sdr.Onsild allerede i 1869 og der berettes en munter episode fra indvielse af banen.
Et tog kørte en række prominente gæster med kong Chr. d. 9 i spidsen gennem Jylland og da de nåede Onsild fik han en snak med en lokal bonde der var mødt frem for at overvære indvielsen.
Henvendt til bondemanden sagde kongen  det fortælles at i her på egnen har landets bedste stude. Det stemmer ikke deres majestæt. Ja da har jeg ellers hørt sagde kongen og steg på toget.
Efter at det var kørt stimlede bondens standsfæller sammen om ham og spurgte hvorfor benægtede du overfor kongen. Vi har da landets bedste stude. Ja men jeg ville ikke risikere at vi kom til at betale mere i skat hvis jeg gav ham ret i det at vi har så fine stude svarede bonden sindig.
Manden (bonden) var Poul Rasmussen på Sædagergård.

Himmerland mandag den 7 juni -1920Et alvorligt jernbaneuheld i OnsildLokomotivet og tender samt en bogievogn løber af sporet. En afløsningsassistents skæbnesvanger forglemmelse Lørdag aften er der sket et ret alvorligt jernbaneuheld på sydlige del af sporene ved Onsild station idet lokomotiv med tender og en boggisvogn i ilgodstoget løb af sporet ved udkørsel fra stationen. Toget var kun på 6 vogne to boggievogne og 4 godsvogne da ulykken skete. Det kom derfor hurtig i fart og for ud ad sporene .Det var lige nået ud til signalhytten ved terrænste sydlige ende da man på perronen hørte et brag fra toget efterfulgt af en larmende knagen og hvislen.Toget var løbet af sporet ved skiftet ud for signalhytten. I den stærke for det videre mellem skinnerne et hundrede alen indtil koblingen mellem lokomativet og den første boggievogen, en 3. Kl,s vogn brast og lokomotivet med tenderen for ud over jernbanelegemet og borede sig ind i skråningen.Den afsporede vognog resten af togstammen blev stående oppe på dæmningen.Ved afsporingen blev togets få passagerer kastet omkuld. De var ikke længe om at komme ud og blege betragtede de væltede lokomotiv og den afsporede vogn.Mindelserne fra Vigerslev sad i blodet. Der var ingen der var kommet noget til. På lokomotivet kunne der let være sket en alvorlig ulykke . Fyrbøderen blev ved det første stød kastet over mod kedelen og derfra slynget tilbage ned mellem lokomotivet og tenderen. Ved at at gribe i håndbremsen lykkedes det ham i sidste øjeblik at hale sig op inden tenderen og lokomotivet borede sig fast og klappede sammen med en knagen. Føreren blev slynget ud i rugmarken neden for Hjælpearbejdet Fra stationen blev der hurtig rekvireret assistance og ved 11 tiden ankom det første hjælpetog fra Randers med mandskab . Senere ankom et tog fra Aarhus med en kran.  Distrikte chefen kom ligeledes til stede .Med en stor arbejdsstyrke tog man derefter fat på at rydde sporet. Trafikken over stedet var nemlig blevet spærret ved ulykken så togene måtte udveksle passagerer over stedet . Det gav jo en del forsinkelser.Hele natten arbejdedes der med at grave den væltede maskine ud. Man vilde grave jord ud under den for derefter når den er rejst op på ret køl at lægge skinner neden under den så den kunde trækkes op af en hjælpemaskine der var ankommen. Udenom  de brudte og spærrede spor lagde man nyt spor så toget kunde føres udenom. Søndag formiddag  førte man flere tog over på den måde men et par vogne løb af da kurven var lovli skarp.Søndag formiddag var vi i  Onsild for at se på ødelæggelsen maskine og tender stod stadig på skråningen støttet af planker og dunkraft for at forhindre den i at vælte længere ned . Underneden var der gravet en grube og en styrke arbejdede med at save det ødelagte spor over og skille tenderen fra maskinen.Omkring maskinen var der slået nogle svære tov som løb sammen i et par store blokke . Når alt var klart skulde hjælpemaskinen spændes for og trække det væltede lokomotiv op. En halv snes mand gik og arbejdede med at flytte det interimistiske spor måle og tilpasse mens andre fyldte jord på mellem svellerne.Den afsporede vogn havde man lige spændt maskinen for og efter et par tilløb lykkedes det at trække den op på sporet. Den havde ikke taget nogen større skade .Bufferne var blevet trykket ind og harmonikaen klemt men var lidt bulet i den forreste ende . I sidegangen hang en herreoverfrakke som var blevet glemt af ejeren i skyndingen . Da vognen var bleven trukken væk kunde man rigtig se hvilken frygtelig kraft der havde været på ved afporingen skinnerne var bøjet og sprængt og sveller og jord formelig pløjet op det stykke lokomotivet havde løbet.Hele dagen igennem var der en sand folkevandring til Onsild af gående og kørende fra omegnen og fra Hobro . De vildeste rygter om en ny Vigerslev ulykke var kommen i omløb. De nysgerrige der i dagens løb var henne at se på ulykkestedet kunde tælles i tusindvis.Årsagen til Uheldet Årsagen til afsporingen var forkert sporskifte eller rettere manglende sporskifte.Da der blev givet indkørsel signal til toget syd fra blev spor syd på som sædvanlig låset men glemte at låse det op så sporet kunde skiftes da toget syd fra var kommet ind. Der blev givet afgangssinal til toget sydHimmerland mandag den 7 juni – 1920 Fortsættelse af det alvorligt jernbaneuheld i Onsild. Ude ved signalhytten stod den portør der skulde skifte spor og slippe toget ud på linien. Da han greb i sporskiftet opdagede han at det stadig var aflåset. Han troede at det vilde blive åbnet og ventede derude. Det blev imidlertid ikke låset op og da han så hørte afgangssignalet og så toget sætte sig i gang styrtede han tilbage mod for at advare det. Det var forgæves. Toget var kommen i for stærk fart til at kunne standses. Afsporingen var uundgåelig. Stationsforstanderen var ikke hjemme og stationen lededes af en afløsningsassitent Frost der tidligere hat gjort tjeneste i

Hobro . Det var hans første tjeneste som afløser. Der er på hans ansvar for forglemmelsen falder .Man kan ikke andet beklage den unge mand hvis forsømmelse var skyld i uheldet. Han her stedse været regnet for en overodentlig dygtig og pligtopfyldende funktionær.Onsdag den 9. Juni  1920  Sdr. Onsild  Jernbaneuh

eldetI går blev lokomotivet halet op og med 5 – toget gik det syd på til Århus for at blive repareret . Nu har man kun sporet tilbage. I morgen håber at alt er i orden.Er skrevet af efter Hobro Avis