Banen

Banen gennem Onsild blev åbnet 1869 og alle lodsejere fik udleveret en køreplan så der er noget der tyder på at bommene over Viborglandevej og Frederiksbergvej først blev sat op senere men da de blev opsat blev det lavet sådan at dem over på Frederiksbergvej kunne hæves og sænkes inde fra byens vogterhus .
Den gamle stationsbygning blev solgt til andelsmejeriet da banen blev flyttet nord for byen.
Onsild andelskasse blev bygget hvor det gamle spor havde gået
og  ved banens forlægning blev Frederiksbergvej lukket og det øverste af vejen hedder nu Højvangen.
1915 
Ved et møde i Sdr.Onsild forsamlingshus bestemte beboerne at yde et tilskud til en Mariager Onsild bane på 35,000 kr. og yderlig 15,000 hvis Glenstrup kommune ikke gav noget tilskud.

Ovennævnte bane er den som senere blev anlagt mellem Viborg og Mariager over Fårup . Det var særlig Prp. Jens Jensen Ellitshøjgård der talte for at banen skulle gå omkring Sdr.Onsild men det blev heldigvis ikke den vej den kom til at gå for kommunerne hvor igennem den kom til at gå måtte i mange år yde et stort tilskud til banen og det var jo i sidste ende skatteyderne der betalte.

Nu er der kun sporene tilbage

Nu er der i bogstaveligste forstand kun sporene tilbage fra Sdr.Onsild jernbanestation. Den 34 år gamle stationsbygning med tilhørende lager og kontorbygning er fjernet og et kapitel i byens historie er sluttet her i 1985.
For tiden arbejdes der med opfyldning af stationsbygningens kælder så der skabes et fladt terræn op mod jernbanen bla. af hensyn til plaseringen af el ledninger langs med dobbelt sporet.
Sporene der nu er sidste synlige minde om Onsilds tid som stationsby.
Bygningerne der nu blev fjernet blev taget i brug 7 maj 1951 og i Onsild drømte man den gang om en ny opgang for byen men drømmen brast.
Stationens post-udsendelse sluttede d. 28 maj 1967 og selve passageroptagelsen og afsætning ophørte i maj 1969.
Før nedlæggelsen havde Onsild borgerne gode muligheder for at komme til Randers i dag skal de først med bus til Hobro for at nå toget til laksestaden derimod har byen fine busforbindelse til Viborg.

Jernbanen kom til Sdr.Onsild allerede i 1869 og der berettes en munter episode fra indvielse af banen.
Et tog kørte en række prominente gæster med kong Chr. d. 9 i spidsen gennem Jylland og da de nåede Onsild fik han en snak med en lokal bonde der var mødt frem for at overvære indvielsen.
Henvendt til bondemanden sagde kongen  det fortælles at i her på egnen har landets bedste stude. Det stemmer ikke deres majestæt. Ja da har jeg ellers hørt sagde kongen og steg på toget.
Efter at det var kørt stimlede bondens standsfæller sammen om ham og spurgte hvorfor benægtede du overfor kongen. Vi har da landets bedste stude. Ja men jeg ville ikke risikere at vi kom til at betale mere i skat hvis jeg gav ham ret i det at vi har så fine stude svarede bonden sindig.
Manden (bonden) var Poul Rasmussen på Sædagergård.