Bente Buus, Tanghøj

En lille hilsen fra Marie Haals Jensen, Bælum:
Det foreviste postkort (familiebillede) er af hendes forældre, hendes søster og hende selv. Faderens Navn: Carl Andersen
Moder: Dorthea Andersen, kaldet “Thea” Ældste datter: Kirstine (Stine)
Yngste datter: Marie

Desuden medfølger retur et familiebillede af mejeribestyrer Rasmussen og familie. Den ene søn hed Helge, den anden Svend. Desuden en datter som Marie ikke kan huske navnet på. En af sønnerne (vistnok Svend) blev senere mejeribestyrer.
Der følger også et billede af Marie og Stine på trappen foran friskolen.
Og så lidt minder fra Marie:
Hendes far var lærer, ansat i kommuneskolen i Sdr. Onsild. Han kom fra Vammen. Det var åbenbart et vikarjob, og da det så skulle fornys, søgte han igen stillingen da han og Thea var meget glad for at bo i Sdr. Onsild.
Ansøgningen blev imidlertid afslået med begrundelsen at man ikke fandt han var tilstrækkelig kristen -“missions”
Dette var der mange af byens store gårdmænd, som var meget utilfreds med, og disse holdt et møde, hvor en af dem udbrød, – så bygger vi i stedet en friskole den dag i morgen ! For Læreren ville de nu beholde.
Lige dagen efter kunne det nu ikke nås, så lærerparret flyttede ind i den gamle præstebolig og holdt skolestue der for børnene indtil friskolen stor klar. Marie mener hendes søster blev født i den periode, hvor de boede i præstegaarden, hvorimod hun selv blev født efter friskolen blev bygget.
I den gamle præstebolig var 2 lejligheder, og i den anden ende boede 2 damer. Væggene var tynde, og Marie har hørt hendes forældre fortælle, at de to damer vistnok sad med øret tæt på væggen når hendes forældre havde gæster eller der skete noget andet spændende, for damerne var vel orienteret om hvad der skete i deres hjem. Der er vedlagt et billede af hendes mor samt de to damer som dengang boede i lejligheden i den anden ende. Marie kender ikke navnet på damerne, men det er hendes mor som sidder i det mørke tøj. Billedet er vist taget i haven til præstegården.

Yderligere har jeg fået en avisannonce vedr. mindestenen som hendes far huggede ud (med runetegn på den ene side). Hvis lokalhist. Forening allerede er i besiddelse af annoncen, vil jeg gerne have den med tilbage men I er velkommen til at beholde den, hvis I ikke har den i forvejen.
Marie lovede at se, om hun kunne finde flere fotos eller huske flere ting fra tiden i Sdr. Onsild.
PS: På bagsiden af billedet med mejeribestyrerens familie er et foto men det er en gård i Vammen.
Desuden kunne hun huske at faderen fortalte om lærerjobbet:
Han fik 66 kr. om måneden i løn, men for at eksistere havde han ekstra bijobs: Passede brugsens regnskab. Spillede i Glenstrup kirke. Sang i Onsild Kirke.
– samt fik tilskud til den daglige mad i form af noget kød, når forældrene i Vammen slagtede gris
Efter nogle år måtte de dog nødtvungen søge et andetjob, og flyttede til Komdrup. Det var ikke så sikker en fremtid i friskolen, økonomien var for streng. Dette er hvad Marie ved om flytningen fra Onsild-og at moderen sagde hun gik flere gange rundt om skolen den dag de skulle flytte, hun var meget ked at de skulle derfra skønt hm nu egentlig nu kom til sin egen hjemegn igen.

De bibeholdt tilknytningen til mange på egnen. En Marius Jensen Stensbak (hans kone hed Anne) havde en søn Jens, som aldrig var “så glad for skolen”, og da tiden nærmede sig hvor hm skulle konfirmeres, kom hans forældre og bad, om han ikke en tid måtte bo hos lærer Andersen i Komdrup, for noget skulle han altså have lært inden hm skulle konfirmeres. Sådan blev det, og drengen boede hos Maries forældre i et halvt år. Den samme dreng skulle senere arve forældrenes gård, og ville så giftes med en husbestyrerinde som var ansat, idet hans mor ikke længere magtede at passe huset Men, skønt dette giftermål var praktisk, så sønnen dog fik en kone, så var det “ikke fint nok” og brylluppet blev holdt hos Maries forældre i Komdrup -uden deltagelse af forældrene fra Onsild.
Engang var Maries familie inviteret til fest i “Terrupgaard” i Sdr. Onsild. Denne gårdmand var €n af de store- hm havde Bil !

Så lærerparret med børn blev hentet i bil og skulle overnatte på gården. Om morgenen stod gårdmanden ude midt i gården og vækkede dem med en trompet. Det var en stor oplevelse.
Ja, dette var så fra snakket lige fik hos Marie da jeg var på besøg en morgen på vej til arbejde for at vise hende jeres billede (hun har det også selv). Ingen tvivl om at der kommer flere historier hvis I er interesseret.

Hun husker også at hun har haft besøg nogle gange af en af mejeribestyrerens drenge, som har faet flere billeder af hende, idet hm lavede en “scrapbog” om Sdr. Onsild i gamle dage. Han sagde, at han havde noteret at hvis han faldt væk og hun stadig var i live, skulle bogen sendes til hende, da mange af billederne stammer fra hende (hendes far var vist ivrig til at fotografere). Han er død i dag, men hvor bogen er ved hun ikke. Hun er ikke selv interesseret i bogen men I kan få den hvis den dukker op. Hans enke bor vist på Sjælland mener Marie’????
Tak for sidst, det var en hyggelig aften Hilsen Bente Buus, Tanghøj