Bjørnehusmanden v/Gotfred Hinrup

Bjørnehusmanden boede oprindelig i kobbersmedens hus i Ulstrup, en ejendom der nu er revet ned og underlagt Terrupgård.
Han hed Niels Jensen, engang i sidste halvdel af de attendehundrede, gik han det, vi i gamle dage på røven(fallit). Men så fik han på en eller anden måde bygget et hus ude på heden neden for Trinderup Krat, som tilhørte Lacour på Trinderup, så han er jo nok kommet til at arbejde i skoven.
Hans datter Sine blev i 1878 gift med ejeren af Onsild kro, Mads Chr Andersen. Mads var født i
1851 og døde i 1895, 44 år gammel, og ligger begravet på Onsild kirkegård.
Sine drev kroen videre, og blev i daglig tale kaldt ”Krosine” eller ”Gæstgiversine”. Hun døde og blev begravet på Onsild kirkegård den 24 aug. 1937.

Tilbage til bjørnehusmanden. Hans kone døde, årstallet har jeg ikke, men så flyttede han ind til datteren på kroen.

Sine solgte kroen i 1917, og da var hendes fader død, men da han flyttede ind til datteren, kom der en ny mand i bjørnehuset, og han fik også navnet bjørnehusmanden. Huset blev efterhånden helt faldfærdig, så han flyttede ud til Kristrup.

I dag kan man ikke finde resterne af huset, hvis man ikke viste hvor det lå.

Jeg kom en dag til at tale med den sidste bjørnehusmand en vi begge var i brugsen, han spurgte om jeg ikke manglede en slagtegris. – Jo hvis prisen passer, så mangler jeg altid en. Vi kørte ud til bjørnehuset. I en indhegning gik der 2 grise, der var ingen hus de kunne gå ind i, men der var gravet en hule ind i diget, og der lå de i mudderet, så de nærmest lignede sorte vildsvin. Vi blev enige om prisen, og jeg fik den læsset bag i bilen. Jeg kom hjem og fortale mor, at jeg havde købt en billig gris. Vi fik den af bilen, og fik den vasket, og så gik billigheden også af, den var nemlig fuld af bylder over det hele. Hvordan den endte livet, kan jeg ikke huske, men en tig husker jeg, jeg talte aldrig men den kæltring mere.

Tilbage til kobbersmedens ejendom i Ulstrup, da vi kom til Onsild var ejeren af den Marius Hermansen. Han var gift med den forrige ejers datter, hun var en nydelig kone, men det var mærkeligt, at hun ikke havde et tilnavn. Hun havde nemlig noget, jeg aldrig havde set før eller siden, hun havde nemlig et meget lyst øje, og et mørkt brunt øje, og hun skjulte dem aldrig hverken med briller eller andet.

Det skrevne her, kan jeg ikke dukomentere, selv om der findes et billede af hende, så fortæller det jo ingenting. Kulørte billede var vist ikke opfundet
Gotfred Hinrup