Borgerforeningens protokol 1996-2005

Protokol for :

Onsild og omegns borger & håndværkerforening

14-05-1996.

Bestyrelsesmøde d 14-5-96 afholdt hos Pia Hansen.

Hele bestyrelsen var samlet,der blev snakket om vi skulle blive ved med at være medlem af erhvervsrådet ,det blev vi enige om vi ikke skulle da de kreser om Hobro.

Så gik vi over til byfesten ,der skal vi stå for fagenes fest hvor vi blev enige om 4 hold det blev landmænd, lærer, vognmænd og dagplejere og så skal vi stå for skydeteltet og sætte flag op.

Eva Nielsen. Pia Hansen. Kjeld Sørensen.

Henning Jeppesen. Karl Erik Kvornum.

_____________

Bestyrelsesmøde d,12-6-96, afholdt hos Kjeld Sørensen.

Hele bestyrelsen var samlet, der blev talt om Sankt Hans,vi blev enige om at sælge stegte pølser,øl, vand,kaffe og kage.

Så gik vi over til at snakke byfest,den var vellykket (selvom det var regnvejr),vi blev enige om at skrive prisen på det mad & drikkevarer der blev solgt, priserne var: Øl 10 kr,vand 5, kr, kaffe & kage5,kr.

Eva Nielsen Kjeld Sørensen

Karl Erik Kornum Henning Jeppesen

Pia Hansen.

Foredrag på skolen ang, flygtninge den-25-9-96.

Foredraget blev afholdt på skolen,der var mødt 3 af bestyrelsesmedlemmerne op. Susanne Bugge bød velkommen.

Vibeke Foltmand fra flygtningehjælpen i Hobro holdt foredraget.

Kagen vi fik til kaffen var bagt af nogle flygtninge i Handest og her i Onsild.

Eva Nielsen Pia hansen Karl Erik Kornum.

Kjeld Sørensen Henning Jeppesen

Dillitant møde den,14-10-96.

Afholdt hos Lis Hansen, på Fiskevej, fra husmoderforeningen.

Der var tre mødt op fra bestyrelsen.

Der blev fastsat dato på delitanten,det blev den 30-01-97&1-2-97.

Eva Nielsen Pia Hansen K E Kornum

Kjeld Sørensen Henning Jeppesen.

Bestyrelsesmøde den 12-11-96.

Afholdt hos Henning Jeppesen.

Hele bestyrelsen var samlet. Vi startede med at uddele opgaverne til juletræet oppe på skolen den 11-12-96 og fastsætte ,at juletræerne i byen skal sættes op 23-11-96,vi blev enige om medlemskortene helst skal være ude inden den 14-1-97. Pia laver sedlerne, der skal ud,prisen på medlemskabet blev sat ned til 50 kr pr husstand & 30 kr for personlig medlemskab.

Eva Nielsen Pia Hansen Karl Erik Kornum

Kjeld Sørensen Henning Jepsen

Bestyrelsesmøde d 13-1-97.

Afholdt hos Karl Erik Kvornum,hele bestyrelsen var samlet.

Pia og Kjeld har været tilmøde på skolen ang,byfestens økonomi,der var enighed om at borgerforeningen skulle stå for fagenes fest.

Derefter blev der snakket om delitant,hvor vi skal stå for opstilling af borde og stole samt oprydning søndag .Fredag skal afholdes generalprøve.

Pris børn + pensionister 20kr voksne 30kr.

Lørdag pris 75 kr.

Derefter blev der uddelt poster til fastelavn.

Delitant den 31-1 og 01-02-97

Delitanten var over alt forventning ,den blev afholdt i kulturcentret og det vil vi anbefale igen til næste år,musikken var også ok.

Eva Nielsen.

Fastelavn d 9-2-97

Fastelavnen blev afholdt på skolen som den plejer og der var også i år godt besøgt.

Eva Nielsen Kjeld Sørensen Henning Jepsen K E Kornum,Pia Hansen

Generalforsamling tirsdag d 18-2-97,

Afh i Onsildhallens mødelokale.

Kopi af indkaldelse:

Dagsorden:

Valg af ordstyrer og skriftefører.

Beretning om foreningens virke i det forløbne år.

Regnskabsaflæggelse.

Valg til bestyrelse og valg af suppliant. På val:Eva Nielsen &Keld Sørensen.

Valg af revisor og suppliant.

Indkomne forslag(Forsamlingshus eller ej.)

Evt.
Bemærkninger!

Vi lover, at ingen MOD DERES VILJE,bliver valgt til bestyrelsen,så du kan roligt møde frem.
Vi er vært med en øl eller vand under generalforsamlingen,og bagefter med kaffe,te og et stykkebrød.

Øvrige arrangementer.

Fredag d 31 januar:Generalprøve delitant kl 19,00.

Lørdag d 1.februar:Premier delitant kl 18,30.

Efter forestillingen lørdag spises

Medbragt madkurv,derefter spilles op til dans.

Husk tilmelding.

Søndag d 9 februar:Fastelavn på skolen.

Fredag d 6 juni : Majstang.

Lørdag d 7 juni : Byfest.

Mandag d 23 juni: Sct Hans i anlægget.

Husk……..Vi har en borgerforening, støt og bevar den.

Vel mødt!

Borgerforeningen.

Generalforsamlingen blev åbnet med velkomst af Pia Hansen, derefter valg af ordstyrer Mogens Munk og skriftfører Eva Nielsen. Ordstyrer kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet med i alt 19 fremmødte,inkl. Bestyrelsen.

Keld Sørensen gennemgik regnskabet og det blev godkendt. Der var et spørgsmål ang ,juletræsophæng hvordan det kan bringes ned , vi har snakket om stikkontakter ved hver mast .

Næste punkt var valg af nye bestyrelsesmedlemmer,der skulle vælgeren da Eva Nielsen ikke ønskede genvalg, i år var der ing en problemer, ind kom Vibeke Jensen og Keld Sørensen blev genvalgt, som suppleanter er Ole Andersen og Birger Nielsen. Revisor er Hanne Søgård Nielsen og Anna F. Østergård, suppleant Signe Iversen.

Indkommende forslag Forsamlingshus, Henning Jepsen stod for dette, der var snak om udvidelse af Nr . Onsild forsamlingshus,samt Hennings maskinhus på Viborglandevej og så Kulturhuset ,men der var ikke stemning for det på generalforsamlingen.

Skriftfører ordstyrer

Eva Nielsen

Konstituerende møde.

Mødet blev afholdt efter generalforsamlingen .

Pia startede med at byde velkommen til Vibeke ,derefter blev de forskellige poster delt ud ,det blev til følgende.

Formand: Pia Hansen.

Næstformand: Henning Jepsen.

Kasserer: Keld Sørensen.

Sekratær: Vibeke Jensen.

Menig: Karl Erik Kvornum.

Posterne blev enstemmigt fordelt.

Efter dette blev der aftalt at give gave til skolefesten(2stk fribilletter til byfesten).derefter blev der aftalt hvem der skulle ud på de forskellige flagdage ,det blev til følgende.

Påskedag: Henning og Vibeke.

Pinsedag:Pia.

Konfirmations søndag: Keld og Karl Erik.

Bestyrelsesmøde 16-4-97.

Afholdt hos Pia Hansen, hele bestyrelsen mødte op

Først aftalte vi en dato,til at vaske og male broen i Onsild St.Det blev den 16 og 17-5. Anlægget trænger også til en kærlig hånd, så der møder vi den 24-5 kl 10, 00 og håber også at nogle af byens borgere møder op og hjælper.

Byfesten blev også vældig diskuteret .

Teltet hentes torsdag ,d, 5-5. Vi står for fagenes dyst ; lærer,dagpleje,mødre og fædre. Skydeteltet og slå søm i kævle.Flagene skal også op .

Samtidig klarede vi også Sankt Hansdag.

Vi møder alle i anlægget kl.18,00.

Vibeke Jensen Henning Jepsen Kjeld Sørensen

Karl Erik Kornum Pia Hansen.

Bestyrelsesmøde d 24-9-97.

Så er vi samlet igen, denne gang hos mig Vibeke L. Jensen.

Der er sket meget siden sidst.

Broen er vasket og malet .Anlægget fik en kærlig hånd ,der var rundstykker og kaffe (købmanden havde sendt ost med) derudover var der også øl og vand. Men alt det gik byens borgere glip af ,for der kom ingen. Vi fik også lagt grus på stierne.Majstang og byfesten gik også godt.Det blev holdt ved siden af hallen og teltet var fyldt op .

Til Sankt Hans mødte der mange op . Vejrguderne var med os først på aftenen. Tove Kristensen holdt en smuk båltale.

Vi fik drøftet forskellige punkter her til aften

1-10: byfest og delitantmøde kl.19,00 på skolen.

– Hvornår skal bænkene tages ind ? Og hvor skal de stå?

– 22 nov skal visætte juletræer op i lysmasterne.

– julehilsen i kik og lyt

– 10-12 julefest på skolen,vi skal lave kaffe og sælge billetter.

– 7-1. Stormøde på skolen 19,30.

– medlemskort skal ud i uge 2.

– 9-2 generalforsamling 19,30.

– Evt, nyt sted til opbevaring af flag ,bænke,grill.

Vibeke Lange Pia Hansen Kjeld Sørensen

H Jepsen

Fredag d 6-2-98.

Siden sidst har vi haft et par stormøder med de andre foreninger om bl.a byfesten og delitanten,som havde 87 betalende gæster,. Juletræerne pyntede flot på Viborglandevej ,men de fik ikke alle lov til at være i fred.Flere lyskæder var i stykker og en helt væk.Det var et par dage med godt vejr,vi havde valgt,så det var heldigt.

Vi startede året med at gå ud med medlemskort.

Den 31-1 var der generalprøve ,inden da havde vi sørget for at tapetsere scenen. Slæbe stole fra skolen af. Da prøven var slut dækkede vi borde til lørdag .Det er sammen med husmoderforeningen vi klarede det Lørdag aften er med spisning. Der er fyldt hus ,112 gæster.Vi kunne nemt bruge noget mere plads,flere ville gerne have været med .Søndag bestod af oprydning. Vores formand Pia Hansen er gået af,hun er flyttet til Hobro.Tak til Pia for de år hun hjalp til .

Vibeke Lange Hansen

Henning Jepsen.

Generalforsamling Onsild d 9-2-98

I Onsildhallens mødelokale.Mandag den 9 februar 1998 kl. 19.30

Dagsorden.

Valg af ordstyrer og skriftefører.

Beretning om foreningens virke i det forløbne år.

Regnskabsaflæggelse.

Valg til bestyrelsen og valg af suppleant.På valg:Henning Jepsen,Karl Erik Kornum, Pia Hansen.

Valg af revisor og suppleant.

Indkomne forslag.
Evt.

Bemærkninger.

1.Vi lover at ingen MOD DERES VILJE, bliver valgt til bestyrelsen,så du kan roligt møde frem.

Vi er vært med en øl eller vand under generalforsamlingen,bagefter med kaffe og brød.

Vel mødt

Borgerforeningen.

Øvrige arrangementer.

Fredag d 30 januar: Generalprøve kl. 19.00

Lørdag d.31 januar:Premierekl. 18.30 Husk tilmelding,der er kun plads til 100 gæster.

Fredag d. 12 juni : Majstang.

Lørdag d.13 juni :Byfest

Husk………….Vi har en borgerforening,støt og bevar den.

Generalforsamlingen blev åbnet med velkomst af næstformand Henning Jepsen. Og dernæst valg af sekretær : Vibeke Lange Jensen,ordstyrer Mogens Munk. Ordstyrer Mogens Munk bekræftede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet med i alt 8, fremmødte, inkl.,3,bestyrelsesmedlemmer. Han gav ordet videre til næstformanden Henning Jepsen ,som fortalte om foreningens virke i løbet af året .Dernæst fremlagde Keld Sørensen regnskabet

Her er en kopi af det originale årsregnskab

Onsild Håndværker-og Borgerforening /s.dato: 31-01-98 side 2

Årsregnskab

——————————————————————————————————

Konto Navn 01-02-97- 31-01-98

Debet Kredit

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Indtægter

————

Kontingenter 7570,00

Diverse udlejninger 1,978,53

Renteindtægter 542,57

Indtægter i alt 10,091,10

Arrangementer

——————–

Sct. Hansfest 1,138,45

Dilettant 2,500,00

Arrangementer i alt 3,638,45

Møder generalforsamling

————————————

Generalforsamling 1,004,00

Møder m.m i alt 1,004,00

Udgifter

————

Fotokopier 61,25

Juletræsophæng 2,251,86

Udgifter i anlægget 202,95

Viadukt 404,75

Diverse udgifter 1,097,95

Div anskaffelser 399,00

Adm.udgifter i alt 4.417,76

Forsikringer

——————

Resultat 8.307,79

Overført årets resultat 8.307,79

Onsild Håndværker/borgerforening /s.dato:31-01-98

Årsregnskab

——————————————————————————————————

Konto Navn.

===========================================================

Statusbalance

——————–

Aktiver

———–

Andelskassekonto 36530,95

Andelshaverkonto

Andelsbevis 200,00

Juletræskæder

Akk.afskr.juletræskæder

Aktiver i alt 36730,95.

Passiver

————-

Egenkapital 28423,16

Årets resultat 8307,79

Passiver i alt 36730,95

Ovenstående regnskab har vi revideret:

Onsild den 3 februar 1998.

Hanne Søgård NIELSEN Anna F. Østergård.

Her er resten af skriftførens notater.

Keld Sørensen var glad for året som var gået ,det var ikke så dårligt endda. Ca 8000 kr mere end sidste år.Dernæst var der valg til bestyrelsen. Ind kom Ulla Skov uden problemer.Henning Jepsen og Karl Erik Kornum ønskede genvalg.Som suppleant kom Freddy Christensen ind. Til næste år Birger Nielsen på valg.

Revisor:Hanne Søgård Nielsen og Anna F. Østergård.

Suppleant:Signe Iversen.

Der var ikke kommet forslag ind.

Under evt. Forhørte Freddy Christensen om evt.byvåben ved indfaldsvejene.

Selve formene skulle være hos Kaj Larsen.

Der blev enighed om at spørge byportudvalget om videre information.

Mødet blev afholdt i god ro og orden.

Vibeke Lange Jensen.

 

Konstituernde møde.

Onsild 9-2-98.

På konstituerende møde som blev holdt efter generalforsamlingen uddelte vi

Bestyrelsesposter som blev således:

Formand : Henning Jepsen.

Næstformand: Ulla Skov.

Kasserer: Keld Sørensen.

Sekretær: Vibeke Lange Jensen.

Menig medl: Karl Erik Kornum.

Formandsposten tog sin tid ,da Henning ikke var helt enig med vi andre i,at han ville passe godt til denne post.

Men da han endelig gav sig ,havde han også masser af gåpåmod, til kamp mod dentunge trafik i byen.Også dilettanten blev diskuteret ,der er for lidt plads i gymnastiksalen ved skolen. Så vi snakkede om hallen og fik Kaj til at komme ind og fortælle om priser. Han skal minimum have 3000 kr, men det kunne vi snakke om ,derforuden skal han have 13% af spiritussalget. Så vi vil henvende os til husmoderforeningen og høre hvad de mener.Vi vil også gerne have Nr. Onsild med. Byporten blev også vendt, det vil vi tage op senere. Vi aftalte at møde ude ved Henning til rundstykker ,d 22/3 for at se på flaghuller .

Vibeke Lange Jensen.

Fastelavn 22-2-/98.

Afholdt på skolen. Entre alle 15 kr, kaffebillet ved indgangen 10.kr,slikposer 8,kr. Præmier 6 stk 50 kr.Der var mødt ca 162 op. Underholdning:Søren Tomme Tigerdyrs Show.2500 kr (god)

Vibeke Lange Jensen. Kjeld Sørensen. Henning Jepsen.

ULLA Skov. Karl Erik Kornum.

Bestyrelsesmøde d,22-3/98.

Vi mødte alle op hos Henning Jepsen til kaffe og rundstykker kl,9,00.

Vi snakkede bl.a. om:

Stormødet d 3/3 ,der handlede om kommunens afslag på de 18000,kr tilkoordination og aktiviteter i kulturcentret.

Vi blev enige om ikke at blande os for meget.

Flagdage blev delt ud således:

Påskedag:Ulla og Keld.

Konfirmation:Vibeke og ERIK.

Pinsedag: Karl Erik og Henning..

Forsikring har vi ikke i borgerforeningen. Keld undersøger det.

Onsild håndboldklub er desværre nedlagt.( Måske del i pengene)

Klager til Henning om rod på sin grund i Sdr. Onsild.

Skolefest køber Ulla gaver for ca. 200 kr.

Sankt Hans Ulla ogVibeke laaver program.

Byfest telt,skydetelt og ordrebekræftelse,Keld

Bump på vejen. Det ligger i amtet,der er bevilget 80,000,kr

Arbejdsdag i anlægget- finder en dag senere.

Bænke sættes ud 28/3,Keld & Karl Erik.

År 2000 fest i hallen. Karl Erik.

Konditur, hitlerbroen rundt,Vibeke står for det .

Inge Marie Bundgård ,25 års jubilæum i andelskassen. (bog 200 kr)

Herefter var vi ude og ordne flaghuller,vi lavede et par nye.

Vi var på kirkestien og blev enige om ikke at gøre noget der.

Anlægget i St,byen kommunen spørges om rengøring af halvøen. Bålstedet mangler siddepladser,flagstang males.

Vibeke Jensen. Ulla Skov.

Kjeld Sørensen

K. E. Kornum

Møde d, 5-6, nede på sportspladsen ved anlægget.

Samme dag har vi inviteret byens borgere til at hjælpe med oprydning i anlægget.

Vi var alle mødt op ,på nær Keld, der var på arbejde.

Her fik vi snakket om opgaverne ,både til majstang, byfest og sankt hans.

Da vi var færdige med mødet kørte Ulla på arbejde.

Vi andre fortsatte ovre i anlægget.Her var også min Erik som hjalp Karl Erik med at fælde nogle døde træer.Hennings Jonas som slog alle græskanterne,Stine og jeg malede flagstang .Ketty,s Bjarne havde lavet 2 pæne broer til anlægget som han og Hening satte op. Derudover blev der sat en bænk op i anlægget og en på sportspladsen.

Vi så som sagt ikke noet til byens borgere.

Forud for denne bog er der sket lidt :

D.30-3- Byfestmøde hvor Henning og Vibeke mødte op.

D. 29-4-Kondituren , hitlerbroen rundt, hvor der mødte 27 voksne og 11 børn op. Vibeke havde fået præmier og saft fra Mc Donald,s.Det var en god tur, der forsatte hver onsdag.

April . Skrevet til teknisk forvaltning om hjælp til at rense op i det stillestående vand i anlægget.

Maj, Brev fra forvaltningen, både til os og menighedsrådet om udnyttelse af grønt areal bag kirken; vi sarer at vi mener ,at Åge skal have lov til at beholde sine heste!

Vi hørte ikke noget fra forvaltningen angende rensning af anlægget.

Kjeld K E Korrnum. H Jepsen Vibeke.

Majstang 12-6.

Vi hjalp alle sammen med at sætte telt op ,dagen før.Det var nemt at rejse. Vi havde lejet teltet af K B. teltudlejning.

Aftenen startede med grill af egne pølser ,el lignende.Det var næsten kun bestyrelsen der spiste. Senere mødte mange op .Der blev lavet en flot krans og Rasmus K spillede på harmonika.Square danserne fra byen gav opvisning.

Denne aften står vi for drikkevarer:øl 10kr,vand 5 kr.

Også majstangen og optænding af grillen er vores opgave.

K E Kornm H. Jepsen Kjeld Vibeke.

Byfest 13-6.

Blev jo holdt ved Onsildhallen. Vi satte flag op i byen .

Mooncar-ringridning ingen succes,børnene skulle hentes fra hoppeborgen fter hver tur.

I år fik vi besøg af (dronningen) hun blev modtaget af Torben Kirketerp -jakkesæt og tennissko .Hun var god de fleste af byens borgere blev nævnt.

3x gange Onsild bydyst var god,hver by skulle hver især løse nogle opgaver. Det var selvfølgelig Onsild St, der vandt. Vi passede skydeteltet skiftevis.

Om aftenen var der mavedans.

K E Kornum Kjeld H Jepsen Vibeke.

Sankt Hans 23-6.

Som båltaler havde vi Lise Storm.

Til fiskekonkurrencen deltog kun 4 børn.Fiskedammen var en succes. Vi haveborde og bænke .Der varia 55 voksne og 20 børn

K E Kornum Kjeld H J. Vibeke

Bestyrelsesmøde 12-11-98.

Afholdt hos Henning Jepsen.

Vi snakkede bl a om:

Juletræer: De sættes op d.22-11 og tages ned d. 30-12.

Juletræ: På skolen. Vi laver kaffe og sælger billetter.

Medlemskort: Går vi ud med i uge 2.

Dilettant: D 29-+30-1.Vi laver scenen.

Generalforsamling: Vi prøver om andelskassen ,købmanden og DK-tanken vil sponsorere et gavekort eller noget andet.

Sætte et stykke i Hobro avis(Vibs).

Så snakkede vi og så om at Kjeld gerne ville på valg,altså han ønskede ikke genvalg. Det er vi selvfølgelig kede af.

Aftenen sluttede med et enligt kaffebord.

Møde i børnehaven.

Henning mødte op for borgerforeningen.

Det drejede sig om en legeplads ,der kan bruges af alle børn.John foreslår,at det sker i samarbejde med hele byen, d v s børnehavn,menighedsrådet og dagplejen.

Borgerforeningen sponsorerer en bænk og undersøger om økonomisk støtte.

Møde med husmoderforeningen.

Alle fra borgerforeningen mødte op

Diletantforestilling

Afholdes i forsamlingshus.

Vi uddelte forskellige poster.

Byfestmøde.

Henning,Kjeld og Vibs mødte op. Overskud fordelt. Poster uddelt.

Kjeld Sørensen.

 

Julefest på Onsild skole.

Vi hjalp med indkøb. Kjeld skaffede mælk. Billetsalg og affebrygnng + oprydning stod vi også for .

Det gjorde v sammen med skolen. Gav ca 3500 kr i overskud.

Juletræer:

Satte vi op d 22-11 og tog dem ned igen før nytår.

Kjeld Sørensen.

———————————————

1999.

7-1-99

Diletantmøde:

Husmoderforeningen + Henning,Kjeld, Ulla og Vibs.

Vi laver scenen. Husmoderforeningen køber ind og vi står også i baren+ alt det andet.

Stormøde 13-1-99.

Henning,Kjeld, Ulla og Vibs.

Vi snakkede b l a, om, hvad der var af penge på de forskellige kontoer.

Også bladets økonomi ,og at vi sammen med flere andre foreninger ville støtte i tilfælde af underskud.

Evaluerede sidste års arrangementer.

Planlægning af næste halvår.

Debat om år 2000 nytårsfest.

Fastelavnsmøde. 13-1-99

OIF,dagpleje,Henning,Kjeld, Ulla og Vibs.

Vi delte poster ud.

Indkøb af det indvortes,Tanken.

Købmanden, tønder og servietter,o s v.

Vi vil prøve at få lokalunderholdning.

Delitant 30+31-1-99.

Stykket hed “ Fest i forsamlingshuset” og musikken var af Anja.

Der var ca ??? spisende gæster lørdag.En del mindre end sidste år, ellers gik det godt.

?????? K E Kornum,Henning Jepsen,Vibs ,Kjed Sørensen.

Som noget nyt ville vi prøve at trække lod om gaver ,for at se om det skulle trække flere Onsildborgere til.

Andelskassen gav en flot sportstaske,håndklæde og pung.Købmanden,chokolade og tanken 2 fl rødvin. Det takker vi mange gange for.

Jeg har selv lavet annoncen til avisen. Den kostede ca 700 kr,uha uha.

NB. Her skulle være et annonceudklip, se i originalen.

 

Onsild Håndværker og Borgerforening Årsregnskab. /s. dato:31-01-99, side 1.

Resultatopgørelse for perioden 01-02-98–31-01-99.

Balance pr.31-01-99.

Onsild Håndværker-og Borgerforening

v/ Kjeld Sørensen

Engsvang 8.Sdr Onsild

9500. Hobro.

Side 2

——————————————————————————————————

Konto. Navn Debet Kredit

===========================================================

Indtægter.

————

Kontingenter 7810,00

Diverse udlejninger 140,00

Diverse indtægter 464,75

Renteindtægter 928,32

Indtægter i alt 9343,07

Arrangementer

——————–

Sct Hansfest. 811,05

Arrangementer i alt 811,05

Møder & generalforsamling

————————————

Generalforsamling 671,00

Møder m.m. i alt 671,00

Udgifter

———–

Fotokopier 97,50

GAVER 572,05

Juletræsophæng 781,90

Kontingenter 300,00

Udgifter i anlægget 4295,78

Diverse udgifter 612,50

Adm. Udgifter i alt 6659,73

Forsikringer

—————-

Resultat 2823,39

Overført årets resultat 2823,39.

Statusbalance

——————-

Aktiver

———-

Andelskassekonto 39354,34

Andelsbevis 200,00

Aktiver i alt 39554,34

Passiver

————-

Egenkapital 36730,95

Årets resultat 2823,39

Passiver i alt 39554,34

Ovenstående regnskab er revideret :

Onsild,den 1 februar 1999.

Hanne Søgård Nielsen

Anna F Østergård.

———————————————–

Generalforsamling 4-2-99.

I onsildhallens mødelokale.

Med bestyrelsen var vi i alt 10 til generalforsamling.

Mødet blev åbnet med velkomst af formanden Henning Jepsen, for kort efter at vælge ordstyrer og skriftfører. Som ordstyrer valgtes Inge Marie Bundgård og som skriftfører Vibeke Jensen.

Ordstyrer Inge Marie konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet og hermed beslutningsdygtig ,hvorefter hun gav ordet til formanden.

Formanden fortalte om året der gik ,om delitanten der gik godt, men med ca 20 spisende gæster mindre end sidste år. Fastelavnmed god underholdning + et underskud på ca 2500 kr. Flere stormøder . Kommunen afslog penge til kulturcentret derfor går kulturcentret ud af majstang og fastelavn .Til fastelavn går O.I.F. ind i stedet . Vi har fået to nye broer op i anlægget .. Kommunen har givet os flere bænke , så vi har sat en op ved sportspladsen og i anlægget . Vi har også haft konditor i sommer,som forsatte hver onsdag. Majstang og byfest gik også godt . Vejbump er lavet. Til sankt hans havde vi Lise Storm som båltaler. Onsild børnehaven vil have os med i en legeplads bag kirken. Skolefesten har vi også hjulpet med til . Ligesom juletræerne der pynter op i december. Vi er ca 140 medlemmer . Formanden takkede for godt samarbejde ; ja vi takker igen.

Kjeld aflagde regnskabet .

Anlægget havde den største udgift det er broerne ,ca 4300kr .Sankt Hans gav overskud ca 800 kr. Byfesten lille overskud.

Juletræerne bliver også dyrere hver år. Ellers var Kjeld Sørensen godt tilfreds med regnskabet.

På valg er Vibeke Jensen og Kjeld Sørensen.Vibeke modtog genvalg.Kjeld Sørensen ville gerne gå af . Ind kom Ole Andersen.

Suppleant: genvalgte vi FreddyChristensen.

Valg af revisor :

Hanne Søgård Nielsen og Anna .F. Østergård.

Suppleant Signe Iversen.

Der var ingen indkomne forslag.

Under Evt:

Henning fortalte at han var overrasket over at det var dyrere at leje hallen til fx ,en byfest end et telt .Der var også tale om byporte .

Formene ligger hos Inge Marie Bundgård privat.

Inge Marie konstaterede at mødet var holdt i god ro og orden.

Vi sluttede med a trække lod om de flotte gaver.

Dernæst var der smørbrød og kaffe.

Sekretær Derigent

Vibeke Jensen Inge Marie Bundgård.

 

Konstituerende møde. Onsild d.4-2-99.

På mødet uddelte vi bestyrelsesposterne således:

Formand: Henning Jepsen.

Næstformand: Karl Erik Kornum.

Menig: Ole Andersen.

Kasserer: Ulla Skov.

Sekretær: Vibeke Jensen.

Vi aftalte at næste bestyrelsesmøde skulle være hos Henning.

Vibs.

Byfestmøde! 8-2.

Husmoderf: Lis— Ulla—Grethe—Oda. O.I.F. Torben.

Borgerf: Hening—Ole og mig (Vibeke)

Vi var ikke mnge ,men vi blev enige om at bruge flaskeøl i år ,da de er billigere.

Musik: finn og Claus, 4200 for 7 timer.

Teltet er bestilt samme sted sm sidste år <KB teltudlejning>

Elmer bestilles til el.

O.I.F :Pølser+brød +øl+ vand spiritus+ bevilling+ momsfritagelse.

Pressen:kik og lyt.

Husmoderforening: musik ,is,slik,morgenkaffe+ kage +sandkasse+ pølsebakke,servietter+ køkkenrulle+ containeaffald + kodaafgift.

Borgerf: Telt torsdag + skydevogn + flagallé + skilt + ildslukkere.

Plan over telt + varmekanon + toilet . Kaj.

Efter at have uddelt posterne,snakkede vi frem og tilbage om dagens program til byfesten. V i mødes igen d.17-3.

Vibs.

Fastelavnsfest på skolen 14-2.

Klokken 10 mødtes vi på skolen for at gøre klar til kl 14,00.

Dagplejen: Inger og Lisbeth. OIF: Torben.

Borgerforeningen:Karl Erik var iNorge, Hening havde sendt Keld i stedet ,da han også var bortrejst. Ulla og mig Det gik ellers godt ,der var 100 børn og 80 voksne. Vi havde mange fastelavnsboller. Der var bestilt 130 boller ,sidste år var der tilmeldt 165 og bestilt 105 boller.Vi havde desværre glemt kronerne så børnene fik en slikpose i stedet ,Kirsten Backs datter Julia underholdt børnene , det fik hun 500 kr, for . Birrit Andersen spillede guitar, medens børnene gik rundt . Vi fik solgt de sidste fastelavnsboller indenalle gik hjem. Vi andre måtte pænt blive tilbage og rydde op. Lige på nær Ulla der skulle hjem og ordne lektier , så Keld gjorde kassen færdig og ordnede regningen på tanken. Vi evaluerede festen da den var slut og bestemte at vi skulle have koordinator til næste gang .Dernæst at det er for dyrt at komme id . Så næste år skal det koste 15k for børn og 0 kr for voksne med kaffe og kage. her bruger vi hjemmebagte braddepandekage a, 25kr pr stk.

Vibs.

NB: Herefter kommer der en del papirer fra Hobro Kommune om klager fra Sdr. Onsild ,om en skydebane..(i den originale protokol)

25-2. Bestyrelsesmøde hos Henning Jepsen.

Vi snakkede bl,a, om :

Skytteforeningen Hørby. Vi vil have professionelt hjælp til det resterende . Henning kontakter landboret og ,el,en advokat. Vi så en ,at den tid Hørby skytteforening har her i Onsild til at skyde .Hver dag-ja det er rigtigt ,hver dag også i weekender. Jeg vil prøve at få en kopi til bogen.

Diletant: Gik fantastisk siger Henning. Solgt 3 billetter. Dyrt i varme 850 kw a,150kr= 1275kr.

Byfest: Vi skal finde en koordinator dernæst om hvor meget en sådan skal tjekke folks arbejdsopgave. Skydevognen fra muskelsvindfonden skal bestilles. Polititilladelse søges ( Vibs skriver) Byskiltene skal have skiftet dato( Ole).

Majstang: Vi skal sælge vand og øl. Spørge squaredanserne om de vil optræde.

Ulla ringer til Inger Koch-Henning til Elmo om majstangsmøde d,17 marts 18,15.

Evt,overskud går borgerforeningen ind for , går til legepladsen i St byen.

Sankt Hans: Aftaler vi senere,vi har god tid.

Legeplads ,v, kirken: Opfølgning, venter på svar.

Byport:Vi vil prøve at få byporte til Onsild.

Til byfesten vil byens borgere kunn komme med deres forslag til byport hvor byvåbnet indgår , det kommer i kik og lyt bladet.

Ole og Karl Erik står for det ,Vibs sætter i bladet.

År 2000: Vi forskellige foreninger har snakket om at holde Nytår i hallen for

Byen . De kunne svare på det ,pr brev til Hening eller Elmo. Der er kun kommet et svar,så det bliver vist ikke til noget. Dernæst kan vi styre det?

Anlægget: Låne gravemaskine (ole kører) renser øen.

Prøve at sende en ansøgning til kommunen om at ordne det først(Vibs).

Fastelavn: Næste gang have børns alder på sedlerne , koordinator mangler vi også. Skal tjekke om opgaverne er udført.

Efter sidste regning på tanken 29-2 er betalt er der 42kr i overskud .

Flagdage: Påskelørdag 4-4 Vibs og Erik.

Konfirmand 2-5 Ulla og Henning.

Pinsedag 23-5 Ole og Karl Erik.

Flaghuller: kikes efter også.

Vi sluttede aftenen med kaffe og kage som vi takker for .

NB: så følger atter 3 sider fra kommunen om skydebanen.

Referat af legeplads planlægningsmøde d,13-4-99.

Deltagere:Lise Storm,Henning Jepsen,Vibeke,Kethy, Henrik Krog,Eva Hansen,Trine Petersen.

Børnehaven har undersøgt de forsikrings mæssige gældende regler.Ved ulykke/skade direkte grundet mislighold af sikkerheden/vedligehold dækkes efter normale gældende regler.

Der opstilles skilt om LEG PÅ EGET ANSVAR.

Legepladsens sikkerhed skal så vidt det er mulig godkendes af Hobro Kommune.

Legepladsen kan benyttes af alle.

Der blev bestemt at der på legepladsen opstilles:

Sandkasse, hvor kanten skal være af træstammer således at disse kan benyttes som balancebomme.

Kravletræ placeres i sandkassen.

Liggende kravletræ.

Borde/bænkesæt -disse vil husmoderforeningen sponsere.

Træheste 2 stk.

Legepladsen skal opføres i naturmaterialer.

Materialer til opførelse af legepladsen skal primært baseres på sponsorater. Dette gælder ligeledes maskiner,redskaber til brug i opførelsen.

Legepladsen skal bygges på frivillig basis “arbejdsdag# aftales på næste møde.Kethy sætter notits i “Onsild nyt” om projektet.

Onsild børnehave indhenter byggetilladelse og optegner legeredskaber på grundtegningen.

Onsild børnehave indkalder til næste møde 28-4-99 kl 19,00.

Venligst

Trine Petersen.

Souschef

Onsild børnehave.

=======================================================

.Indlæg fra “miljø&energi ministeriet til

Vibeke Jensen.

(skydebaneanlæg) 12 maj 1999

======================================================

Atter et avisindlæg fra protokollen ,der handler om

Hestepære-bingo.

=========================================================

Møde i børnehaven.

Henning og Vibeke mødte op,kikkede på forskellige legeredskaber i naturtræ . Børnehaven skulle finde en arbejdsdag det blev d 5 juni kl 10. Jeg var desværre forhindret .

Legepladsen står flot bag kirken.

===========================================================

Majstang 11 juni 1999.

Der mødte ikke mange op, det regnede hele dagen og aftenen med.

Fra bestyrelsen var Henning,Ole og jeg der.

Vi fik en dejlig aften hvor squaredanserne underholdt, der var også irsk folkemusik,de var gode.

===========================================================

Byfest 12 juni 1999.

Gik godt, vejret var i op.

Fra bestyrelsen var Henning, Karl Erik, Ole og jeg mødt op .

Byport: Et flot forslag fra Ole Andersen.

===========================================================

Sct Hansbål.

Knud Back fra Sparehusene holdt en god båltale.

Vi fik 6,kg pølser fra byfesten ,så vi bestilte ikke flere pølser , de slog lige til.De franske hotdog går godt. Kage går der ikke så meget af.

Priser:

Alm pølse,5kr,hot dog 10kr – pølse med/ flute 10kr, fransk hot dog 15kr.

Sodavand 5kr-øl 10kr-kaffe 3kr-kage 3kr,kaffe med kage 5kr og slik a 1 kr.

God ide med borde og bænke.

Fra bestyrelsen var Henning,Karl Erik og jeg der.

Købmandsregningen lød på 1249,25 kr.

===========================================================

Byfestmøde den 16 juni.

Vi var ikke mange ,3 fra husmoderforeningen og 3 fra borgerforeningen ,Karl Erik ,Ole og jeg.

Os i borgerforeningen ville have byfesten til St byen. Det var de andre ikke meget for ,men vi vandt til sidst.

Musikken trænger til fornyelse ,så det bliver irsk folkemusik.

Visnakkede også meget om ungdommen . Der var begået hærværk på klubbens område.

Festen gav ingen stor overskud. 811 kr til hver forening .

Teltet har jeg bestilt til den 27 maj år 2000, skal vi have 1 sektion mere koster det 650kr uden moms.

===========================================================

Stormøde 18-8.

Vi var mange denne gang 16,stk hvor hele borgerforeningen for en gangs skyld var mødt op .

Vi evaluerede det sidste halve år og fik næste halvårs datoer nedsat på papir.

Byporten var også oppe at vende .Ole Andersen fra borgerforeningen er den eneste ,der er kommet med et forslag . Der er også det hele med i denne byport,vand ,bro byvåben og plads til aktivitetsskilt såsom “husk byfest”. Smeden skal give et tilbud på byportene, vi håber de er oppe så der kan komme lys i til jul.

===========================================================

Skrevet den 7-10. Byfest.

Jeg snakkede med Ole Andersen en dag, han fortalte at byporten stod i bero for tiden

Byporten er en Ole selv har designet ,den skal laves i galvineseretjern. I selve byporten indgår byvåbnet ,vand og broen og der bliver plads til at hænge en aktivitetstavle op også. Vi havde ellers regnet lidt med at den blev færdig til jul,men det tager lidt tid med at hente tilbud ind.

===========================================================

2-11.

Til julemøde på skolen ang; julefesten d 9-12.

Fra skolen var Susanne Vester og Hanne Jensen.

Borgerforeningen: Karl Erik ,Ole Andersen og mig Vibs.

Vores arbejdsområde er billetsalg,kaffebrygning, indkøb af slik,kaffe, ris og småkage,saft,nisseøl kanelsukker.

Mødet gik fint.

Dagen efter mødet fik jeg brev fra Hanne om at der vae 4 kg,blandet kanelsukker på skolen og at Jørn (kroen) ville sponsere smør og rødvin.

Det var flot gjort. Hanne køber gave til Annelise ca 150-200kr for at lave risengrød.

Ole A, spørger sin kone Birrit om hun vil spille ved julefesten. Vi blev enige om en æske chokolade da hun ikke bryder sig om vin.

Egon skal være julemand, han får også chokolade , da Susanne ikke har set ham drikke vin. Mandag d 29-11 er sidste frist for at tilmelde sig ,derefter lægger vi 10% til ,så plejer det at passe.

===========================================================

Herefter følger et avisudklip af byporten

=================================

Byporten var også på forsiden af “kik og Lyt” november.

===========================================================

27-11. Opsætning af jule tråer.

Vi startede her hos mig til kaffe 8,30 . Vi holdt møde imens . Vi var her alle sammen. Dilettanterne havde ønsket at få drikkevarer og smørrebrød eller pizza,hver gang de skulle øve til dilettant. Det stemte vi imod alle sammen, vi får heller ikke noget for vores frivillige arbejde .

Medlemskort :Ulla havde fået et tilbud fra ekspres tryk, 1000,stk 1200 kr + moms,2000 stk 1300kr+moms denne valgte vi.

Julefesten d 8 dec mødes vi 17,30 .

Vi skrev de andre datoer bag øret.

Juletræer ned 31-12. Kl 10,00.

Dilettantmøde på skolen 10 januar , 19,00

Uge 2 ,kontingent ud

4 + 5 feb,dilettant.

10 feb, generalforsamling.

Hver gang dilettanterne øver, tænder Henning for varmen.

Vi snakkede også om byens ungdom ,vold ,narko. Dyr der løber ud fra indhegninger ,heste.

Vi startede med at sætte juletræer op ca 9,30,7 stk i St byen 4,5 m og 5 stk fra broen til børnehaven i Sdr Onsild på 3,5m. Elektrikeren sætter dem til.Fra næste år er det med faste stik siger han

Bænkene fik vi i Hennings garage. Ulla , Karl Erik og jeg hentede dem. De trænger til en god omgang rengøring og maling . Vi var færdige ved 12,00 tiden hvor vi sluttede af med øl og vand ,Henning sagde ,at han gav dem , men vi mente nu ikke det var for meget, at borgerforeningen gav dem.

Henning kørte rendegraver. Juletræerne var noget spinkle så dem skal vi ikke give meget for.

En god dag.

For resten havde vi også medlemskortene oppe at vende , vi vil sætte byporten på . Jeg spørger Ingrid Kristensen om hun vil lave det for en flaske vin ,el ,chokolade.

I kik og lyt nov.99. Jeg har skrevet det.

NB:Herunder skal der være et udklip fra kik og lyt ,som befinder sig i originalen.

======================================================

Det er Ole ,der er kommet med stikordene,det er med vilje der er skrevet bymærke, der må ikke stå byvåben..

==========================================================

Julehilsen i kik og lyt ,nov,99.

( her er der et håndværkerlogo indsat.)

Jeg var inde hos Ingrid Kristensen for at spørge om hun kunne lave nogle forslag til nye kontingentkort med vores nye logo på ( Vi må jo bare håbe det går igennem ved amtet.)

Vi valgte alle denne ,den er flot.

Jeg købte ,2 rødvin,1,hvidvin,1 twist til Ingrid,hun lovede så at lave en forside til vores foldere vi sender med ud sammen med medlemskortene…..

Her vises en kopi af et medlemskort og et indlæg om skydebanen.

===========================================================

Her vises et trykt program om julefest ,8-12-99 i den originale protokol.

Der er tilmeldt 290 spisende og 150 slik.

Hos købmanden er bestilt: ( Susanne bestilte 15 ekstra slik) 190.

175 slikposer af 8kr,-18kg ris ,7 kasser nisseøl,11 ltr rød saft,-4 poser kaffe,- 2 te ,-1 ltr mælk,10 poser bl ,småkager,-2 kg, sukker,-1 ds kanel,-2 æsker chokolade.

Mælken,150 ltr ,fik vi fra mejeriet . Vi købte en gl dansk til dem.

Småkager var der nok af .

Smør fik vi fra kroen af.

En god aften. Vi var der alle.

Ulla og Ole + Henning solgte billetter . Karl Erik og jeg sørgede for kaffe. Ole og Henning halp Egon med stole.

Ulla tog imod penge fra værkstederne.

Købmandsregningen var på 2921,35 kr.+ 7 ks emb a 50kr= 350 kr.

( Susanne Vester gav kromanden en pose vingummi)

Overskuddet bliver på 641kr.

Her er indsat ,et stykke fra Onsild skole om juletræsfesten..

==========================================================

2000.

10-1-00. Dilettantmøde kl . 19-00.

Husmoderforeningen: Ketty,Oda, Ulla, Lis, Kirsten og Anni.

Borgerforeningen: Hening,Karl Erik , Ole og mig.

Idrætsforeningen: havde ingen med , det var lidt irriterende.

Spillet hedder “ Tyrolerekspressen”. Det foregår i en togkupe og tager ca 1,5 time.

Opslag til byen :Ulla fra husmoderforeningen.

Spørge efter stole og borde i idrætsforeningen .Ketty ,kaffemaskine.

Indkøb: Anni+ Ketty, chips+ slik også og gaver.

Spiritusbevilling: Anni og momsfritagelse.

Baren: husmoderforeningen+ borgerforeningen,Oda og Vibs (mig)

Dørmænd: borgerforeningen.

Scenen:borgf. Bygger op fra bunden,begynde i uge 3, lave togkupe.

Varme og brandslukkere: Henning (borgerforeningen.—

Møde op fredag ,d,4-2 kl 17-00 alle mand og stille borde og bænke op .

Forplejning: 2 stk håndmad,øl eller vand , d vi starter 17-00 , det får vi når generalprøven er slut og vi har ryddet og dækket borde til lørdag , så de to madder er velfortjente. Ingen entre til dem der skal arbejde fredag og lørdag.

Dilettanterne: har spurgt om de kunne få et stykke mad og noget at drikke når de øver , det sagde vi nej til ,men de havde vist købt drikkevarer på tanken.

Vingave til dilettanterne , sminkøren.

Lørdag d, 5-2 møder vi op 17,30 alle mand.

Har dilettanterne betalt en gang ,skal de ikke betale lørdag også.

12-1, kl 19,00.

Hening,Karl Erik ,Ole og mig. Mødtes i hallens cafeteria inden stormødet p skolen 19,30 . Ulla skulle komme med kontingentkortene og listerne, hun var forhindret . Men det gik alligevel. Jeg havde fået lavet 220 foldere til os næste år kan vi godt bestille nogle flere .

12-1. Stormøde l19,30.

Susanne Vester, Susanne Christensen ,Leni Christensen, Kirsten Bach,Ketty, Henning, Karl Erik, Ole og jeg.

Vi var ikke mange.

1: Økonomi af Susanne Vester: 3000 kr til noget (særlig) på konto.

641 kr, overskud ,julefest 99.

Legepladskonto2567,74 kr,deraf 700 kr fra majstang.

Borgerforeningen 700 kr til maling.

Dagplejen syntes 1700 kr var dyrt for maling til legeplads i St. byen.

3600 kr på??

2:Orientering ,Kik og Lyt,Kirsten Bach. Går godt på 20-23 sider.

Skolen har givet et tilskud på 1420 kr.

3: Bordet rundt.

Byport godkendt af ,amt,politi, men kommunen vil ikke give tilskud til den.

Forslag ,søge ambukomiteen.

Byggeplan over skolen blev vendt.

4: Evaluering.

Koncertaften,Kirsten Bach søn og en mere ,spillede på skolen,det var idrætsskolen der var publikum.

Julefest: ca 320 i alt.

Måske leje klapborde i Nr. Onsild forsamlingshus næste år.

5: Vi fik datoer Halvårsarrangementer. Ellers snakkede vi løs frem og tilbage.

Der er deal line på bladet , så fastelavn og generalforsamlingen skulle i .

(tilskud fra skolen er 1420 kr.)

NB:her følger et udklip fra Kik og Lyt.

========================================================

Kontingent!

Ingrid Kristensen har scannet disse ind . (Billed af et medlemskort.) flot lavet.

Her i uge2 er vi ude og kræve kontingent op.

Vi får en liste at gå efter, er der flyttet nye ind ,spørger vi om de har lyst ,til at være medlem.

Det er ikke nemt ,når listen man får ,ikke er opdateret.Så det må der strammes op på. Vi må lige gå dem efter.

Det tager noget tid at kræve penge ind ,men det er sjovt nok .

Nogle vil gerne fortsætte med gåturene.

Andre vil gerne have en opmærksomhed ved runde store fødselsdage/ guldbryllup.

Andelskassen har sponsoreret folderne . Tak for det.

Her har Ingrid igen stået for at scanne byporten ind.

Så går jeg idiot hen og skriver juni indeni i stedet for maj , så det koster en aften at rette 220. Stk. Dumt.

===========================================================

Så følger der en plan over dilettant, generalforsamling, kontingentopkrævning og byfestmøde. Under denne står:

Alle i bestyrelsen har fået en plan som denne ,bare større.

===========================================================

Så kommer der igen et brev om skydebanen.

===========================================================

Næste side vises en annonce i Kik og Lyt,om delitanten og musikkerne og nedenunder har protokolføren skrevet:

Dilettant forberedelserne har Henning tjek på ,han har ti hænder , så jeg har sluppet i år med at tapetsere. Karl Erik og Ole har været oppe at hjælpe en gang, ellers er det Henning der taget det tunge læs, med scenearbejdet og varme osv,til dilettanterne.

Fredag d.4,feb mødte vi op sammen med husmoderforeningen ryddede op stille stole an ,vi havde ca 130 klar i alt, det var rigeligt. Diletanternes børn kommer gratis ind. Der var ca ??? betalende gæster,vi solgte vand 5kr,øl 10 kr,chips 10 kr,små slikpose og slikkepinde til 1 kr og yankiebar 5 kr. Da stykket var slut dækkede vi borde til lørdag dilettanterne og os arbejdede i husmoderforeningen og borgerforeningen fik hver 2 stk smørrebrød og noget at drikke til. Lørdag d. 5 feb mødte vi kl 17,30 ,gjode baren klar der kom varer som husmoderforeningen havde bestilt hos købmanden.

Der kom 69 betalende gæster , vi betalte ikke for at være der .Vi arbejdede også , Ulla og jeg passede baren,næste morgen kl 10 skulle vi alle mødes til oprydning , men Ulla skulle på arbejde og jeg var til barnedåb.

Der var ikke så meget gang i omsætningen i år .Vi solgte næsten ikke noget sprut heller ikke kaffe solgte vi meget af ,ca 2 kander.

Barpriser: øl 15 kr, vand 5 kr, kylling 50 kr, halv snaps 150 kr,halv gammel dansk 150 kr,halv jægermester 150 kr, rød / hvidvin 50 kr , kaffe kande 25 kr ,kop kaffe 5 kr drinks uden vand 20 kr ,irish coffie 25 kr.

Overskuddet blev 400 kr…..

Herunder en beskrivelse af dilettantstykket og aktørerne.

==========================================================

Næste side: Annonce fra borgerforeningen om generalforsamling og lige nedenunder en annonce i Hobro avis om generalforsamling og fortælling om hvad sådan en annonce koster , og nu begynder de håndskrevne indlæg..

I lokalavisen for Hobro og omegn koster mellem 250 kr og 300 kr, ca halv pris fra sidste år.

Forberedelser til generalforsamlingen.

Henning har for længst bestilt hallens mødelokale.Ulla sørger for regnskabog at detbliver underskrevet.Vibs avisannonce ,opslag i byen og kik og lyt.

Henning forbereder aftenens sjoveste indslagtalen. Karl Erik vil ikke fortsætte længere han går ud , det er vi selvfølgelig kede af.

Vi bestemte sidste år at den der går af ,får en flaske rødvin. Så må vi bare håbe der møder nogen op , der har lyst til at være med ,ikke bare være med også møde op ver gang og være aktiv , ellers er det lige fedt , det giver dobbelt arbejde til vi andre,år det vi regner med er gjodt ikke er klar.

========================================================NæNæste side er:

Stort opslag sat op i byen den 3-2..

===========================================================

Næste side er der:

Tre maskinskrevne sider om Onsild Håndværkerforening og Borgerforenings resultatopgørelse for perioden 01-02-1999-31-01-2000 ,skrevet den 31-01-2000…

===========================================================

Generalforsamling den 10-2-2000.

I Onsild hallens mødelokale kl.19,00.

Med bestyrelsen var vi i alt 12 til generalforsamlingen.

Mødet åbnede Henning ved at bde velkommen , og derefter vælge ordstyrer og skriftfører.

Som ordstyrer valgtes Karl Erik og jeg som skriftfører.

Ordstyrer Karl Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og hermed beslutningsdygtig. Ordet gik videre til formanden.

Formanden Henning Jepsen fortalte om året der gik.

Fastelavn, 100 børn og 80 voksne, 42 kr i overskud.

Hørby skyttekreds blev vendt og at vi sætter bænke ud og tager ind igen til efteråret . Vi sætter flag op til pinse,påske og konfirmanddag. Flagene lejes også ud og vi renser flaghuller .

Anlægget skal vi sev klare , kommunen hjælper kue.

Legepladsen i St,byen er malet.

Ny legeplads ved kirken.

År 2000 fest blev ikke til noget , kun 2 meldte sig til.

Majstang (700 kr) og byfest(75 kr) , kedeligt at der var hærværk.

Sct. Hansbål talte Knud Bach overskud på 828 kr (pølserne gratis fra byfest)

Stormøder to gange om året, januar og august.

Kik og Lyt udgives 4 gange om året vi kan sætte beskeder i .

Byportudvalg : Ole og Karl Erik ,de er godkendte nu.

Juletræ op: De fik lov til at blive op i år trods stormen.

Vi er med i julefesten på skolen,ca 300 spisende ,overskud 641 kr .

Kontingent, lavet nye kort med ny byport på.

Møder har vi deltaget flere gange i .

Vi er ca 175 medlemmer.

Formanden takkede for godt sammenarbejde, vi takker igen.

3: Ulla aflagde regnskabet.

(Byfesten lejer borgerforeningen bænke ,borde og grill ud så det står , så det står under diverse indtægter) Regnskabet så nogenlunde ud , der var ingen fejl , der stod viadukt , i stedet for maling til legeplads.

Ellers gik Ulla alle posterne igennem for os alle .

Der var et overskud på godt 3000.kr .

4: Valg af bestyrelse ,hverken Henning,Karl Erik eller Ulla ønskede genvalg,så der var kampvalg imellem Pia Pedersen(som havde givet fuldmagt til vi kunne temme på hende) ,Rasmus Johnsen ,Lars Erikslev og Benny Lundgård.

Det blev de tre sidst nævnte der blev stemt ind , Jesper Uldal lovede at hjælpe til også.

5: Valg af suppleant blev så Pia Pedersen Fr.berg 18.

Revisor blev Hanne Søgård Nielsen og Anna .F. Østergård. Suppleant : Signe Iversen.

6: Der var ingen indkomne forslag kommet.

7: Evt. Snakkede vi om Hørby skyttekreds og om byporten.

Karl Erik gav også kaffeopskriften fra sig > 8 literkogt vand til 450 g kaffe , det giver 70 kopper og vi må endelig ikke tænde for kaffemaskinen før der er vand i ,ellers brænder varmelegemerne.

Karl Erik konstaterede at mødet var holdt i god ro og orden.

Sekretær: Vibeke Jensen.

===========================================================

Konstituerende møde ,10-2

Vi uddelte posterne , således:

Formand: Benny Lundgård.

Næstformand: Ole Andersen.

Kasserer: Rasmus Johnsn.

Menig: Lars Erikslev.

Sekretæe: Vibeke Lange Jensen.

Vi aftalte at Rasmus selv snakkede med Jonna i Andelskassen om hn ville fortsætte med at lave regnskab og lave listerne.

Vi blev enige om at Rasmus skulle købe en mappe og plastiklommer tilis.

Vi afholder bestyrelsesmøde hos Ole Andersen den 14, februar 19,30.

===========================================================

NB: Under ovenstående, et avisudklip af det ovenstående.

===========================================================

Næste side øverst :

Et udklip om efterlysninger om gode ideer til byfesten ,og dernæst:

14-2, Bestyrelsesmøde hos Ole Andersen.

Vi var alle mødt op. Rasmus delte en mappe ,blok og kuglepen ud til os . Kuglepennen var gratis fra Andelskassen.

Vi snakkede om lidt af hvert mest byporten, var oppe at vende. Ole og Lars står for det .De koster ,ca, 15000 kr,pr stk.

Vi vil åbne en konto bare til byporten og håbe de forskellige vil give så mange penge ,både virksomheder og foreninger ,at de kommer op i år.

Men som Benny siger ,volder de byporte problemer. Vi må jo bare fortsætte til vi har penge nok.

Byfesten i St, byen kræver lidt mere , da der ikke er den luksus som når vi er ved hallen. Vi plejer at bruge skolens køkken ,nu må vi selv reere et bord, det klarer vi også . Det skal ikke komme an på det.

Det blev sent inden vi blev færdige.

Vi siger tak for kaffe ,the og dejligt brød.

Vibeke.

==============================================================

Næste side øverst: Skydetidspunkter i år 2000 og et udklip om lokalplanforslag om skydebanen. (I Hobro avis d,15-2-00.)

Reaktion på skydetidspunkter ,skrives der :

Efter denne annonce ar været i avisen og at beboerne på den sidste del af Kærvej har fået et brev ( fra teknik og miljø)se næste side , er der flere der har rørt på sig.

Vi aftalte at holde et møde hvor vi fik nogle borgere og flere der havde sat sig ind i sagenmed. Ole meldte sig igen til at huse os.

===========================================================

PÅ næste side vises det brev fra kommunen som beboerne på Kærvej har fået.

=========================================================

Tirsdag d, 22-2 . Fastelavnsmøde 18,30.

Borgerforeningen:Benny,Rasmus, Ole ,Lars og Vibs.

Dagplejen: Ketty.

OIF : kom der ingen.

Vi nåede lidt ,det var irriterende , at OIF ikke kom.

Se seddel næste side om uddeling af arbejde.

Vibs.

 

Byfestmøde ,tirsdag d, 22-2.

Borgerforeningen:Benny, Rasmus, Ole , Lars og Vibs.

Husmoderforeningen:Ketty, Anni, Oda, Lis og Ulla.

OIF: Elmo.

Vi mobbede Elmo noget over han ikke kunne møde op til det forrige møde.

Så vi udpegede ham til koordinator og til at finde underholdningen til små penge.

Teltet bestilt hos Kaj i år igen ,jeg fik 1 sektion ekstra med til 650,kr uden moms.Så det bliver 9x21m alt. Ketty fortalte at musikken spiller fra 20,30 til 1,30, ellers cd er .

Benny bestilte skydeteltet . Ketty vil undersøge hvad en grillstegt gris koster. Ketty vil også se på om vi kan arrangere en kagekonkurrence . Benny foreslog et projekt hvor folk selv bygger deres både i sjove udgaver . Ole vil finde nogle der kører motorcykel de vil vise dem frem mod kaffe og rundstykker , max 20 til 30 stk.

Næste møde bliver mandag d,10 kl 18,30 og så majstangmøde bagefter.

Vibs.

===========================================================

Næste sider : Vises en huskeseddel og et fastelavnsprogram. Og de næste to sider igen: Vises et referat fra et møde om skydebanen og om skydetider.

===========================================================

Næste side: Et fastelavnsopslag og et referat fra et møde ,som jeg skriver herunder.

Søndag ,d,5-3 mødtes vi:

OIF: Elmo ringede ,han var syg ,me ville måske være klar til i eftermiddag.

Dagplejen: Ketty , og om eftermiddagen ville Britta afløse hende.

Borgerforeningen: Benny,Ole ,Lars Rasmus og Vibs..

Vi hentee stole ,der stod klar til os i kælderen.

Stillede borde klar g fik papir på.

Da vi skulle have tønderne op var der ingen reb , men det klarede Ole ‘Ketty havde gang i kaffen , medens vi lavede det ovenpå.

Vi kom karameller i tøndern . Det var børnene , Christina,Diana,Jonas og Søren der klarede det.Balloner pustede vi op Lars havde Lisbeth med til at hjælpe. Rasmus avde købmandsvarerne med op på skolen.

Vi holdt et lille møde inden vi gik hjem.

Hvor vi aftalte at Benny og Rasmus klarede at sælge billetter .

Ole og Lars skulle passe tønderne,jeg skulle sørge for kaffe og kage ved hjælp af dem der kom fra dagplejen.

Børn til 4 år skulle stå ved de små tønder, de andre ved de store tønder . Der skal stå en dommer ved hver tønde og vælge et barn . 50 kr,i præmie .

Når tønden er slået ned skal børnene sidde ned og vente på de andre .De får så alle en slikpose . De udklædte kåres.

Så er der kage og sodavand til børnene,og kaffe og kage til de voksne. Når børnene er færdige med deres sodavand er der underholdning af Tina Christensen og Birrit Andersen,det deler de 500 kr for .

Men det bliver noget kun andeledes end vi har aftalt, underholdningen egynder efter tøndeslagningen. Så børnene bliver holdt tilbage fra sodavand og kager.

I køkkenet går det også galt , vi giver de gamle komfurer skylden for at det tager så lang tid , inden det langt om længe går op for os at der er sprunget en sikring.Fyret er også blæst ud . Så en rigtig god og dejlig søndag.

Kager var der rigelig af , e kostede 25 ,kr/ stk.

Evaluering af fastelavnsfesten: 96 børn—– 79 voksne.

Susanne Brodersen Vivi Pedersen var der fra dagplejen, de kom med de andre ved 14,00 tiden.

Det syntes vi andre var lidt ringe, hvorfor skal de ikke hjælpe ligeså godt som vi andre. Vi havde ikke en gang en halv time , inden vi skulle op på skolen igen.

Vi skal have nedskrevet planen næste gang

Dagplejen skal også vide at vi starter kl 10,00.

==========================================================

Søndag den 12 marts 13,00, møde hos mig med

Fremmødte: Jonas Jepsen,Jesper Østergård, Thomas Madsen, Maja Christensen, Majken Pedersen og Sanni Overvad.

De unge havde mange gode ideer . De ville også mødes på fredag og spørge Tanken og Købmanden om de vil sponsorer præmier til dem.

De unge tog et som en selvfølge at hjælpe ved hele byfesten. En rigtig god eftermiddag ,jeg vil ikke røbe hvad der blev talt om.

De estemte selv ,at de ville mødes igen det bliver også her ,tirsdag den 21 marts kl:19,30.

Det er synd at de ikke er evet spurgt de andre år.

Jeg håber det vil fortsætte årene fremover.

Vibs.

===========================================================

Næste side, et opslag om byfest,som ser sådan ud:

Byfesten den 27 maj år 2000.

Vil i unge gerne have indflydelse på byfesten ,så er det nu.

Du er en ud af 5 eller 6 tilfældige ,til byfesten for unge.

Du kan være med til at lave byfesten spændende for os alle.

Du kan enten vælge ,kun at holde møder med de andre som har sagt ja til at være med i udvalget for unge

(De andre navne får du senere , alderen ligger mellem 14 og 18 år.

Du kan også lave engruppe , hvor i så drøfter jeres ideer . Det er så dig der møder op til de aftalte møder ,og fortæller hvad i er blevet enige om.

(Vi kan ikke sidde 30 mennesker til møderne hver gang, så derfor er det kun dig ,der møder op, eller en anden hvis du er forhindret)

Ingen ideer er dumme , du skal blot tænke på ,at der ikke må kunne komme nogen til skade.

Vi har heller ingen penge ,så det i laver skal helst hvile i sig selv .

Selvfølgelig kan vi snakke om det , men vi har stadig ingen penge.

I står for jeres arrangement til byfesten.

Så det er bare klø på unge ven.

Første gang mødes vi her hos mig Vibeke Jensen FR. Berg 8 Onsild St. søndag d.12 marts kl 13,00 til et kort møde.

Du vil så mødes med de andre 5. I får tid til at snakkesammen og luftr jeres ideer om hvordan i vil gribe det hele an .I aftaler et nyt møde .Du kan så efter mødet fortælle din gruppe hvad i blev enigeom i ungdomsudvalget. Det kræver en del møder. Få jers kammerater med i debatten, gør noget for jer selv.

Mandag den 10 april kl 19,00 ,mødes vi på skolen,sammen med de andre foreninger .OIF- og husmoderforeningen.

I vil så kunne fremlægge jeres endelige forslag her. Vi glæder os.

Jeres kontaktperson er mig , Vibs 98544328.

Tirsdag d 21/3. Møde med de unge igen.

Torsdag d. 23/3 . Skolefest givet 2×100 kr til bingo.

Skydemøde i konfirmandstuen.

 

Benny Lundgård- Ole Andersen- Rasmus Johnsen -Lars Erikslev – Vibeke Jensen

Flemming C – Henning B – Jens K – Torben M – Jens Lykke – Frank Otte – Henning Jepsen.

Vi vil invitere byrådets tekniske udvalg til borgermøde på skolen.

Gøre folk opmærksomme på problemet..

Byrådet inviterer s borgere på kroen.

NB: Her følger nogle visudklip fra avsen…

Lokalplan nr. 229 for et område til skydebane ved Sønder Onsild.

j. nr. 01-02. 05p16-99-01015/jen.

Onsild borgerforening v/ Benny Lundgård Nielsen og iniativgruppen v/ Flemming Wisssing Christensen (lodsejere i området berørt af skydebanen) har den 29-02-00 stilet en fax til udvalget for teknik og miljø v/ udvalgsformand Preben Jensen.

Baggrunden for henvendelsen er, at der på et møde imellemOnsild borgerforening og iniativgruppen er bred enighed om at invitere Udvalget for teknik og miljø til debataften med brgerne i Onsild idet man har n række uafklarede spørgsmål til lokalplanen.

Udvalget for teknik og miljø har den 03-03-00 tilskrevet Benny Lundgård Nielsen og Flemming Wissing Christensen om at udvalget er indstillet på at deltage i et møde om lokalplanforslaget . Udvalget vil efter udvalgsmødet den 13-03-00 vende tilbage med forslag til tidspunkt for mødet .

Forvaltningen oplyser at indsigelsesfristen til lokalplanforslaget er 10-04-00.

Det indstilles:

At annoncering for borgermøde sker i uge 12.

– at borgermødet afholdes mandag eller tirsdag i uge 13 (De eneste dage som de Danske Skytteforninger kan i denne uge)

– at følgende inviteres med til at deltage i svarpanelet på borgermødet: De Danske Skytteforeninger med aouschef Kristian Rask Petersen og ing. Jørgen Nielsen (støjekspert) og repræsentanter for Hørby Skytteforening (bygherre)og

-at borgermødet afholdes enten på Pigernes kro i Onsild Stationsby eller i Markedshallen i Hobro..

Som indstillet: mødet afholdes 27-03-00 kl 19,00 på “ Pigernes Kro” i Onsild Stationsby. Notat af 13-03-00 udleveres.

NB: Herefter følger i originalen 3 sider med et stort avisudklip på hver side.

NB: så kommer der et opslag om møde som ser nogenlunde sådan ud…

Borgermøde.

Kom og mød de politikere der tager beslutning omkring udvidelse af skydebaneanlæg!!

Dato : 27-03-2000. Kl 19,00

Sted. Pigernes kro i Sdr. Onsild

Tilmeldning skal ske på 96576514 af hensyn til lokale leje.

Det nuværende skydeanlæg bruges kun af hjemmeværnet.

De har fra 1-10—1-4 skudt 0 gange og fra 1-4-1-10 har de skudt 1 gang pr måned ,dog ikke i juli. For fremtiden skal den også bruges af fritidsskytter.BL.a Hørby skyttekreds,så sydebaneanlægget bliver udvidet og der skal bygges et skyde-og klubhus på max 230 m2.

Hvis du er interesseret i denne støjende virksomhed , er det nu du skal gøre noget.Send din skriftlige indsigelse mod lokalplan 229 inden 10-04-2000 til

Teknisk forvaltning

Nordre Kajgade 1.

9500 Hobro.

Husk at få en bekræftelse på ,at klagen er modtaget.

Hjælp dig selv og alle i lokalområdet med at stoppe en udvidelse af skydebanen NU

Stof til eftertanke:

– Vi har fået bekræftet at udvidelsen af skydebanen vil betyde faldende huspriser i området

_Ammunition og våbenlager er ikke på sn plads i nærområdet .

– Bliver dine børns gode naturoplevelser i krattet nu tilsidesat pga., kydebanen?

– Hvad med fristelsen af skudstøj og den dermed fare?

– Skal fritidsskytters fornøjelser gå forud for lokal befolkningens e og vel samt økonomi?

– Støjneveau(ved 80 db, er høreværn påkrævet!)

NB: Herefter vises en støjtabel.

Herefter vises endnu nogle avisudklip , forfattet af Knud Bach ,Sparehuse, Jens Lykke , Højvangen samt DN.

Borgermøde v/ Ole Andersen

Frederiksberg 14. Sdr. Onsild

9500 Hobro.

 

Den alternative mægler

Konsulent Anders Frederiksen

Statsautoriseret ejendomsmægler & valuar

Onsildgade 3a, 9500 Hobro

Telefonnr:98522562

Fax98522564 mobil 20447455.

Vedr,: Udvidelseaf skydebaneanlægget i Sdr. Onsild.

Jeg er blevet anmodet om en udtalelse om, hvorvidt huspriserne i området vil påvirkes af skydebaneudvidelsen og de støjgener , dette medfører.

Der tages udgangspunkt i den foreliggende apport ,hvoraf det fremgår ,at 3 ejendomme påføres et støjniveau på mere end 80 db .De pågældende ejendomme har selvfølgelig et ganske stort problem. Men mere end 100 boliger vil påført et støjniveau på 70-80 db, medens 60 boliger påføres støjgener af mindre grad.

Jeg udtaler mig gerne ,især om de mere end 100 boliger ,der får et støjniveau på 70-80 db.Efter mit bedste skøn vil disse gener påføre husejernei området et prisfald på 5-15% (ca 10%) i forhold til , hvis der slet ikke fandtes nogen skydebane. Det er således store kapitalværdier , som står på spil for mange familier.

Det er min erfaring ,at huskøbere reagerer ret så kraftigt imod trafik- og andre støjgener,ligesom EL-master også har stor negativ effekt i dag,hvor befolkningener meget miljøbevidste. Den del af Sdr. Onsild som berøres i den nævnte grad , vil blive et mindre behageligt sted at bo.

Tilstedeværelsen af en kydebane med de foreliggende dimissioner og støjniveau ,vil i øj grad påvirke handelspriserne på boliger i negativ retning og derfor forstår jeg til fulde beboernes ængstelse for d fremtidige virkninger af udvidelsen.

Med venlig hilsen

Den alternative mægler.

Anders Frederiksen

Konsulent og ejendomsmægler

NB: Atter et avisudklip 4-5-2000 ,om at miljøstyrelsen bremser en plan.

 

10 april byfestmøde 18,30 med husmoderforeningen og OIF.De unge kom også.

Vi vil bestille gris denne gang til 70 kr pr person ved minimum 45 pers.

Vi har bestilt teltet og skydeteltet . Motorcyklerne forhører Ole om.

Vi aftalte et nyt møde d .15 maj.

17 april. Majstangsmøde hos Torben Kirketerp .

Vi får spejderne på besøg de vil ave bål.

Ellers sker der ikke noget usædvanligt.

Jeg ville gerne at majstangen blev flyttet til lørdag. Der vil møde lere op , de fleste ,de kommer til majstang udover bestyrelsen,kommer ikke tl selve byfesten.

NB: igen kommer der 3 sider , der handler om skydebanen.

Tilladelse til opstilling af skydetelt til

Vibeke Lange Jensen.

I skrivelse af 9 maj 2000.har de på vegne af Onsild borgerforening oplyst ,at der opstilles skydetelt/vogn på fodboldbanen i Onsild i forbindelse med .

Der meddeles herved tilladelse på følgende vilkår:

– at der kun anvendes luftgevær og projektiler af blylegering eller pile.

-at lokalets vægge og loft skal være skudsikre (meget svær presenning eller 1 cm fyrretræ)

-at der etableres kuglefang af jernplade med følgende dimensioner: på afstande indtil 3 m skal pladetykkelsen være mindst 3 mm og mindst 75cm udenfor yderkant .PÅ afstande over 3 m skal pladetykkelsen være mindst 2 mm og mindst 100cm udenfor yderkant af skiver.

-at der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring på skydeteltet/vogn.

-at der i den del af teltet/vognen foran standpladsen , ikke opholder sig andet personale end det ,der er nødvendig for skydningens gennemførelse.

Med venlig hilsen

Marinus Abidtrup

Marius Abildtrup.

Politiassistent.

Byfestmøde d. 15 maj 18,30 på skolen.

Vi var alle mødt op . Til byfesten skal vi bestille telt + 1 sektion mere .Skydevogn+ boldvogn.

Hente tilladelse hos politiet til at bruge skydevognen, kævle + søm. Byskilt+ flag.

Motorcykelklub,affaldsstativer .

Få unge med i et udvalg. Lave bådprojekt.Passe baren om aftenen+vagt til at holde ro og orden.

Majstang d, 26 maj.

Gik godt ,der var mødt en del op.

Der var ingen der kom og spillede

Der var stor travlhed hele dagen og aftenen med.

14 deltog i kagekonkurrencen.

14 kager i alt

Lisbeth Smith, Signe Neiman og Jonas Jeppesen

NB: der er indsat programmer for byfesten i originalen!

Byfesten bliver først evalueret den 8-8 kl 18,30 på skolen, før har folkene ikke tid.Husmoderforeningen ønsker ikke at deltage i byfesten mere. De mener de har for meget at lave. Så vi må kæmpe noget for at bevare byfesten.

NB: igen 2 sider + en skrivelse fra >Miljø &Energi,ministeriet.

Skt Hans møde ,d 6/6 i klubben på skolen !

Borgerforeningen: Benny- Ole- Lars – Vibeke.

Spejderne: Susanne C.

Vi delte poster ud.

Susanne:Snobrød, pandekage,popcorn og konkurrencer.

Benny: Velkomst,hente pølser, kage + kaffe.

Ole :Afl. Købmandsbestilling + slagter ,finde båltale.

Rasmus: Pengekasse +byttepenge, kaffe og kage.

Lars: Te, kaffe + kage . Hente købmandsvarer.

Vibeke: Lave købmandsbestilling og til slagteren

Prisliste + fade med.

Spørge Jim om han vil spille.

Annonce og avis og lave heks.kaffe og kage og lave ny grill (Erik)

Benny, Lars o Rasmus henter borde,bænke og fryser + laver bål.

NB:På næste side ses en indbydelse til Sct Hansbål.

Et referat fra bålfesten ses herunder.

Det regnede hele dagen,sidst på eftermiddagen klarede det op.

Spejderne og vi gjorde klar . Der var ikke mange ,men kort før kl 21:00 var der mødt mange op ca 46 voksne og 33 børn.

Benny holdt en god båltale om tid i øsende regnvejr. Da alle var gået hjem fik han sin rødvin.

Det var noget folk kunne lide med gratis kaffe og kage+ is til børnene.

Der gik ca 2 en halv kage brøddepande,det var som vi pleje.

Vi regner ikke med en fortjeneste da vi ikke har noget vi kan tjene penge på.

De røde pølser var der ingen salg i . De skulle nok have været kogt.

8-8. Evaluering af byfesten.

Jeg var desværre for hindret. Det meste af mødet handlede om at husmoderforeningen syntes at de herfor meget at lave.

Der er et referat fra mødet i mappen.

Vibeke.

23-8.Stormøde.

3-10. Delitantmøde.

Husmoderforeningen: Ketty,Kirsten

Borgerforeningen: Benny ,Ole og Vibeke

Vi skulle finde en instruktør og musik og leje forsamlingshus . Borgerforeningen sørger for at ringe til Ottos musik og Tove Kristensen om leje af forsamlingshus ,hun venter at høre nærmere om hvor længe så vi kan srive noget ned.

23-10. Delitantmøde.

Husmoderforeningen: Kitte,Anni og Oda.

Borgerforeningen: Ole.

Jeg var syg så Ole fortalte ,at de fik lavet en arbejdsfordeling, ores var som de plejede at være . Næste møde er d 8-1 kl 19,00.

Vibs.

9-11 Bestyrelsesmøde hos Vibs.

Siden sidst: Vores kasserer Rasmus Johnsen er flyttet fra byen,så vores suppleant Pia Pedersen, Frederiksberg 18. Mødte op i stedet.

Vi snakkede om:

Julemøde på skolen d 14-11 kl 18-30.

Her møder Lars og Vibs op .Måske bliver det aflyst på grund af byggerod.

Juletræer:

Vi skal til at have faste stik , de er dyre.

Vi snakkede om vi evt kunne nøjes med to træer deskal så til gengæld være store . Vi blev ikke enige om hvor de de skulle stå, nogle ville have at de skulle stå ved tanken og andelskassen ,eller ved byskiltene.

Vi venter til Benny har snakket med Elmer.

Borgermøde: Ang, nye plejeboliger , på kroen. Vi er en tre stykker eller fire der mødte op.

Flag: Flagene skal af nu og vaskes.

De er ude ved Lars og Benny har nogle af flagene.

Jeg har skrevet om flagdage og andet , de har hver en kopi i bestyrelsen.

Generalforsamling: Annoncen i kik og lyt,lave foldere og annoncere i avisen. Mødelokalet er bestilt til d 17-1.

Jeg har fortalt at jeg går ud af bestyrelsen p g a min uddannelse , tiden er knap.

Legeplads: I St byen blev også vendt, der skal gøres noget ved den i foråret.

Kontingent: Mange er ikke hjemme op til flere gange så vi ser om vi kan å girokort.

Byport: Ole vil gerne at vi gør noget mere ved byportene nu .

Der er en forening af mænd loge ,Ole vil spørge nogle af dem om de er interesserede i at hjælpe med at få gang i indsamling af penge vi vil selv gve ca 5000 kr til byport.

Vi sluttede af med kaffe og brød.

Vibs.

Julemødet på skolen blev aflyst.

NB: så følger der en side i protokollen med 2 avisudklip om Onsild Hvilehjem skrevet af Kris Mølgård (S) og et af pensionistklubbens formand Lilli Thorup,Odinsvej 2.

Borgerforeningen : BennyLundgård, Lars Erikslev og Vibeke Jensen.

Der var ca 60 mødt op i det hele.

12 boliger skal der bygges , måske laves der ,hvor der er plads til ægtepar.

Fællesareal med køkken hvor en person asser det + aktiviteter.

Husleje – el og vand ca 950 kr m/varmeindskud 17000.kr.

Kommunen snakker sammen med støttegruppen med flere om gode ideer.

Bygherren er endnu ikke bestemt.

Aftenen sluttede med kaffe og en ostemad som vi gav 10 kr, til.

Vibs.

Annonce i “Kig og Lyt” 100kr.

Diletantmøde 8/1.

Borgerforeningen: Lars,Pia og Vibs.

Husmoderforeningen:Ketty, Oda,Lis, Annie,Jeanett og Delitant: Niels Jørgen.

Niels Jørgen fortalte at de var 14 til at spille,

Stykket hed: Krak,pak og tal jysk.

Det foregår i 30 erne.

1 akt foregår på et kontor,resten er i en dagligstue i Ålum på en gård.

Vi skal lave scenen,der skal være to døre + et vindue,gammeldags tapet (i almuestil.)

Stykket er farce skrevet af Marianne Hesselholt .

Nøglen kan vi hente d 17 eller 18 januar.

De har 50 stole , der kan klappes sammen, vi kan låne og der skulle være ca 50 stole i forsamlingshuset…

Vibs.

Fastelavn: (skole under ombygning)

Blev nævnt ved mødet. Lars ville gerne hava fastelavn i salen uden kaffe .

Kun tøndeslagningen. Dagplejen (Ketty) mente ikke at det skulle gøres.

Så indtil videre står den der .

Vi ved ikke om vi får fastelavn.

Vibs.

Stormøde: 10 januar 19-30.

Susanne Vester.

Menighedsrådet: Jørgen Lundsberg. Husmoderforeningen : Ketty Nyrup.

Borgerforeningen: Benny Lundgård, Ole Andersen og Vibeke Jensen.

Der står 3512,50 kr på kontoen i kulturcenteret til at bruge hvis en får en god ide , der er til alles bedste.

Kig og lyt hviler i sig selv . Går det galt, går foreningerne ind og hjælper.

Fastelavn kan nemt holdes ,byggeriet er så langt at det nemt kan lade sig gøre. Vi får 5+6 klasse til at få kaffe i . Susanne V, har nøgle tjansen i år.

Skolefest 5/4 plejer vi at give 200kr, til lotteri.

Majstang(husk at holde møde med dagplejen om det skal holdes og hvordan)

Vibs.

Kontigent har vi været ude og kræve ind.

Vi skal have generalforsamling d 17-1,det er lidt tidligt i år.

Mine arbejdsweekender falder således at jeg ikke kan hjælpe til så er det bedre at de nye kræfter kommer ind noget før.

Jeg har for langt tid siden sagt at tiden ikke er til at jeg kan fortsætte p,g,a min uddannelse.

Vibs.

Annonce om generalforsamling som lyder:

Generalforsamling Borgerforeningen.

Kom til generalforsamling 17-01-01 kl 19-30 i Onsildhallens mødelokale.

Formanden Benny Lundgård om dette års aktiviteter

Vi er to på valg hvoraf en går ud ,så vi mangler en i bestyrelsen

Vi håber du vil møde op hvis du har ris,ros, gode ideer eller hvis du bare vil lytte.

Under mødet er der øl og vand

Når mødet er slut , har Kaj lavet kaffe og smørebrød til os-

Vi vil meget gerne have en eller flere ekstra m/k ,gerne pensionister ,til at hjælpe med at lave småting. Lige fra at male bænke til papirarbejde. Har du lyst til at hjælpe så ring til: Vibeke på tlf. 98544328.

Hilsen Borgerforeningen.

Onsild Borger-og Håndværkerfor

v/ Benny Lundgård Nielsen

Kærvej 3

Sdr Onsild

9500 Hobro

Tlf:98544505.

Her følger et regnskab udført af Anna F Østergård, som jeg vil undlade at skrive her.

Generalforsamling den 17 januar,19-30. 2001 i Onsildhallens mødelokale.

Med bestyrelsen var vi i alt 10.

Benny åbnede mødet med at byde velkommen.

1: rdstyrer Ejgild Simonsen

Skriftfører mig ,Vibeke Jensen.

2: Benny fortalte om året der gik.

Hørby skyttekreds: har fyldt meget i år ,med mange møder. Nu er de jagt på porten.

Flaghuller og flag: Vi renser flaghuller og sætter flag .

Fastelavn: Børnene morede sig ,mens de voksne fik kaffe.

Kik og lyt: Sætter vi annoncer i.

Majstang og byfest: Gik godt mange besøgende.

Juletræ: Udsat i år ,næste år måske 2 stk (store)

Byport: Vi mangler 9000,kr.

Hvilehjemmet:Borgermøde på kroen ,vi var med ,det går vist rimeligt godt nu.

3: Pia fortalte om regnskabet, det gik også godt.

Hele kontingenter er ikke med i regnskabet.

4: Valg af bestyrelse:

Ole Andersen modtog genvalg.

Jeg holdt, så ind kom Jesper Uldal og Karin Kristensen blev suppleant.

5: Ingen forslag er kommen ind.

6: Evt, Snakkede vi om byfornyelse, juletræi anlæg og cykelsti ved skolen.

Ejgild konstaterede , at mødet var hldt i god ro og orden.

Vibs.

Herefter følger :Regnskab for Håndværker +borgerforeningen,et avisudklip angående skydebanen.

========================================

Borgerforeningens møde d.20/3 2001.

Der skal flages:

Påskedag d.15/4 2001. Jesper & Benny.

Konfirmandsøndag d.6/5 2001. Lars & Ole

Pinsedag d. 3/6 2001. Pia & Benny

Byfest d.19/5 2001. Lars & Ole.

Flagene sættes op inden kl.9.00 og tages ned kl.17.00.

Konfirmandsøndag skal der sættes 2 flag op hos idrætsefterskolen.

Byfestmøde på skolen d. 27/3 2001 kl. 19.00

Rense flaghuller d.31/3.2001 hos Benny, samtidig sættes bænke ud og flagene sættes på stængerne.

D. 28/3 2001 ordner Ole& Lars > flagvognen< .

Sankt Hans d.23/6 2001.

Farvel og tak for denne gang ,det har været sjovt at være med. Jeg ønsker jer god vind fremover.

Vibs.

Borgerforeningsmøde 3-10-01.

Alle var fremmødte (Tak for det.)

Legeplads:

Det undersøges om legepladsen skal lyttes i forbindelse med med bygning af nyt klubhus.

Det aftaltes at vente med renoveringen til foråret da vi til den tid ved mere om evt. placering.

Vi undersøger om der kan tegnes en forsikring på legepladsen gennem DGI.

Julebelysning: Der må ikke tages strøm fa amtets lysmaster.

Ole undersøger ,om der kan placeres et træ ved tanken og om Steen vil betale strøm.Alternativt kan der evt . stå et ved børnehaven.Det undersøges samtidig ved andelskassen.

Delitant:

Der er ikke kommet regnskab på delitant fra sidste år endnu

Der indkaldes til delitantmøde med husmoderforeningen,24-10-kl.19.00 hos Bettina ,Præstemarken 13.

Generalforsamling:

Onsdag 20-02-02.

Beny underretter Kig og Lyt.

Lars underretter Jonna i Andelskassen.

Med venlig hilsen

Benny Lundgård.

 

Generalforsamling 09-01-03 i Onsildhallens mødelokale.

Fremmødte, 9,stk ind ,bestyrelsen.

Ole Andersen byder velkommen.

1: valg af ordstyrer : Ole Beck.

Valg af skriftfører : Benny Lundgård.

2: Beretning om foreningens virke i året der gik

3: Regnskabsaflæggelsen. Ane Ottsen fremlagde regnskabet.

4: Valg til bestyrelsen og valg af suppleant.

På valg: Formand Ole Andersen. Modtager ikke genvalg.

Næstformand- Jesper , modtager ikke genvalg.

Opstillet til valg:Hanne Søgård

Tina Bagger.

5:Valg af revisor:Da den nuværende revisor Hanne Søgård ,træder ind i bestyrelsen , skal der vælges ny revisor.

Den nuværende suppleant træder ind som revisor , da han blev valgt 2002.

Der bliver ikke valgt ny suppleant. Der skal vælges ny suppleant 2004.

6: Indkomne forslag: Ingen.

7: EVT. Husk at sætte en seddel på døren hvor de holdes møde,så evt nye i byen kan finde vej. Ole Andersen vil lave en hælpe gruppe ,som kan hjælpe med ved de forskellige arrangementer.

Der opfordres til at huske sociale når man er sammen om at lave noget,en kop kaffe eller en øl- vand kan ote gøre at folk kommer igen.

Ordstyren takker for god ro og orden.

Den nye bestyrelse ser ud som følger:

Formand: Benny Lundgård.

Æstformand: Bo Sad.

Sekretær: Tina Bagger.

Kasserer: Ane Ottsen.

Menig: Hanne Søgård Nielsen.

Suppleant:?

Revisor: Keld Kristensen.

09-01-03. Formandens beretning.

Majstang:Der var god tilslutning og der blev bundet en meget flot majstang så flot at den blev stjålet af nogle lyssky personer fra Onsild.Der var opvisning af Squardansere fra Onsild og Mc Bundtræk kom og viste os deres flotte maskiner

Byfesten: Byfesten blev afholdt stationsbyen og der var god tilslutning som noget nyt var byfesten arrangeret af tre personer nemlig ,Benny Lundgård,Torben Kirketerp og Elmo Ploustrup som så skulle uddelegere de forskellige opgaver . Det var et fint stykke arbejde de have gjort.Der var mange sjove aktiviteter bla,sildebord. Kagekonkurrence, loppemarked og forskellige konkurrencer ved åen. Byfesten gav et flot overskud.

Legepladsarrangement: Der blev arbejdet på at forbedre legepladsen i St byen,hvilket blev gjort tre gange , der blev bla,malet borg+ gyngestativ , rep af rutsjebaner og lavet ny sandkasse.

Der var desværre for få hjælpende forældre.

Skt Hans: Blev afhold i anlægget ,ca 30 var mødt op og der var godt vejr. Så blev der solgt øl,sodavand,slik og pølser med brød der blevtilberedt på grillen.

Landsbyrådet: D.23-11-2002, blev der afholdt idedag i aulaen på skolen fra kl 9-00 tilca 15-00.

Idedagen gik ud på at finde ud af vilke visioner onsildborgerne havde for byen og hvordan mankan bruge pengene fra landsbyfonden.

Der blev nedsat forskellige grupper: Velkomstgruppe som skal byde nye borgere velkommen og information om byens virke.

Spejderhytte ved anlægget eller sportsplads .Smelters ,kanoplads. Fælleshus,trafiksikkerhed ved skolen. Informationsstandere,Industriområder,Multibane,m,m.

Bogerforeningen arrangerede og sørgede for forplejning, der bestod af morgenkaffe kl 9.00, middagsmad kl 12-30 og eftermiddagskaffe ca kl14.00, middagsmaden blev købt hos John Madsen og så var der arrangeret børnepasning hvor ungerne hyggede sig.

Byportene: Byportene er færdige der mangler kun kantsten omkring dem og aktivitetsskilte og vi skal takke de forskellige foreninger i byen og andelskassen for sponsorraterne

Onsild Håndværker- og borgerforening.

Resultatopgørelse for regnskabsåret 01-02-2002-31-12-2002.

Balance pr. 31-12-2002.

Onsild håndværker- og borgerforening

v/ formand Ole Andersen.

Frederiksberg. 14.

9500 Hobro.

Side2.

Onsild Håndværker- borgerforening 31-01-2002.

Indtægter:

1001 kontingenter 3570,00

1002 Diverse udlejninger 100,00

1004 Renteindtægter 800,43

1999 Indtægter i alt 4470,43

Arrangementer:

2001 Byfest 3152,75

2002 Fastelavn 353,35

2003 Sct. Hansfest 500,75

2008 Majstang 808,75

2009 Byport (7080,00)

2010 Legeplads 2346,65

2011 Landsby projekt 17582,25

2999 Arrangementer i alt 17664,50

Møder og generalforsamling:

3001 Generalforsamling 1383,81

3999 Møder og generalforsamling i alt 1383,81

Udgifter:

4001 Porto 62,00

4002 Fotokopier 728,00

4005 Juletræspynt i byen 1950,00

4006 Kontingenter 500,00

4007 Udgifter anlægget 60,00

4010 Diverse udgifter 250,00

4011 Diverse anskaffelser 699,90

4999 Udgifter i alt 4925,19

Resultat 15825,93.

Statusbalance:

Aktiver:

170027-9 alm.kl 36863,54

170038-4 byport 8033,73

Andelsbevis: 200,00

101154-3 legeplads 2368,92

101716-9 landsbyprojekt 17634,89

Aktiver i alt 65101,08

 

Passiver:

Egenkapital 48899,86

Årets resultat 15825,93

Posteringer egenkapital (300,00)

Skyldige omkostninger 675,29

Passiver i alt 65101,08

Bemærkninger: Der er i 2002 valgt at afslutte regnskabet 31-12-2002, og ikke som tidligere regnskaber pr. 31-01 året efter. Vedtægterne giver mulighed herfor ih.t § 6.

Sdr . Onsild ,den 2.Januar 2003

Onsild håndværker-og borgerforening.

Formand: Kasserer:

Ole Andersen. Ane Ottsen.

Revisorerklæring:

Det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 01.02.2002–31.12.2002 for Onsild Håndværker-og borgerforening udviser et resultat på DDK 15.825,93 er revideret. Det er påset at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med det førte og de fremviste bilag.

Hanne Søgård Nielsen.

Generalforsamling den 19-03-02. I Onsildhallens mødelokale.

Benny bød os alle velkommen.

1. Ordstyrer: Jesper Uldal

Skriftfører: Vibeke L Jensen.

2. Året der gik fortalte Benny om.

Fastelavn i februar med 100 børn og 63 voksne.

Diletanten havde fulde huse.

Byfest d. 19/5 gik godt mange var mødt op , dejligt.

Maj stang d.18/5 gik rimelig.

Julefest på skolen med ca 350 personer ,5-12 stor tilslutning.

Sct Hans ,ikke så mange var mødt op og salget derfor lille.

2,stormøder i år.

Byporte,de forventes at komme op til foråret, det kommer an på , hvornår smeden har td til at lave dem.

Odinsgården i Onsild gav borgerforeningen 500kr,til og halp til med at samle 2100.kr hos købmanden også

Lars aflagde regnskabet, det er vedlagt.

4. Valg af bestyrelse:

Benny modtog genvalg.

Ane Ottsen fra Engesvang ,blev valgt ind.

Ole anersen og Jesper Uldal+ Lars Eriksen.

5. Valg af revisor og suppleant:

Hanne Søgård Nielsen og Keld.

6. Indkomne forslag var der ikke kommet nogle.

7. Evt:

Kapitalen bruges til ? Byport eksempelvis.

Skydebane? Amtet har givet lov til at bruge baner.

Jesper sagde tak for et godt møde.

Vibeke.

Konstituering af ny bestyrelse 19/3-2002.

 

Formand: Ole Andersen 2001

Næstformand: Jesper Uldal. 2001

Kasserer: Ane Ottsen. 2002

Sekretær: Benny Lundgård. 2002

Menig: Bo Sand. 2002

Suppleant: Lars Erikslev. 2002

Referat af bestyrelsesmøde 29-04-02.

Overskud fra delitant kr.2926,50. Overført til legepladsen i Stationsbyen.

Benny laver y medlemsliste over bestyrelsen borgerforeningen.

Legplads:

Spørg Oda Holm om legeplads kontoen(beløb) (Benny).

Spørg dagplejen om møde ang,planlægning af legeplads. (Benny)

Majstang 24-05-2002.

Bo og Ole for at hente og starte grillen.

Aftale møde med dagplejen(Benny)

Jesper sørger for at hente majstangen og ryser hos Lars Erikslev.

Byfest. 25-02-2002.

Telt opsættes torsdag kl 17.00. Alle møder op.

Der skal laves en arbejdsfordelingsplan

Husk evalueringsmøde hos Elmo.

Oprydning søndag kl 10-00.

Skt. Hans 23-06-2002

Prøv evt at finde en båltaler. (alle)

Resten aftales ved evalueringsmødet fra byfesten. 30-05-2002.hos Elmo Lokesvej 2.kl 19.00

Byportene:

Vi håber at byportene blive færdige til byfesten.Tovholder: Ole Andersen.

Flag:

Konfirmatin: 05-05 Ole og Bo flag op og ned kl 7.30.

Pinsedag: 19-05. Benny og Jesper kl.7.30. (tilføjelse: Benny kan ikke den dag . Er der en dr vil afløse?)

Bænke:

Ole henter bænkene og sætter dem ned til Ane, som rengør dem og giver dem olie. Benny skaffer olien.

De aftaler selv tidspunkterne.

Arbejdsplan til byfest 25-05:

El installation :OIF

Teltopsætning torsdag kl 17.00 :Alle

Vand monteres af Lars Erikslev :OBF

Toiletter :OIF

Udendørs belysning :OIF

Varme. Benny spørger Flemming Christensen Ellers spørg Torben K.OBF.

Baren i teltet. Indkøb og personale kl 9.00–17.00 :OHF

09-00

Skattejagt i sandkontainer :OHF

Kl.10.00

Spejderne laver loppemarked.

=====================

Onsild borgerforening

v, Ole Andersen.

Frederiksberg 14,Sdr. Onsild.

 

Bestyrelsen for Onsildhallen

v. formand Erik Nielsen

Østergårdsvej 7, Hejring

9500 Hobro.

Onsild den 04-01-2003.

På vegne af foreninger i Onsild lokalområde anmoder Onsild Borgerforening hermed Onsild hallens bestyrelse/repræsentantskab ,på baggrund af lokal interesse om at bevare og styrke hallens eksistens ,at den fremtidige ledelse af Onsils hallen består af repræsentanter fra aktive foreninger (brugere af hallen) samt lokale repræsentanter fra Onsild området.

Onsild området har status som lokalcenter i Hobro kommune med udpeget byzone område. Det er derfor af stor lokal betydning ,med en styrkelse af fritidsinteresserne og for en videre udvikling af området, at disse lokal interesser bliver tilgodeset.

På vegne af Onsild lokalområde.

Onsild borgerforening Repræsentant for landsbyordning

Ole Andersen. i Onsild.

Benny Lundgård.

Onsild husmoderforening Venstre Sdr-Nr. Onsild

Hanne Simonsen. NB: kan ikke tyde underskriften!.

Bestyrelsesmøde 19-2-03.

I Onsild hallens cafeteria.

1: valg / poster til bestyrelsen

Benny Lundgård Formand.

Bo Sand Næstformand

Tina Bagger Sekretær

Ane Ottsen Kasserer

Hanne Søgård Nielsen Menig

Lars Erikslev Suppleant

Keld Kristensen Revisor

2: Opkrævning vedr medlemskab skal ske i Januar/februar.

Kr .60, pr husstand pr år.

Kr.30 enlige pr år.

3: Fastelavnfest på Onsild skole 2, marts

– dagplejen.

Spejderne ny

Benny L. forhindret til fastelavnsfesten.

Indbydelse til børnehave-skole-dagpleje.

Hanne laver den +deler ud.

Slikposer (ca 100stk) bestilles hos købmanden af Ane.

4: Liste over ny bestyrelse med

Navn ,adr, tlf ,osv.

Tina laver kopier til øvrige bestyrelse.

5: Møde ang,fastelavn holdes sammen med spejderne hos Benny L. tirsdag 25/2-03 kl 19,00

Bestyrelsesmøde 10-3-03 hos Tina.

Til stede: hele bestyrelsen.

1: Evaluering af Fastelavn-overskud på Kr.954,25 tildeles spejderne .De sørger for indkøb af sminke + “malere” til næste år.

2: Annonce til kig og lyt med ny bestyrelse + aktiviteter 2003.

3: Mærke flaghuller op + tjekke flag + vogn 5 april-

Undersøge muligheder for opbevaring bænke+flag + vogn.

4: Forslag om aktiviteter til majstangfesten, avt,banko.

5: Kontingentopkrævning ændres fra januar til november ,alle opkrævninger afleveres senest 1-12 til kasseren.

6:Møde angående forberedelse til byfesten holdes den 24/3-03 hos Hanne.

Møde 24-3-03 hos Hanne.

Til stede : Hele bestyrelsen.

1: Møde angående byfesten 26-3-03 .Obh:Benny. OIF: Torben Kirketerp + Birgitte Christensen. OHF: Tina Christensen.

Vi afventer nærmere.

2: Legeplads i Sta. By saldo: kr 11168,92.

Tina Bagger samler folk fra medhjælperlisten + snakker med dagplejen om ideer . Stort dæk + ophæng til “girafgynge” er hos Ketty/Inger.

3: Benny snakker med Ove Andersen mht,at gøre byporten færdig +evt, ekstra byport. Vi har Kr: 5033,73 på konto.

4: Ane sørger fr annonce til kig og lyt

5: Flg er bestilt til byfesten : Musik,Telt, Tombla, Boldvogn, Skydetelt.

6: Ang dilettant: vi afventer brev fra OHF . De vil måske trække sig som medarrangører

Møde 15-9-03 hos Benny.

Til stede: Benny-Hanne-Ane-BO, fraværende: Tina.

Pkt 1: opkrævning af kontingent foregår i nov. Pengene aflv til Ane i decb.

Pkt 2: Opbevaring af flag, bænke m.m.

Henning Børgesen vil gerne opbevare vores ting

Rør og låg til flaghuller koster max 2000.- nedsættes en lørdag evt, i ot.

Bænke ind –males efter behov.

Pkt 3: Legepladsen. Tina skriver til kig og lyt.

Spørg om ansvar v/brug af legepladsen. Benny sætter gang i processen.

Pkt 4: Møde om skydebanen søn , 21-9- kl 18,30. Ane sørger for øl+ vand ( Michael låser)

Pkt 5: Bidrag til kig og lyt i form af annonce . Hanne laver den.

Pkt 6: Nye bestyrelsesmedlemmer.

Bo og Benny ønsker ikke genvalg.

Ane vil tænke over det.

Pkt 7: Evt.

Bo vil spørge spejderne om hjælp til Skt. Hans .

Dilitant i hallen 31-1-04.

Musik : Dacapo Band.

Byfesten gav underskud på 2500,Kr.- beholdning 1500.-

Birgitte (IF) og Charlotte(HMF) er kommet i byfestkommiteen.

Næste møde torsdag 6-11-03 kl,19, hos Ane

Ref: Ane.

Møde 6-11-03, hos Ane.

Til stede : Benny-Ane-Hanne -Tina.

Fraværende : BO.

Pkt 1: Regninger fra legepladsen afleveret til Ane- Hæves på konto.

Pkt 2: Juletræsfest/Risengrødsfest afholdes på skolen d 3-12-03 kl 15,00.

Vi mødes kl 17,00.

Skolen-klubben og OBF deltager.

Vi skal sørge for flg : Indkøb af kaffe -småkager- slikposer a 10.kr (Ane)

Byttepenge (Ane)

Sidde ved Entre . Voksne 30,kr-børn 10,kr.

( Hoveddør: Hanne + Tina, bagdør , Benny)

Kaffebryg: ( Hanne og Benny)

Julemand ( Bo ) Dragt opbevares i klubben

Julemandskone ( Ane )

Pkt 3: Benny sørger for indkøb af 2 juletræer hos spejderne , samt opsæt lørdag 29-11-03.

Pkt 4: Generalforsamling i hallen tirs 20-1-04 – Benny og Bo + Ane ønsker ikke genvalg.

Pkt 5: Dillitantforberedelse blev gennemgået v/ Hanne.

Pkt 6: Kontingentopkrævninger blev fordelt – afleveres til Ane ved næste møde.

Næste møde torsdag 11-12-03 kl 19 hos Tina.

Møde 11-12-03 hos Tina.

Til stede : Benny- Ane- Hanne-Tina.

Fraværende . Bo.

Pkt 1: Evaluering af risengrødsfest

Næste år: Tre poser kaffe færre, 5 pk småkager færre.

Der var 172 betalende børn – overskud ikke regnet nøjagtigt ud ,ca 200-400.

Overskuddet gives til kig og lyt.

Pkt 2: Kontingent skal afleveres til Ane hurtigst mulig.- Tina har afl d d.

Pkt 3: Juleudsmykning/ træer fjerner Benny og Hanne.- Maj stangen fjernes fra sportspladsen.

Pkt 4: Annonce til Hobro avis ,vdr, generalforsamling laver Hanne.

Pkt 5: Skilt vdr legepladsen er det sat op? Regning skal afleveres til Ane!

Pkt 6. Ane sørger for at afl regnskab til revision hos Keld Kristensen.

Pkt 7: Hele borgerforeningen mødes kl 18,30 til generalforsamling d 20-1-04.

Generalforsamling Onsild Borgerforening

20-1-04 i Onsildhallens mødelokale.

Dagsorden:

1: Valg af ordstyrer og skriftefører.

2: Beretning om foreningens virke i året der gik.

3: Regnskabsaflæggelse.

4: Valg til bestyrelsen,og valg af suppleant. På valg er:

Kasserer, Ane Ottsen.

Næstformand, Bo Sand.

Formand, Benny Lundgård.

5: Valg af formand og suppleant.

6: Valg til repræsentantskabet til onsildhallen.

7: Indkomne forslag.

8: Eventuelt.

Vel mødt i Borgerforeningen

“ Det er også din by”

Referat fra

Generalforsamling 20-1-2004.

Benny Lundgård bød velkommen.

1. Benny Lundgård blev valgt som ordstyrer og Ole Bech blev valgt som skriftefører.

2 Dilettant 2003 ,som for første gang blev afholdt i Onsild hallen, var en stor succes, både fest og økonomi.

Fastelavn fest blev afholdt som vi plejer.

Majstang og byfest var ikke samme succes som foregående år,bla pga. sammenfald af fere arrangementer i omegnen , den gav underskud . Skt Hans fest var ikke det store tilløbsstykke ( det stod ned i stænger)

Der har været arbejdet på legepladsen i Stationsbyen , den er endnu ikke helt færdig

Risengrødsfest på skolen var , som den plejer en stor succes

Overskud fra arrangementer bliver ikke i foreningen ,men uddeles.

Beretningen blev godkendt.

3. Kasseren oplyste at andelskassen ikke ønsker ,at fortsætte med ,at føre regnskab , så der skal findes en anden løsning.

Regnskabet blev gennemgået og spørgsmålene besvaret.

Muligheden for at foreningen giver en tilflytter gave/gavekort blev diskuteret.

Regnskabet blev godkendt.

4. Ane Ottsen ,Bo Sand og Benny Lundgård ønskede ikke genvalg.

Til bestyrelsen blev Inge Zinck, Niels Jørgen Laursen og Jens Nielsen foreslået og valgt.

Som suppleanter blev BennyLundgård Ole Bech foreslået og valgt med Benny som 1 suppe og Ole som 2 suppe.

5. Punktet blev slettet (det havde sneget sig på dagsordenen i en sen nattetime)

6. Det overlades til bestyrelsen ,at udpege 3 repræsentanter til repræsentantskabet i Onsild hallen (bestyrelsen bør være repræsenteret blandt de 3)

7. Der var ikke indkommet forslag.

8. Ole Bech orienterede om Hobro boligforenings planer om bygning af 8 boliger på den gamle hvilehjems grund med forventet byggestart marts 2004.

Hanne Søgård Nielsen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde.

8. Hanne Søgård Nielsen orienterede om medhjælper listen ,som bruges ved de forskellige arrangementer.

Derudover blev løst og fast diskuteret .

Benny Lundgård afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Derefter blev kaffen serveret.

 

Bestyrelsesmøde 10-2-04 hos Hanne.

Til stede : Hanne -Jens -Inge -Tina.

Fraværende .Niels Jørgen

Pkt1: Valg/poster til bestyrelsen.

Formand: Hanne Nielsen

Næstformand: Inge Zinzk.

Sekretær: Tina Bagger.

Kasserer: Jens Nielsen.

Menig : Niels Jørgen Laurrsen.

1 suppl: Benny Lundsgård.

2 suppe : Ole Bech.

Pkt2: Inge vil undersøge medlemstilskud til borgerforeningen hos kommunen.

Pkt3: Annonce til kig og lyt vdr navne på ny bestyrelse.

Pkt4: Forberedelse til fastelavn på skolen.

Huskeseddel: Alle mødes kl 10 for at stille borde op osv.

Hanne undersøger om gym-sal + omklædningsrum er ledige

Lave tilmeldingssedler til dagpleje-skole-børnehave

Bage 2 x kage.

Tina:snakker med Susanne C om hjælpere ,vil hun byde velkommen, bage3 xkage. Cd ere til underholdning,grene, bage 2 xkage.

Jens: Kopiere tilmeldingssedler 260 stk. Tønder ,karameller ,kroner ,balloner,

Fløde.

Grene.

Inge: Bestille slikposer ca 100 stk a 10 kr.

Sodavand, kaffe og te.

Grene.

Vi mødes igen hos Hanne 19-2-04, kl,19,00.

Ref.af borgerforeningsmøde den 19-02-04 .

Til stede :hele bestyrelsen.

1 : Godkendelse af dagsorden. Godkendt af alle.

2 : Godkendelse af ref: 10-2-04. Tilføjelse: Henning Børgesen,

Thomas Rasmussen& Hanne Søgård

Nielsen valgt til Onsild hallens repræsen-

Tantskab og skal/ må således til møde

Mandag den 23-2-04 kl 19,30 i Onsild hal-

Len.
3 : Økonomi v/Jens

Sidste medlemskontingent Fuldmagt givet til Jens og Hanne af hele

Bestyrelsen , der er pt.149 betalende husstande i alt kr. 8070,- Resten af kontingentopkrævning afleveres senest juni 2004.
4 :Fastelavn på skolen 2004. Indkøb osv. + “hvem gør hvad” ok.

5 : Årskalender: vi mærker flaghuller den 3,4,04 kl 10 hos Henning B.

Flagdage: personer fra bestyrelsensamt medhj,listen fordelt.

Byfest : Inge repræsenterer OBH.

Legeplads: forventes færdig i efteråret.

Medhjælperlisten vi skal blive bedre til at “trække” på folk fra listen.

Juleudsmykning køb af to juletræer hos spejderne.

Strøm fås fra DK-tanken& Andelskassen.

Dilettant overskud på ca .kr.13000.

Fordeles mellem OBF og Nr. Onsild forsamlings

– hus.

6 : Kig og Lyt. Blev ikke diskuteret.

7 : Evt. landsbynetværket har bevilget OBH kr. 5.100 til

2 x barer.

8 : næste møde. Inge indkalder til næste møde (evt .april/maj)

Venlig hilsen

Tina Bagger/ sekretær. godkendt. Hanne Søgård

Jens Nielsen.

Tina Bagger.

Niels J Laursen.

Post Danmark.

Onsild borgerforening

Hanne Søgård Nielsen

Viborg Landevej,7, Onsild.

 

Vedr, Deres brev af 8 juni2004.

Tak for ders henvendelse.

Med henvisning til vores telefonsamtale 23 juni 2004, må jeg desværre meddele dem , at vi ikke kan imødekomme deres ønske om dels senere tømning af postkassen på Viborg Landevej 19, og dels flytning af postkassen.

Årsagen er at vi forvejen har en anden postkasse placeret inden for en radius af 1000 meter, som tømmes dagligt kl 17,45.

Vi mener derfor ,at vi servicemæssigt er dækket fornuftigt ind i Onsild.

Såfremt de har spørgsmål eller kommentarer til ovennævnte er de velkommen il at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Lars Andersen

Lars Andersen

Postmester.

Her er brevet ,som der svaret på!!

Postmesteren

Hobro postkontor

Adelgade 8.

9500. Hobro.

Postkasse placeret Viborg Landevej 19.(til, købmandsforretning)

På vegne af lokal erhvervsdrivende(Villa System AS-udestuer) og på vegne af Onsild borgerforening forespørges herved om muligheden for tømning samme dag og om en omplacering af postkassen.

Det er en stor ulempe at der ikke kan afsendes post samme dag , som man afleverer i postkasse. Enten må man køre til stationsbyen eller Hobro for at være sikker på at forsendelsen er ude næste dag.

Placeringen af postkassen er d.d ved ejendom med privarbeboelse. Gennem tiderne har stedet været temmelig ufremkommeligt , men er ved seneste ejere flot og ryddeligt.

Vi vil dog foreslå en fremtidig placering hos vor lokale DK-Tank& Døgnbutik.

Forretningen er placeret umiddelbar overfor den nedlagte købmandsforretning.

Med venlig hilsen

Formand for

Ondild borgerforening.

Hanne Søgård Nielsen.

Viborg Landevej 7.

Onsild.

9500 Hobro.

—————————————-Til:

Inge Zink mail tlf:98-524072 mobil:40860811.

Jens Nielsen mail:tina.jens@gason.dk tlf: 98-544550 mobil 40216825.

Tina Bagger tagger@worldline.dk 98544207 20140324.

Niels Jørgen Laursen 98544239 24474704

Hanne Søgaard hanne.soegaard@nielsen.mail.dk 98544500 29459844.

Referat møde borgerforeningen

Onsdag d. 21. April2004 kl 20,00 til22,00.

Mødet holdes ved Niels Jørgen.

Til stede: Niels Jørgen,Hanne.

Fraværende: Inge,Tina,Jens.

1. Godkendelse af referat 19,02, vente.

2. Økonomi v. Jens. Vente.

( Han går i bank og betaler regninger/udlæg.)

3. Byfest v. Inge vente.

(men program sendt til Kig og Lyt.,vi kan se det der)

4. Anlæg i stationsbyen v. Jens/Hanne. Vente

(Søren får plan fra miljøgruppe tilsendt)

5 Kik og Lyt. Info fra borgerforeningen sendt til Kik og lyt/hsn

(deadline23.4.2004)

6. Evt.

Borgermøde på skolen 5 maj(opfølgning fra nov. 2002

Prøv at finde tid til det (afbud fra Niels Jørgen)

hsn

Mødt.

Dilettantopgørelse. Forslag af restoverskud anvendes til at købe hjælp 2005 for.Regnskab indsendes 26.4.04./hsn

8. Næste møde ,dato / sted ?????

Mvh.Hanne

Godkendt. Hanne Søgaard Nielsen

Tina Bagger.

Jens Nielsen

Niels .J. Laursen.

Til:

Inge Zink mail tlf:98-524072 mobil:40860811.

Jens Nielsen mail:tina.jens@gason.dk tlf: 98-544550 mobil 40216825.

Tina Bagger tagger@worldline.dk 98544207 20140324.

Niels Jørgen Laursen 98544239 24474704

Hanne Søgaard hanne.soegaard@nielsen.mail.dk 98544500 29459844.

Referat møde borgerforeningen

Mandag d. 18. Oktober 2004 kl.20,00 til 22,00.

Mødet afholdes ved Inge. Tak for øl & vand,kaffe og brød.

Fraværende: afbud fra Tina.

1. Godkendelse af dagsorden d,d. ok.

Godkendelse af ref.21.04.2004. Ok.

2. Orientering om byfest 2004

v. Inge et flot arrangement , et stort arbejde overskud 1937,75. Som overføres til

næste år saldo konto 3415,34. Vort forslag

Til dato i 2005 er 3 og 4 juni i kirkebyen. Vi

Afventer evaluering fra 2004 (IZ med til

Næste møde)

3. Orientering om dilettant 2005. Dato 29-1-05.musik som 2004 pris kr.

v. Hanne. 11000.,- HSN prøver at finde instruktør

Straks og sætte i gang. Har 4500, at “købe

Hjælp” for til oprydning ,m ,v.

4. Anlæg st. byen. Afvente til foråret (JN& IZ)

5. Kik & lyt omkring byfest 2004 sørger IZ for.

Deadline 22-10-2004. Omkring dilettant sørger HSN for

Vor annonce fortæller om snarlig besøg for

Medlemskort.

6. Evt JN & NJL spørger Mejeri& sædagergård

Opbevaring af effekter

Bænke ind til efterår sørger JN&NJL for.

Medlemskontingent 2005. HSN lister rundt + folder nb .dato generalf.

21.2.2005

Vedtægtsændringer O.B.H alle læser igennem til næste gang for bemærk

Ninger.

Multibaneprojekt/tennisbane. Fulgt med fra “sidelinien”

Landdistriktspolitik(resultat fra set flotmat.Knud Bach,Ole Bech og HSN

Møde i Døstrup) deltog.

Dilettantkursus 2 og 3 okt.2004 Lene &TorbenKirketerp,Thomas Rasmus-

I Døstrup. Sen ,Rasmus Johnsen,,HSN deltog,

Gebyr kr.500.- betales af OB.

Postkasse/infokasse ved “købm besked fra Hobro postkontor nix flyt post-

dalsgaard” kasse, infokasse ved “købm. Dalsgaard.

Info fra Onsild Hallen,herun- kort orientering,fulgt med fra “sidelinien”

der støtteforening “vennerne”

Evt.nye tiltag. Måske i samarbejde med” vennerne”f.eks

“ Fed fredag” i mødelokale, “tidl cafeteria”=

Pusterummet og halgulv.

7Næste møde dato/sted. Mandag 29-11-2004 hos Jens kl.20,00.

Ref.Hanne(i det afbud fra Tina) godkendt og underskrift.

Hanne Søgaard Nielsen

Ved afbud29-11 ringvenligst til Jens. Jens Nielsen

Tina Bagger.

Niels J. Laursen.

 

Hobro Kommune.

Viborg Landevej 71 Teknisk forvaltning

Sdr Onsild 7dec.2004.

9500 Hobro.

Vedr.:henstillet uinregistreret varebil på Sportsvej 2.sdr Onsild9500hobro.

Hobro kommune har modtaget en skriftlig klage (kopi vedlagt) vdr ,en uinregistreret varebil, der er henstillet på kommunens areal ved sportsvej 2, sdr. Onsild,9500 Hobro.

Sagen er gennemgået af Teknisk Forvaltning og der er ikke fundet overtrædelse af hverken vejlov, miljølov eller færdselslov. Arealet er ikke registreret som vejareal og har samme matrikel som det grønne område (sportspladsen).

Hobro kommune har ,som ejer af arealet ,vurderet ,at der ikke p.t er problemer med henstillingen af køretøjet , da ingen lovgivning er overtrådt.dog ønsker vi at få klarlagt den fremtidige anvendelse af den uinregistrerede varebil, da der på længere sigt kan opstå miljømæssige problemer.

Inden for en periode på 3 måneder , bedes de rette henvendelse til Teknisk Forvaltning angående fremtidige planer med varebilen

Med venlig hilsen

 

Per Graversen Helge T. Pedersen.

Per Graversen Helge T. Pedersen

Stads-og Havneingeniør. Afdelingsleder.

 

Hobro kommune

Udvalget for teknik og miljø

9500 Hobro. Onsild den 8 juni 2004.

Vedrørende matr. 7 p, Sportsvej 2 Sdr. Onsild stationsby.

På vegne af Onsild idrætsforening, en række borgere på sportsvej og Onsild Borgerforening forespørger vi om hjælp til fjernelse af 1 stk. uinregistreret varebil henstillet gennem efterhånden mange måneder på et areal ved sportspladsen.

Ved gentagne henvendelser hos beboerne i udlejningsejendommen Viborg Landevej ,71,der er ejere af ovennævnte varebil , er det ikke lykkes at skabe forståelse for problemet , idet bilen er uinregistreret.

Ved henvendelse til Hobro politi er der den besked ,at de ikke kan hjælpe med problemet idet bilen er uinregistreret.

Idet Hobro kommune er registreret som ejere af arealet ,hvorpå varebilen er parkeret , forsøger vi af denne vej at få løst problemet..

Med venlig hilsen, formand for Onsild Borgerforening.

Hanne Søgaard Nielsen.

Viborg Landevej 7. Onsild. 9500. Hobro.

Til

Inge Zink mail. Tlf 98524072

Mobil 40860811

Jens Nielsen mail tinajens @gason.dk tlf 98544550

Mobil40216825

Tina Bagger mail bagger@wordlonline.dk tlf 98544207

Mobil 20140324

Niels Jørgen Laursen mail. Tlf 98544239

Mobil 24474704

Hanne Søgaard Nielsen mail hanne soegaard@nielsen.mail.dk tlf98544500

 

Referat møde borgerforeningen

Mandag d 29.11.2004.kl 20,00 til22,00

Mødet afholdes ved Jens. (afbud fra inge) takfor øl/vand,brød og kaffe.

1. Godkendelse af dagsorden dd.

Godkendelse af ref, 18-10-2004 ok.

2. Risen grød fest 8-12-2004 indgang Jens + Tina

Bagdør, Niels Jørgen

Kaffebryg Hanne.

3. Info/evaluering byfest 2004. Referat venter pga. Inge fravær.

3 og 4 juni 2005

(hvem og hvordan)

4. Info dilettant dilettant 29-1-05.

Herunder kæbe hjælp Lene & Torben instruktører.

Ansøgning landsbypuljen husk skilte på byporte

Hanne ansøger landsbypuljen.

5. Opbevaring, effekter 2005 evt Sædagergård ,el Onsild mejeri

Niels Jørgen & Jens undersøger.

6. Stormøde 10-1-2005 i skolen Jens deltager i stormødet

Brugermøde 20-1-2005 i hallen.

7. Generalforsamling 21-2-2005 kl: Tina Bagger ønsker ikke genvalg.

19,30 ,vedtægter(bemærkn ??)

8. Ny brochure medlemskort+ brochureruddelt til

+ lister medlemskort hver enkelt kontingentopkrævning

Påbegyndes og afleveres samlet

Til Jens ved næste møde.

Evt afbud til Jens. Hanne Søgaard Nielsen Jens Nielsen

Niels J Laursen Tina Bagger.

=================================

 

Til

Inge Zink

Jens Nielsen

Tina Bagger

Niels Jørgen Laursen

Hanne Søgaard Nielsen

Møde borgerforeningen

Torsdag d 6,januar 2005 kl 19,00til 21,00

 

Mødet afholdes ved Tina

Fraværende : afbud fra Inge. referat

1. Godkendelse af dagsorden d d Ok

Godkendelse ar ref.

2. Fastelavn på skolen 6.februar (afbud fra Hanne)

3. Orientering om dilettant Hanne referede, gennemgik vagtplan

ved Hanne

Ansøgt landsbyråd+ ambu

Komite til ny scenetæppe

Godkendelse hos beredskabet

4. Vedtægtsændringer godkendt(husk annonce)

(generalf.21-2-05

5. Det blev vedtaget at ,kontingentopkræv

Ninger fremover skal foregå i januar.

Måned.

6. Evt. årsoversigt revideres og uddeles til

Husk stormøde skolen 10-01 best.

Kl.19,00 Jens deltager i stormødet.

Kik &lyt deadline 10-01.

Evt emner t, bestyrelse

7. Næste møde dato/sted den 2.2.05 hos Inge el Niels Jørgen

 

Ref.Tina. Godkendt og underskrift

Jens Nielsen Niels J Laursen

Inge Zink Hanne Søgaard Nielsen

Til

Inge Zink

Jens Nielsen

Tina Bagger

Niels Jørgen Laursen

Hanne Søgaard Nielsen.

Ref. Fra møde borgerforeningen

Onsdag den 2. Februar 2005 kl 19,00 til 22,00.

Mødet afholdes ved Niels Jørgen (tak til Annelise for kaffe/brød)

Fraværende : Tina.

1. Godkendelse af dagsorden d.d. Ok

Godkendelse af ref Ok.

2. Fastelavn på skolen. IZ,TB,JN,NJL,mødes kl 10,00, pynte

Arr.14,00-17,00 ,evaluering følger samt

Indkøbsliste til brug for næste år.

3. Dilettant 2005 gardinstang t, scenetæppe forlænges + ny

Sdr Onsild landsbyråd har bevikl limtræsfront ,forsøger flere fonde omspon-

Kr.6000,til hjælp til tæppe sorstøtte til tæppe.ellers gl.dilettantkonto

Ambu,Tuborg fonden er søgt betale ,således at scenemateriale forbliv-

Festen forløb med ca 230,prs. Er i Onsild borgerforenings regi (uoffc.

Særskilt regnskab udarbejdes betaling t unge for hjælp om + for hjålp

og indsendes til told & skat uddeling grønne sedler) Husk ingen salg

Inden 1.5.2005/hsn. spiritus unge u. 18 år.måske et festudvalg,

Restlager, lysbom og scenema- mere afgrænset arbejdsområde for sce-

teriel opbevares Viborg Lande- nefolk .Nr Onsild (Lis) og OB (hsn) forelø-

vej 7. På loftet. big regnskab på møde 17-2, herefter en

Fælles evaluering inkl. Dilettanter.

4. Vedtægtsændringer fremlægges generalforsamling 21-2-2005.

Forplejning 1 stk, mad + øl og vand (hsn)

Nye emner til bestyrelse. Maria Jørgensen (hsn ) spørger.

Carina Johnsen (Iz spørger)

5. Emne til hallens repræsentantskab. Thomas Rasmussen,Hanne Søgaard Ni-

Møde den 28-2-2005 kl 19,30 elsen ,Martin Rasmussen,er indkaldt di-

emne til bestyrelse rekte fra Onsild hallen . (Martin Rasmus-

sen er bestyrelsesmedlem (valgt 2004) i

Onsild hallen.

6. Byfest 2005. Iflg .OIF27+28 maj.NJL+ JN,men besty-

Datoer for flag+bænke+ juleudsm, relsen hjælper .årsoversigt 2005 er ved-

Anlægget v,Jens. Hæftet referat. Afventer forår JN+ IZ.

Kotingentopkrævninger. Vi er i gang.

Årets resultat kasserer er i gang.

 

Generalforsamling

Onsild Borger & Håndværkerforening mandag den 21-.februar 2005,i onsildhallens mødelokale.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelse og evt. udvalg.

3. Regnskabsaflæggelse

4. Vedtægtsfornyelse/ændringer.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af 2 personer til bestyrelse. Hanne Søgaard Nielsen genopstiller.

Tina Bagger genopstiller ikke

Bestyrelsens forslag Hanne Søgaard Nielsen

Karina Johnsen,Søkærvej, Sdr. Onsild.

Valg af revisor

Bestyrelsens forslag Rikke Kramer Sørensen,Nr. Onsild

 

7. Evt

 

P.b.v.

Hanne Søgaard Nielsen.

==========================================================

Referat fra generalforsamlingen 21-2-2005.

7. Medlemmer var mødt op.

1. Hanne Søgaard Nielsen blev foreslået og valgt.

2. Beretningen blev godkendt.

3. Regnskabet blev gennemgået af kasseren.

Det blev foreslået ,at de ting som borgerforeningen ejer værdi sættes i regnskabet.

Der blev spurgt til økonomien i dilettanten

Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag til vedtægts ændringer blev fremlagt og gennemgået.

Følgende ændringer / tilføjelser blev foreslået:

§ 4 i generalforsamlings dagsordenen punkt 1.tilføjes/ referent.

§ 8 præciseres så der står at i ulige år er 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppliant og i lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppliant på valg

Da der var for få fremmødte til,at godkende vedtægtsændringerne ,blev det besluttet ,at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med eneste punkt: godkendelse af vedtægter.

5. Der var ikke indkommet forslag.

6. Tina Bagger genopstillede ikke.

Hanne Søgaard Nielsen og Karina Johnsen blev foreslået og valgt til bestyrelsen.

Torben Nielsen blev foreslået og valgt som 2. Suppliant

Ole Bech blev foreslået og valgt som 1. Suppliant

Rikke Kramer Sørensen blev foreslået og valgt som revisor.

7. Jens foreslog,at der kunne lave nogle aktiviteter for de unge nytårsdag,

(bestyrelsen arbejder videre med ideen).

Tina foreslog ,at fastelavns arrangementet flyttes fra skolen til hallen ,da pladsen er blevet lidt trang på skolen pga.,stort deltager antal (bestyrelsen arbejder videre med ideen).

Tina foreslog ,at der arrangeres en/flere fælles ture (eks. Til et sommerland) for borgerne i Onsild for at styrke sammenholdet (bestyrelsen arbejder videre med ideen).

Generalforsamlingen blev afsluttet kl.21,25, hvor efter borgerforeningen var vært ved smørrebrød og kaffe.

Referent:Ole Bech

Godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Hanne Søgaard Nielsen. Inge Zink.

Jeens Nielsen.

Niels Jørgen Laursen.

=============================================================

Onsild Håndværker- og Borgerforening.

Statusbalance:

Aktiver.

170027-9 alm. Konto 47025,73

170038-4 Byport 58032,20

9909201 andelsbevis 200,00

101154-3 legeplads 4279,50.

1158617 Dilitant 03. 16378,01

1034941 Dillitant 3391,15

9909508 Andelsbevis 200,00

Forudbetalt dillitant 2005 1600,30

Onsild Håndværker- og Borgerforening.

Statusbalance:

Aktiver.

170027-9 alm. Konto 47025,73

170038-4 Byport 58032,20

9909201 andelsbevis 200,00

101154-3 legeplads 4279,50.

1158617 Dilitant 03. 16378,01

1034941 Dillitant 3391,15

9909508 Andelsbevis 200,00

Forudbetalt dillitant 2005 1600,30

78877,91.

Passiver:

Egenkapital 66538,11

Afrundinger 167,96.

Årets resultat 12171,91

78877,91.

 

===========================================================

Onsild Håndværker-og Borgerforening.

Indtægter:

Kontingenter 04. 8160

Renter 816,34

Fastelavn 1199,3

Risengrødfest 400.

Dilettant 04. 4950,71

Landsbyråd t/bar 5021,81

20548,15.

Udgifter:

kontorhold 907,5

Udgifter bar. 5021,8

Annoncer 734,0

Møde + kursus. 686,0

Rep. Maling. 215,0

Juletræer. 160,0

Udbetaling t/ spejder 600,0

Porto + gebyrer. 52,0

8376,31

Overskud = 12171,84.

Sdr. Onsild den 15 februar 2005.

Onsild Håndværkerr- og Borgerforening.

Formand kasserer:

Hanne Søgaard Nielsen Jens Nielsen

Hanne Søgaard Nielsen. Jens Nielsen.

Revisorerklæring:

Det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 01-01-2004-32-12-2004 for Onsild Håndværker-borgerforening

Det er påset at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med det førte og de fremviste bilag . Betalinger er sammenholdt med årsoversigt fre Andelskassen.

Opld. B. Kristensen.

==========================================================

NB: Her kommer en folder om dilettantkursus i Døstrup forsamlingshus..

=========================

Her deltog

Thomas Rasmussen

Rasmus Johnsen

Birgit Laursen.

Lene+ Torben Kirketerp.

Hanne Søgaard Nielsen.

=======================================================

Bestyrelsens beretning for året 2004.

Bestyrelsesarbejdet forløber hen over året. Lige efter generalforsamlingen var der lidt travlt, vi skulle som næsten ny bestyrelse have os sat ind i de arrangementer borgerforeningen hidtil havde deltaget i, vedtægterne var noget forældede , vi fik ny formand og ny kasserer , og arbejdet med landdistriktspolitikken har også taget noget tid (folder til gennemsyn) ,men det har været tidsforbruget værd , idet landsbyrådet i Sdr. Onsild har bevilget midler til fremstilling af 2 sammenklappelige barer til brug ved lokale fester og her senest midler til delvis dækning af indkøb af et ikke brændbart scenetæppe

Landsbyrådet puster os dog lidt i nakken ,idet de i 2003 har bevilget midler til smelters (overnatningshytter) , der skal plaseres i anlægget ved åen , når de er klar.

Årets gang:

Vi deltager i stormødet i Januar på skolen, hvor områdets foreninger mødes og koordinerer datoer m,v., endvidere for vi årsregnskabet over kik& lyt.(her til gennemsyn).

Året startede med dilettant i Onsild Hallen i sammenarbejde med Nr. Onsild forsamlingshus og ca 25 frivillige hjælpere , og 275 deltagere . En rigtig god fest , der med samarbejdet med Nr.F . sender det signal at vi alle kommer fra Onsild , uanset gamle anekdoter omkring over/ under byen og dem derovre fra.

Vort primere mål med denne fest -er at styrke sammenholdet i lokalsamfundet.

Fastelavnsfesten på Onsild skole er med de mange tilmeldinger lige ved at sprænge rammerne i den lille gymnastiksal ,igen et arrangement for socialt set at komme hinanden lidt ved i lokalsamfundet . Børnene mødes jo dagligt i skolen ,med det at have bedsteforældre/forældre med er noget ganske andet.

Byfesten i samarbejde med OIF og aktive kvinder ,med fornyede kræfter fra foreningerne ,og det er dejligt med lidt skub i arrangementet.

skt. Hans bål har ikke haft den store tilslutning de senere år , og med omforandring i anlægget ,valgte vi at anvise til Nr. Onsild. Vi skulle gerne kunne lave en lille indvielse af det nyrenoverede anlæg til denne Sct. Hans.

Her for nylig blev vi gjort opmærksom på ,at legepladsen ved kirken vist også hørte under borgerforeningen ,hidtil har vi renoveret og vedligeholdt legepladsen i stationsbyen ,vi skal have taget hul på den nye oplysning ,borde og bænke er sat op i stationsbyen ,på legepladsen og rundt i byen.

Flagene vajer på de aftalte flagdage,og kan stadig udlejes for et beskedent beløb.

Hobro kulturelle Samråd afholdt weekend dilettantkursus i Døstrup forsamlingshus , og her havde borgerforeningen 5. Personer af sted.

Risengrødfesten på skolen , det var igen sammenkomst i lokalsamfundet med mange aktive , borgerforeningens andel er kaffebrygning ,billetsalg , regnskab og oprydning.

Og vor måske lidt sparsomme juleudsmykning pynter trods alt op ved DK og Andelskassen,og det ser ud til at vi i modsætning til tidligere års hærværk på pynt i masterne ,nu kan glæde os ved de 2 træer med lyskæder.

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde , vi har som bekendt givet hinanden håndslag på , at vi skal kunne trives med bestyrelsesarbejdet – turde sige fra og til og hjælpes ad-og det synes jeg , vi har formået flot.

Pbv. Hanne Søgaard Nielsen. Formand.

==========================================================

Til

Inge Zink

Jens Nielsen.

Karina Johnsen.

Niels Jørgen Laursen

Hanne Søgaard Nielsen. NB: her ovenover står også mail, mobil og tlf nr….

Møde borgerforeningen/ekst.ord.generalf.

Lørdag ,den 19, marts 2005,kl,10,00.

Ekstra ord , er ,ann,til mødelokalet i hallen,men flyttes til Hanne, Viborg Landevej 7.( husk varmt tøj ,idet vi skal på flagstangsturne efter mødet.)

Fraværende:

1. Godkendelse af dagsorden,d.d.

Godkendelse af ref.generalf.(Ole referent)

2. Konstituering af bestyrelse og ==vi skal have valgt formand,næstformand,

Godk.,af vedtægter. ==kasserer og sekretær.

3. Dilettant 2005 ==opfølgning:resultat økonomi,evaluerings-

V Hanne. ==møde 22-3.kl 19,00 ,rekl,scenetæppe

==samarbejdspartnere i 2006.?? Opmagasi-

==nering af scenemateriel?

4. Byfest 2005

V, Niels Jørgen og Jens. == datoen er iflg , OIF/ Birgitte Nielsen 27 ,

== og 28 maj 2005, stedet , sportspladsen

== ved hallen.

5. Valg til hallens repræsen- == Thomas Rasmussen,Martin Rasmus-

Tantskab. == sen og Hanne Søgaard Nielsen er i

== repræsentantskabet og efter indstil

== ling fra OB er Torben Nielsen “ Højvang

== valgt i hallens bestyrelse pr,1-3-2005.

6. Legeplads ved kirken.

DLG medlemskab.

7. Kontingentopkrævninger. == hvor langt??.

== hvordan ser det ud??.

8. Evt.

Næste møde, dato/ sted.

 

Ref. == godkendt og underskrift:

Udsat.

 

=========================================================

Til:

Inge Zink

Jens Nielsen

Karina Johnsen

Niels Jørgen Laursen.

Hanne Søgaard Nielsen.

Ændret dagsorden/møde borgerforeningen/ekst.ord.gene-

Ralf, lørdag, den 19, marts 2005 kl 10,00.

Ekstra, ord, er ann,til mødelokalet i hallen , men flyttes til Hanne, Viborgvej Landevej, 7,.(husk varmt tøj idet vi skal på flagstangsturne efter mødet)

Fraværende:

1. Godkendelse af dagsorden,d,d.

Godkendelse af ref, generalf. (Ole underskrives referent)

2. Godk. Af vedtægter. Vedtages og underskrives.

 

Mandag 1, maj. Karina + Inge

Mandag 15 maj Jens.

27+28 Hanne

8.Evt. Inge Zink

Niels J, Laursen.

Karin Johnsen..

Næste møde dato/sted.

Ref. Godkendt og underskrift:

===========================================================

Hanne Søgaard Nielsen_________________________________________

Fra: Hanne Søgaard Nielsen (hanne soegaard@.mail.dk)

Sendt: 14 marts 2005 15,09

Til: onsildbhv.@hobrokom.dk

Emne: legeplads.

Til lederen af Onsild Børnehave.

Hermed en forespørgsel fra Onsild borger & håndværkerforening omkring legepladsen ved kirken.

Vil i hjælpe med oplysninger om ejerskabet, ansvaret og vedligeholdelsespligten vedrørende legepladsen.

Efter oplysninger rundt i byen er der nævnt et tidligere grønt udvalg/borgerforeningen/børnehavens indsats vedrørende etablering af legepladsen og nu her en forespørgsel fra dagplejerne v, Ketty Nyrup Hansen, om hvorvidt borgerforeningen økonomisk vil støtte opførelse af påtænkt multilegehus på legepladsarealet.

Det må nu efter foreningens mening (en forholdsvis ny bestyrelse ) være tid fir at fastlægge sammenhængen bag legepladsen.

På førstkommende bestyrelsesmøde vil vi tage legepladsen på dagsordenen. På forhånd tak for hjælpen.mvh. Onsild Borgerforening

Hanne Søgaard Nielsen.

Aflev i postkasse 14/3-05.

HSN.

Okt 05. Nuværende sekretær Karina Johnsen

Indkøber A4,materiale og fortsætter “skrivearbejdet deri”.

==========================================================

Hermed kom jeg (Knud Gerberg Kristensen,Nr. Onsild) igennem protokollen for:

Onsild og Omegns

Borger og Håndværkerforening.

14-5-1996.

NB: Skrevet efter bedste evne, ikke alt er korrekt udført efter bogen, her tænker jeg på indlæg fra avisen.

Det var en drøj omgang, så jeg håber, at nogen for glæde af indholdet.

Med venlig hilsen,

Knud Gerberg Kristensen.

Rævebakken .7. Nr. Onsild.

9500. Hobro.

___________________________