Bygningsprotokol fra 1965 – 1970

Bygningsprotokol for Sdr.og Nr.Onsild 
kommune Sdr.Onsild.
Aar 1965 
afholdes møde på Onsild kro alle var mødte.
1.    Fra Kirkebyens vandværk forelå tegning med ansøgning om byggetilladelse. anbefales med 1 m til nærmeste skel.
2.    Tegningen til et etplanshus på matr m 8 ? forelå. godkendtes.
3.    Ansøgning fra Mads Madsen om godkendelse af tilbygning til fabrikken. anbefales.

Peter Højgård , Anna Pedersen , Jørgen Pedersen
E.H.Nielsen , Johs. Christensen , I. Christensen , Molly Knudsen
Aar 1965 den 31 Maj
afholdes møde på Onsild kro alle var mødte.
1.    Fra Aage Thy forelå ansøgning om tilladelse til at bygge et sommerhus på Bjørnehusgrunden. anbefales.
2.    Fra Laurits Søndergård forelå ansøgning om byggetilladelse til at bygge en arbejderbolig på 13 a ved Hvornumvejen. godkendes
ligeledes ansøgning om tilladelse til at tilslutte vandledningen til læreboligen. kunne ikke bevilgedes

Anna Pedersen , Peter Højgård , Johs Cristensen , E.H. Nielsen
Jørgen Pedersen , Molly Knudsen , I. Christensen
Aar 1965 den 6 september
afholdes møde på Onsild kro alle var mødte
1.    Fra Emil Pedersen forelå en ansøgning om tilladelse tilat bygge en garage ved gavlen af Søren Olesens hus. anbefales

Anna pedersen , Peter Højgård , Johs Christensen E.H.Nielsen
Jørgen Pedersen , Molly Knudsen , I. Christensen
Aar 1965 den 1 – 11
afholdes møde på Onsild hotel
1.    Fra Gotfred Hinrup Sdr.Onsild var til godkendelse fremsendt en tegning over et enfamilieshus. anbefales.

Anna Pedersen , Peter Højgård , I. Christensen , Molly Knudsen
Jørgen Pedersen , E.H. Nielsen , Johs. Christensen
Aar 1966 den 7 – 2
afholdes møde på Onsild kro.
1.    Fra montør Frank Munk Jensen Hobro var til godkendelse fremsendt en tegning over et enfamiliehus beliggenhed Nr.Onsild. godkendes
2.    Ansøgning fra arbejdsmand Jens Knudsen Sdr.Onsild om byggeattest. bevilges

Anna Pedersen , Peter Højgård , Johs Christensen
Aar 1966 den 7 marts
afholdes møde på Onsild kro alle var mødte.
1.    Fra arbm. Niels Jørgen Andreasen forelå ansøgning – tegning over et etfamilieshus til godkendelse. anbefales

Anna Pedersen , Peter Højgård , I. Christensen , Molly Knudsen
Jørgen Pedersen , E.H.Nielsen , Johs. Christensen
Aar 1966 den 28 marts
afholdes møde på Onsild kro alle var mødte.
1.    Fra chauffør Kurt Christensen forelå ansøgning om at bygge et etfamiliehus på matr. 19. anbefales.
2.    Fra læge J. Theil forelå ansøgning om at bygge en garage ved enden af huset 165 m fra vejen , det vedtages at udersøge om det var tilstækkelig afstand fra midt vejbane.

Anna Pedersen , Peter Højgård , Ingeman Christensen , Molly Knudsen
Jørgen Pedersen , E.H. Nielsen , Johs Christensen
Aar 1966 den 2 Maj
afholdes møde på Onsild kro
1.    Fra Aage Møller forelå ansøgning om tilladelse til at opførelse af bencinanlæg med vagthus på parcel af matr nr 14a Sdr.Onsild by og sogn. anbefales
2.    Fra smedemester Frits Nielsen forelå ansøgning om byggetilladelse for læskur , garage , og værkstedbygning. anbefales
3.    Fra Jytte Langenbach forelå ansøgning om byggetilladelse til en  en tilbygning til huset.   anbefales når byggevedtægten overholdes

E.H.Nielsen , Martin Friis Nielsen , Jakob Falk , Molly Knudsen
Peter Højgård , Johs Christensen , Emil Pedersen
Aar 1966 den 10 Maj
afholdes syn på skolens bygninger og kommunens ejendomme
1.    Lærer Erikslev . Lister ved gulvet i stuen ud mod vejen , riste i muren ved soveværelse , taget understryges
2.    Søkærhuset , maling til vinduerne , kakkelovn til Jens Madsens lejlighed.
3.    Kommunehuset , ny lægter og asbesttag farves sort , arbejdet udføres af tømrer Jørgensen
4.    Forskolen , masonitplader og imiteretlinuliom i det nye værelse i skolestuen
5.    Ansøgning fra Ernst Haur Larsen Sdr. Onsild om tilladelse til at bygge et beboelseshus ved den nye gård. anbefales

Peter Højgård , Martin Friis Nielsen , Emil Pedersen , Molly Knudsen
Johs Christensen , E. H.Nielsen , Jakob Falk
Aar 1966 den 7 November
afholdes møde på Onsild kro alle var mødte:
1.    Ansøgning fra malersvend Kaj Madsen om byggetilladelse til hus på matr. m 19 u Sdr.Onsild . anbfales

Peter Højgård , Johs Christensen , Emil Pedersen , E.H.Nielsen
Jakob Falk , Molly Knudsen , Martin Friis Nielsen
1.    Ansøgning fra Laurist Hansen om byggetilladelse på 13 a. anbefales
2.    Ansøgning fra Eskild Pedersen om byggetilladelse på matr. 18. anbefales
3.    Ansøgning fra Benny Ingvardsen om tilbygning til butikken. anbefales

E.H.Nielsen , Jakob Falk , Emil Pedersen , Johs Christensen , Peter Højgård
Martin Friis Nielsen , Molly Knudsen
Tirsdag den 16 Maj 1967 afholdes skolesyn der vedtages at udføre følgende arbejde. . På skolen udføres nødvendige reperationer
Fordør slibes af og males . I gårdsiden nødvendig maling. Kælder kalkes . Elmer Nielsen leverer et brugt køleskab , vinduer i dørparti males.
Erikslev lejlighed : køkken loftet hvidtet og nødvendig maling , hylder og gulvfliser repareres.
Frk Merrild : intet
Jan Theileman : havedør og bagdør males venylfilt på køkkengulv
Lærer Knudsen : bagdøre males køkkenskab repareres lem i vaskehus repareres samt vandhane låg til toilet påsættes.
Kommunehus : kakkelovn fra Marie Benedsens lejlighed indsættes ved Krestian Pedersen , huset kalkes Valdemar Pedersen døre repareres.
Søkærhuset : kalkes , nyt køkenbord og vask.
Fru Lassen : bagtrappen repareres , døren på loftet gøres i stand , tag understryges.
Den røde lærerbolig : Oda Pedersen gør hele huset ren , have rengøres , fortrappen repareres.

26-6- 1967
Peter Højgård , Martin Friis Nielsen , Jakob Falk , E. H. Nielsen
Johs Christensen , Emil Pedersen
Aar 1967 den 3 juli afholdes møde.
Ansøgning fra vognmand Mogens Munk Onsild om tilladelse til bygning af garage , bevilget

Peter Højgård , Martin Friis Nielsen , Jakob Falk , Molly Knudsen
E.H. Nielsen , Emil Pedersen
Aar 1967 den 7-8 afholdes møde på Onsild kro
1.    Fra Tage Laursen forelå ansøgning om tilladelse til at bygge en villa på matr 19g Sdr.Onsild  anbefales
2.    Fra murer E.E. Pedersen ansøgning om byggetilladelse på matr 18 db Sdr.Onsild.  anbefales

Peter Højgård , Jakob Falk , Emil Pedersen
Johs Christensen , Martin Friis Nielsen , Molly Knudsen
Aar 1967 den 4-9-67 afholdes møde på Onsild kro
1.    Fra Tage Laursen forelå ansøgning om ændring af tegningen 1.m. længere + kammer og fyrrum ombyttes  godkendtes
2.    Fra Svend Aage Christensen forelå ansøgning om tilladelse til at bygge garage ved villaen

Peter Højgård , Martin Friis Nielsen , Molly Knudsen , Jabob Falk
E.H.Nielsen , Emil Pedersen , Johs Cristensen
Aar 1967 den 6-11-67 afholdes møde
Fra Jørgen Erikslev forelå ansøgning om tilladelse til bygning af garage ved sit hus.

Aar 1968 den 1 april afholdes møde på Onsild kro . J. Falk var fraværende.
1.    Ansøgning fra Nationalmuseet forelå med ønsket om godkendelse af opførelse af en trelænget bindingsværk gård fra Skrødstrup ved Fyrkat . godkendes
2.    Ansøgning fra Hugo Knudsen Kristensen om tilladelse til opførelse af et 1 plans hus med garage på matr.18 ea Sdr. Onsild . anbefales.

Peter Højgård , Johs Christensen , Emil Pedersen
E.H.Nielsen , Molly Knudsen , Martin Friis Nielsen
Aar 1968 den 6 maj afholdes møde på Onsild kro alle var mødte.
1.    Ansøgning fra Jens Lundsberg om tilladelse til bygning af enfamilie hus på matr nr.2e Nr.Onsild by og sogn .anbefales

Johs Christensen , E.H.Nielsen , Emil Pedersen , Jakob Falk
Molly Knudsen , Martin Friis Nielsen , Peter Højgård
Aar 1968 den 14 maj afholdes syn på lærerboliger og skole.
Skolen:    Nødvendige reperation , formningsrum kalkes , dørene til depotrum istandsættes.
Fru Lassen:    Bagtrappen belægges med klinker , vinduer males indvendig ,tagrende forlænges.
Kommunehset:    Bagtrappe fornyes , masonit plader på gulv ved Valdemar Pedersen gulvlist fornyes.
Theillemann :    ???????? ved hoveddør ??? ,entre tapeseres , låge til komfur repareres , baggang kalkes , gulvet males
Frk.Merild Knudsen:    Plader på loft i den ene stue.
Knudsen:    Loftet males i den lille stue , tapet i køkken , haner i badeværelse efterses.
Erikslev:    Plader på køkkengulv efterses , tagsten efterses , stue tapeseres og males.

Peter Højgård , Johs Christensen , Emil Pedersen ,
Martin Friis Nielsen , Jakob Falk , Molly Knudsen
Aar 1968 den 1 juli afholdes møde på Onsild kro Johannes Christensen og Emil Pedersen var fraværende.
1.     Fra Jørgen Duelund forelå ansøgning om opførsel af en arbejderbolig på matr. 18ar . anbefales

Peter Højgård , Jakob Falk , E.H.Nielsen
Martin Friis Nielsen , Molly Knudsen
Aar 1968 den 5 august afholdes møde på Onsild kro, alle var mødte.
1.    Fra Frank Kristensen forelå ansøgning om tilladelse til at opstille en garage . anbefales.

Aar 1968 den 7 oktober afholdes møde på Onsild kro. Molly Knudsen var fraværende.
1.    Fra Egon Larsen Trinderup forelå ansøgning om byggetilladelse til en arbejderbolig på matr.nr   anbefales.
2.    Ligeledes fra Jens Risgaard om byggetilladelse til et villa på matr. nr.      anbefales

E.H.Nielsen , Martin Friis Nielsen , Peter Højgård
Johs Christensen , Emil Pedersen , Jakob Falk
Aar 1968 den 4 november afholdes møde på Onsild kro alle var mødte
1.    Fra Købmand Dalsgård forelå ansøgning oplæg af flaskegas m. 1000 kg.  anbefales.

Peter Højgård , Martin Friis Nielsen , Molly Knudsen , Jakob Falk
Johs Christensen , Emil Pedersen , E.H.Nielsen
Aar 1968 den 2 december afholdes møde på Onsild kro alle var mødte.
1.    Fra jyske Telefon – aktieselskab forelå ansøgning om byggetilladelse til en ny autoneatcentralbygning på parcel af matr. m 18 a Sdr.Onsild by og sogn Randers amt . anbefales

Jakob Falk , E.H.Nielsen , Martin Friis Nielsen , Emil Pedersen
Johs. Christensen , Peter Højgård , Molly Knudsen
Aar 1969 den 3 febuar afholdes møde på Onsild kro
1.    Ansøgning fra Vognmand Mogens Munk Sdr.Onsild om tilladelse til opførelse af et beboelseshus på matr. nr 18cy Sdr.Onsild.
2.    Ansøgning fra Jens Bæch Nr.Onsild om dispenstion fra Bygningsreglementes Kap.4 stk.3c om lofthøjde der ?? om godkendelse af en lofthøjde på 2,05 m i beboelsesrum i
Tagetagen rumindhold ca 60 m3 . anbefales
3.    Ansøgning fra Frits Knudsen Kristensen Nr.Onsild om tilladelse til opførelse af et beboelseshus på matr. nr   Nr.Onsild . anbefales

Peter Højgård , Johs. Christensen , Emil Pedersen , E.H.Nielsen
Jakob Falk , Molly Knudsen , Martin Friis Nielsen
Aar 1969 afholdes møde den 3 marts kl 19,00 på Pigernes kro.
1.    Fra Agner Knudsen Nr.Onsild forelå ansøgning om tilladelse til at bygge en tilbygning til den bestående villa , godkendtes mod at der bliver indsendt en bedre tegning .
2.    Bankbestyrer Hans Christiansen ansøger om tilladelse til opførelse af et enfamiliehus . Bevilget

Peter Højgård , Martin Friis Nielsen , Molly Knudsen
Emil Pedersen , Johs.Christensen , E.H.Nielsen
Aar 1969 den 5 maj afholdes møde på Pigernes kro , Molly Knudsen fraværende.
1.    Fra Jørgen Frandsen forelå ansøgning om byggetilladelse til et en familiehus på en byggegrund fra matr. m 13 a . godkendes
2.    Fra Jørgen Skovbo Christensen : ansøgning om tilladelse til at bygge loftværelser med en højde på 2 m. godkendes

Peter Højgård , Johs. Christensen , Emil Pedersen
Jakob Falk , E.H.Nielsen , Martin Friis Nielsen

År 1969 den 12 maj afholdes skolesyn
Skolen:    Biblioteksdør males , samt en del af skolen der ikke er malet tidligere. Kalkning af formningsrum og gang. Dør til klasseværelserne fastsættes.Katekerstol ombetrækkes
Nye stave isættes , hegn ned mod vejen . I klasseværelse repareres med maling , tag repareres.
Fru.Lassen :    Tagrende repareres . Soveværelse og 2 kammere tapeseres , dør i køkkenet plettes.
Rasmus Knudsen:    Vinduernes lister repareres. Vinylfildt i køkken . Kælderen kalkes . Fordør repareres. Maling til gelænder . Skorstenspibe repareres . Stuer lægges evt. sammen
Kommunehuset:    Gulv i gang og køkken repareres . Skorsten efterses . gelænder til lofttrappe.
Arne Knudsen:   Badeværelses bruser m.v. efterses . Liste påsættes ved gangdør . Vinduerne og døre males udvendig.
Jan Theilemann:    Køkkenloft males . Havedør males udvendig . Tapet i gang.
Erikslev:    Loft i baggang repareres . Tag repareres . Vinduerne males indvendig i stue og soveværelse . Gulv i køkken efterses.

Peter Højgård , E.H.Nielsen , Johs Christensen , Jakob Falk
Molly Knudsen , Martin Friis Nielsen , Emil Pedersen
Aar 1969 den 2 juni afholdes møde på Pigernes kro Johannes Kristensen var fraværende
1.    Fra Egon Larsen forelå ansøgning on tilladelse til bygning af garage. godkendes

Peter Højgård , Martin Friis Nielsen , Molly Knudsen
E.H.Nielsen , Emil Pedersen , Jakob Falk
Aar 1969 møde på Pigernes kro den 7 Juli  Emil Pedersen var fraværende.
1.    Jørgen Nyrup Andreasen ansøgte om bygning af værksted . anbefales
2.    Fra Frederik Munk forelå ansøgning om tilbygning til villaen . anbefales

Peter Højgård , Johs Christensen , E.H.Nielsen
Jakob Falk , Molly Knudsen , Martin Friis Nielsen
Aar 1969 den 1 september afholdes møde på Pigernes kro alle var mødte
1.    Fra menighedsrådet forelå ansøgning om bygning af ny konfirmandstue og ligkapel. anbefales

Jakob Falk , E.H.Nielsen , Emil Pedersen , Johs Christensen
Aar 1969 den 1 december afholdes møde på Pigernes kro alle var mødte.
1.    Fra Johannes Kristensen forelå ansøgning om at bygge en tilbygning til huset på 90 m3 . anbefales

Jakob Falk , E.H.Nielsen , Emil Pedersen Johs Christensen
Peter Højgård , Martin Friis Nielsen , Molly Knudsen
År 1970 den 5 januar afholdes møde på Onsild kro
1.    Malermester Kaj Jensen Onsild søger om tilladelse til at bygge garage. anbefalet.

Peter Højgård , Martin Friis Nielsen , Jakob Falk
E.H.Nielsen , Emil Pedersen
Aar 1970 den 2 februar afholdes møde på Onsild kro alle var mødt.
1.    Ansøgning fra Chr.Pedersen Sdr.Onsild om byggetilladelse til en garage. anbefales
2.    Ansøgning fra Poul Pedersen Nr.Onsild om byggetilladelse til en tilbygning til villa. anbefales

Peter Højgård , Jakob Falk , E.H.Nielsen
Martin Friis Nielsen , Molly Knudsen.
Aar 1970 den 2 marts afholdes møde på Onsild kro alle var mødt.
1.    Ansøgning fra Agner Knudsen og tilladelse til at bygge en garage . anbefalet
2.    Ansøgning fra Holger Westphal om byggetilladelse til bygning af et 40 dages hus . anbefales
3.    Ansøgning fra Poul Pedersen Nr.Onsild om byggetilladelse til en tilbygning i stedet for overbygning som blev bevilget den 2/2-70. bevilget

Jakob Falk , Emil Pedersen , Peter Højgård , E.H.Nielsen
Johs. Christensen , Martin Friis Nielsen , Molly Knudsen