Den sidste sognefoged

Randers,d.l.aug. 2012 Lokalhistorisk forening.

Det har måske ikke nogen særlig interesse det jeg skriver, men så kan det jo bare kasseres. Jeg ønsker kun at yde et beskedent bidrag til foreningen. Derfor!

Gårdejer Kresten Højgaard, “Mosegaard” beklædte embedet som sogne¬foged i Sønder Onsild fra midt i 193o’rne og til sin død.
Jeg kom en del i det gæstfrie hjem, dels p. gr. af en skolegang med 3 af børnene tidligere, og senere tjenestekarl på gården.
I 1949 fyldte Kresten Højgaard 60 år, og i den anledning var jeg blevet inviteret med til at fejre den runde dag.
Hen på aftenen sad jeg og talte med den ældste søn, Peter, og den yngste søn Kristian, om de gamle gårde på egnen, og til dem hørte jo ikke “Mosegaard”. Kristian sagde, at som sognefoged opbevarede hans far nogle gamle tegnede kort og dem kunne vi da lige kigge  lidt på og han hentede dem
De blev opbevaret i et svært paphylster med låg, hylsteret målte ca. 1 meter i længden og var ca.15 cm. tyk.
Det var interessant at se de gamle kort, hvor alle arealer, tofter i byen var tegnet ind og forsynet med matrikelnumre og bogstaver. Det var vel omkring 1844 at matrikuleringen blev indført.

Mange år senere   i 1992 var det vist   så jeg atter de gamle kort. Kristian Højgaard som havde været forpagter af “Mosegaard” havde købt et hus beliggende Fiskervejen 4, hvor han nu boede.
Under et besøg hos ham bemærkede jeg at det gamle hylster stod lænet i et hjørne i stuen hvor vi sad. Han havde altså fået disse kort med sig, det undrede mig fordi jeg egentlig troede, at de skulle følge sognefoged embedet. Nå, men vi så endnu engang på
de gamle kort, jeg for sidste gang, og det samme vel for Kristian   han døde året efter.
Nogen tid efter fik jeg at vide, at en svoger Ernst Jensen fra Holmgård hvor han havde en gård   i øvrigt Kristians første gård efter han var blevet gift i 1950   havde taget hylsteret med de gamle kort med sig under et besøg i huset lige efter Kristians død. Det var nok de forkerte hænder de gamle kort havnede i; de burde være opbevaret i et arkiv, så sjældne de må være!
Om Ernst Jensen   fra en helt anden kommune   stadig har kortene ved jeg ikke.

Da Kristian endnu var på “Mosegaard” besøgte jeg ham af og til. En dag jeg var der, havde han lige fundet en cirkelrund ring udhugget i flintsten. Ringen målte ca. 30 cm. i udvendig mål, og hullet målte ca. 10 cm. Jeg har ikke set en ring magen til på nogen museer! Han havde også fundet 2 glatslebne flintøkser lige i nærheden, under pløjning i kanten af mosen øst for gården. Den ejendommelige flint ring burde være afleveret til museet
i Hobro, men Kristian ville ikke af med sit fund. Efter hans død er så spørgsmålet: Hvor er flintringen. Er den slået i stykker, eller ligger den måske som pynt i haven hos ejeren af Fiskevejen 4.

Mvh.Viktor Balle