Erikslev´s effekter fra krigen

Lærer Erikslev fik samlet effekter fra krigen

De fleste af effekterne befinder sig i dag på museum.
14. juli 2020 Knud@amtsavisen.dk

De to artikler om nu afdøde redaktør Svend Aage Dantoft og hans families rolle i modstandsbevægelsen under den tyske besættelse har medført endnu et tilbageblik, igen takket være den senere randrusianer Arne Erikslev.
Hans far, Kristian L. Erikslev, der levede fra den 25. juli 1907 til den 10.12. december 1994, var som helt nyuddannet lærer fra Ranum Seminarium – faktisk dengang én af landets yngste lærere – ansat ved Aalestrup Skole og havde blandt sine elever Svend Aage Dantoft.

Tyskerne havde, deres vane tro, beslaglagt Aalestrup Skoles gymnastiksal, så de var ganske tæt på familien Erikslev med fire børn, hvoraf de tre var født på skolen.
Ikke desto mindre lykkedes det K.l. Erikslev at indsamle en hel del forskelligt materiale fra de hårde år – effekter, som i dag er uerstattelige og vidner om den tids prøvelser. Han var selv med i civilforsvaret under besættelsen.

Blandt de effekter, K.L. Erikslev fik samlet op, var en komplet tysk soldateruniform med både tilhørende gevær og bajonet. Sønnen Arne trak i uniformen en dag i 1958 og blev foreviget i den.
Fra det flystyrt, som vi omtalte i søndagsavisen, fik K.L. Erikslev fat i en del vragdele, og han var også kommet i besiddelse af en komplet nedkastningscontainer af samme slags, som blev hentet af medlemmer af Hvidsten-gruppen.
På grund af de mildt sagt usikre tider – og formentlig også tyskernes nærværelse – gravede K. L. Erikstrup de fundne effekter ned i en minicontainer i skolens have.

På museum
De fleste af effekterne blev ifølge Arne Erikslev, der siden skulle få en karriere i forsikringsbranchen og blive bosat i Randers, afleveret til Det Jyske Modstandsmuseum i Silkeborg.
I år 2000 blev de imidlertid flyttet til Bangsbo Museum i Frederikshavn. Svend Aage Dantoft var medlem af bestyrelsen for begge museerne, og han deltog ved indvielsen af Det Jyske Modstandsmuseum, der i 55-året for befrielsen blev flyttet fra Silkeborg til Frederikshavn.
En anden deltager i indvielsen, der fandt sted den 4. maj år 2000, var modstandsmanden Flemming Juncker, tidligere Overgård, født 25. september 1904, død 25. februar 2002.
K.l. Erikslev blev efter nogle år førstelærer og senere skoleinspektør ved Onsild Skole. Han var desuden en skattet meddeler fra lokalområdet til Randers Dagblad.

Fodboldkampene
Et andet tilbageblik på besættelsestiden og dens vilkår kan på en måde sammenlignes med 2020 og de tilskuerløse fodboldkampe.
For at chikanere danskerne og hævne sig på folkene bag de efterhånden mange sabotagehandlinger havde den nazistiske besættelsesmagt nemlig på et tidspunkt besluttet, at fodboldkampene i 1. division skulle spilles uden tilskuere.
Interessen for de tilskuerløse kampe faldt imidlertid drastisk, så tyskerne tillod igen publikumsadgang. Og apropos adgang: dengang var der mange københavnske hold i 1. division, KB, AB, ØB, Frem, B93 og B1903, og derfor var der som regel to eftermiddagskampe i Københavns Idrætspark dengang. Det var et stående diskussionsemne, hvordan man kunne undgå, at de tilskuere, der gerne ville overvære begge kampe, skulle gå ud efter den første kamp og stille sig i kø igen til den anden.
Problemet blev aldrig løst, og i dag er der som bekendt overvægt af jyske hold i Superligaen.