Fattigvæsen i Onsild

Fattigvæsenet i Onsild
1843 Jens Hermansen’s kone, som er indkommet i Fattighuset
forlangte af S F L K, om muligt lidt Brød, da hun ikke troede hun kunde Ernære sig ved Vævning.
1d46. Bevilliges Husmand Jens Hermand 1 Rigsdaler 3 Mark til en Skjorte son Niels Gundersen skulle købe.
184/ Gjorde S F S K krav gældende mod Enke Arre Marie Jørgensdatter, Husejer Peder Gårdsøe’s Enke Nr. Onsild for et Beløb Familien havde modtaget i Fattighjælp, der var Midler i Boet, og Børnene fik Arv.
En fattig Enke med 2 Børn fik efter Sygehusophold en Pige til at passe sig, hun fik 40 Ører om Dagen, som blev forhøjet til 75 Ører. 20 Kr. om Måneden hvis Fattigforstanderen skønnede det var tilstrækkelig.
1854. Ved Fattigligningen blev det bestemt ar påligne således. 3. Pund Brød pr. Tdr. Hartkorn, Mælk og Øl leveres med 39
Potter pr. Mand, 10 Pægl Gryn pr. Tdr. Hartkorn, hvilket formentes tilstrækkelig til Fattiglemmer samt i Penge 8 Skilling pr Hartkorn, hvoraf Gårdmændene forpligter sig til at holde i beredskab til Kornet var indhøstet, 2 Tdr Rug og 2 Tdr Byg til fattige underhold i åen dyre Tid. Gårdmændene erholdte som betaling 9 Rigsdaler- pr Tdr Rug, og 5 Rigsdaler- pr Tdr Byg, åer blev leveret 4 Tdr 2 Skæpper Rug og 1 Tdr. Byg for ialt 22 Rigsdaler i Mark.
1856. Da Søren Balle, Gårdmand i Ulstrup solgte Gården til sin Søn Jacob Balle blev der givet 24 Rigsdaler til de fattiges Kasse.
1880. Begyndte de at få Fattighjælp inden Sygehusophold.
1880. Foretog Amtmanden et eftersyn af Sår. Onsild Fattighus hvilket resulterede i, at der blev opført et ordentlig Lokum
1880. Ydedes i understøttelse til en Familie, hvor Manden på grund af Sygdom havde meldt sig til Fattigforsørgelse for- sig og Familie, de fik 1 Kr. 50 Ører om Ugen.
1880. Bestemtes det at lave Fattighuset om fra 2 til 3 Lejligheder, det kostede 200 Kr.
1883. Mette Kjerstine Pedersdatter har udlejet sin Søn i Fårup for 20 Ører om Dagen fra 1 Nov. at regne.
1883. Et fattiglem Barn fik Tøj til Konfirmation for 9 Kr. 99 Ører.
1884. Mødte en Frugtsommelig Pige Jensine Kristensen og blev indstaleret e Fattighuset, og fik 1 Kr. om Ugen samt i Stk. 10 Punds Brød.
1885. Blev Pigens Barn udlejet for Årlig Sum af 100 Kroner, hvorfor Kommunen garantere, mod Pigen skulle betale 50 Kroner Årlig til Kommunen, Barnefaderens FaderJ

&nbsp Jens Nørgaard

Svend Balle skriver om fattigvæsnet i Onsild
fattigvæsnet i onsild
stensbakhuset

oldemor Jensine