Fattigvæsen i Onsild

Fattigvæsenet i Onsild
1843 Jens Hermansen’s kone, som er indkommet i Fattighuset
forlangte af S F L K, om muligt lidt Brød, da hun ikke troede hun kunde Ernære sig ved Vævning.
1d46. Bevilliges Husmand Jens Hermand 1 Rigsdaler 3 Mark til en Skjorte son Niels Gundersen skulle købe.
184/ Gjorde S F S K krav gældende mod Enke Arre Marie Jørgensdatter, Husejer Peder Gårdsøe’s Enke Nr. Onsild for et Beløb Familien havde modtaget i Fattighjælp, der var Midler i Boet, og Børnene fik Arv.
En fattig Enke med 2 Børn fik efter Sygehusophold en Pige til at passe sig, hun fik 40 Ører om Dagen, som blev forhøjet til 75 Ører. 20 Kr. om Måneden hvis Fattigforstanderen skønnede det var tilstrækkelig.
1854. Ved Fattigligningen blev det bestemt ar påligne således. 3. Pund Brød pr. Tdr. Hartkorn, Mælk og Øl leveres med 39
Potter pr. Mand, 10 Pægl Gryn pr. Tdr. Hartkorn, hvilket formentes tilstrækkelig til Fattiglemmer samt i Penge 8 Skilling pr Hartkorn, hvoraf Gårdmændene forpligter sig til at holde i beredskab til Kornet var indhøstet, 2 Tdr Rug og 2 Tdr Byg til fattige underhold i åen dyre Tid. Gårdmændene erholdte som betaling 9 Rigsdaler- pr Tdr Rug, og 5 Rigsdaler- pr Tdr Byg, åer blev leveret 4 Tdr 2 Skæpper Rug og 1 Tdr. Byg for ialt 22 Rigsdaler i Mark.
1856. Da Søren Balle, Gårdmand i Ulstrup solgte Gården til sin Søn Jacob Balle blev der givet 24 Rigsdaler til de fattiges Kasse.
1880. Begyndte de at få Fattighjælp inden Sygehusophold.
1880. Foretog Amtmanden et eftersyn af Sår. Onsild Fattighus hvilket resulterede i, at der blev opført et ordentlig Lokum
1880. Ydedes i understøttelse til en Familie, hvor Manden på grund af Sygdom havde meldt sig til Fattigforsørgelse for- sig og Familie, de fik 1 Kr. 50 Ører om Ugen.
1880. Bestemtes det at lave Fattighuset om fra 2 til 3 Lejligheder, det kostede 200 Kr.
1883. Mette Kjerstine Pedersdatter har udlejet sin Søn i Fårup for 20 Ører om Dagen fra 1 Nov. at regne.
1883. Et fattiglem Barn fik Tøj til Konfirmation for 9 Kr. 99 Ører.
1884. Mødte en Frugtsommelig Pige Jensine Kristensen og blev indstaleret e Fattighuset, og fik 1 Kr. om Ugen samt i Stk. 10 Punds Brød.
1885. Blev Pigens Barn udlejet for Årlig Sum af 100 Kroner, hvorfor Kommunen garantere, mod Pigen skulle betale 50 Kroner Årlig til Kommunen, Barnefaderens FaderJ

&nbsp Jens Nørgaard

Svend Balle skriver om fattigvæsnet i Onsild
fattigvæsnet i onsild
stensbakhuset

For ca. 30 år siden havde jeg fornøjelsen af at opsætte en udstilling på
Onsild skole om Udryddelsestruede vilde dyr og planter, for min
arbejdsplads Toldmuseet. Lidet anende dengang, at jeg havde rødder i byen.
Ved mine efterforskninger har det vist sig, at en af mine oldemødre hed
Kirstine Jensen født ca. 1864. Men det er nogle begivenheder i 1884 og 1885
som særligt fangede min interesse, da jeg så, at det lokalhistoriske arkiv
havde skrevet “noget” fra Sognerådets forhandlinger, Da jeg læste det
skrevne var jeg ikke i tvivl om, hvem  det drejede sig om. Den
“besvangrede pige” er min Oldemor Jensine Christensen og det omtalte barn
er min mormor Kirstine Jensen, som desværre døde i 1945 da jeg var 3 år
gammel, hvorfor jeg kun har en meget svag erindring om hende.
Men omtalte Kristine fik to børn min moster Anna Margrethe Rasmussen, der
som 10 årig blev invalid af gigt, og så min mor Elna Marie Rasmussen.
Ved et lykkeligt tilfælde er bevaret en del skriverier fra min moster, hvor
hendes far (min morfar) har fortalt om sin barndom ovre ved Mariager, det
har hun så nedskrevet. Derimod har min mormor Kirstine åbenbart ikke
berettet i mundtlig form, ihvertfald ikke  gengivet, men derimod – desværre
ikke godt bevaret – der er en halv side imellem og sådan lidt
fragmentarisk, men dog et særdeles spændende skrift om hendes barndom og
opvækst, hos fremmede mennesker.

Derfor er jeg særdeles interesseret i at få scanningerne fra 1884 og 1885
der omhandler disse to mennesker, som altså er blandt mine stammødre. Ved
lejlighed kunne jeg vældig godt tænke mig at skrive historien om disse to
mennesker. Er det noget som Arkivet kunne have interesse i?
Med venlig hilsen
Holger Munchaus Petersen
Blykobbevej 13
2770 Kastrup