Før motorvejen kom forbi

For nogle År tilbage havde vi på en gang følgende. i Sdr Onsild.

1 Brugsforening
1 Kro
2 Smede
1 Forsamlingshus
2 Cyklehandlere
2 Murermestre
1 eller 2 Skomagere
1 Gartner med Have og Butik
1 Sadelmager
1 Ølhandler
1 Bager
1 Maskinhandler
1 Slagter
1 Damefrisør
2 Barberer
1 Trævarefabrik
1 Jordemoder
1 Møbelfabrik
1 Jernbanestation
1 Cementstøberi

Så man skulde tro at byen er bleven affolket, men det kan ikke være rigtig, for alene i kirkebyen, er der fra 1928 til 1975 er der byget ca. 5o private huse (Villaer)
og fra 75 til i dag 1992 har Byggefirmaer byget ca. 30 Villaer der er solgt eller lejet ud.
Hvor mange der er bygget ved Stationsbyen. Har jeg ingen tal på.
Men udviklingen ændrer sig jo også på andre måder, i Sdr Onsild Kommune er/var ca. 25 Gårde, og for År tilbage, havde de i gennemsnit 3 tjenestefolk, i alt 75 personer og dertil kommer Murer – Smede – Tømrer – Slagtersvende og Kommier så det tal kommer op i nærheden af loo personer, i dag er der ikke en eneste af dem tilbage.

Men de fleste af Gårdene drives jo kvægløs, så Manden og Konen ordner jo selv marken, med hjælp af Maskinstation, meget af jorden er også Forpagtet ud.
Jernbanestationen er også nedlagt, hvis vi skal med Toget syd eller nordpå skal vi til Hobro, men nu kommer der om få år den nye Motorvej lige nordøst for Kirkebyen, og det vil sikker give Onsild et pust i den vigtige retning

,

Om Motorvejen får nogen økonomisk betydning for Onsild er jeg ikke klar over, men vi får sikkert nogle ulemper for der vil sikkert blive mere trafik gennem både stations og kirkeby af bilister både syd og vest fra, der vil benytte Motorvejen, men i løbet af få år vil det være en naturlig ting, særlig for den generation der kommer efter os, tænker vi ældre tilbage gennem årene der er gået så har vejene ændret sig før, 195o købte Amtet 2_ bygninger af den nordvestlige gård Mtr 11a fjernede dem, og udsigten i svinget blev meget bedre,

Ca. 1939 blev vejen fra Stationsbyen ud til Randersvej asfalteret, før den tid var det bare Grusvej.
Og går vi 100 år længere tilbage, eksisterede den nuværende Viborg – Hobro landevej slet ikke, over Engene til Sjørring var der kun en Sti, og fra Kirkebyen til Stationsbyen var der-kun det der blev kaldt en Kærvej sidstnævnte By eksisterede sået ikke, der blev først bygget da Banen kom 1869.
Men ifølge gamle Sognerådsprotokoler, blev den nuværende Landevej fra Viborg til Hobro anlagt 1854, men vejen over Onsild Enge var så dårlig at den næsten ikke var farbar om Vinteren, når

Det var her ved Karl Sørensens ejendom der blev lavet en underføring af Ulstrupvej for motorvejen

der var frostvejr bulede den op eller ned, men det blev afhjulpet 1920, da blev den fra Stationsbyen over til Hammershøjvejen belagt med tilhuggede Kampesten ca. lo cm i firkant, og de ligger der stadig, Asfalten ligger ovenpå, og da asfalten blev lagt på, blev den også udvidet, og udvidelsen er jo også foretaget på Kommunens Veje, så det vi kaldte Vej¬grøfter eksisterer næsten ikke mere, og det af grøften som ikke blev brugt til vejen, det stjal Bønderne, men det er jo en fordel for mig, så går min skat jo ikke til vedligeholdelse af dem.

Sdr Onsild Kirkeby er en af de byer der bliver meget berørt af Motorvejen, men efter min mening på en god måde, selv om det berører landbruget meget, så bliver ulemperne afhjulpet ved Jordfordelingen som er foretaget. Motorvejen går inder Viborg – Hobro Landevej, og der er til og frakørsel både nord og syd, og sydpå spares vi for Holmgård – Handest – Purhus og Råsted, og dem som har afstået Jord til Vejen, har jo fået en hæderlig -betaling, 2 Gårde er helt fjernet da vejen går gennem Hus og Have.

Før 1945 Lå alle beboelseshuse på højre side af landevejen når vi kom fra stationsbyen, men efter den tid begyndte de at bygge på modsat side, i1953 købte jeg de 2 grunde hvor Hvilehjemmet nr. 44 og huset nr. 42 ligger og byggede dem, i 1961 solgte jeg nr. 42
og i 1967 nr. 42, jeg havde forinden købt og bygget huset på nr. 46 og her har vi nu i 1992 boet i 25 År, kort før vi byggede nr. 46, forbød Amtet flere udkørsler til Landevejen i Sdr Onsild,
og på Bykortet blev der slået en rød streg ved vores Skel, og ligeledes ved Sigfred Bo Christensen, s Skel i østsiden af Byen. og det var jo en fordel for vores beliggenhed, udsigten hel over til Hvidding Skovagre kan aldrig tages fra os.

Siden 198o er der bygget ca. 3o huse/lejligheder på jord der er solgt fra Grydehøjgård, og de har alle udkørsel til landevejen ad Odinsvej, forhen Grydehøjvej

For ca. et år siden fra Hobro Kommune, fik vi tilsendt en oversigt over kirkebyen, og på det var der inddraget flere td. land i byzoner, jord fra Vestergård Matr. 11 a, jord der også er beregnet til bebyggelse, det er også beliggende bag ved vores og udkør – selen derfra skal også foregå ad Odinsvej.
Øst for byen, op til Motorvejen er der inddraget nogle td. land i byzonen, men det er beregnet til Industri.

Gotfred Hinrup