Forsamlingshuset

Der var engang

Den 14 marts 1909 afholdtes bestyrelsesmøde i den gamle forsamlingshus som lå øst for Sigfred Bo . Der var indbudt til licitation over bygning af et nyt forsamlingshus på hjørnet af Viborg Landevej og Præstemarken .

Der kom et tilbud fra murer Martin Larsen Bjerregrav på 718 kr. med tillæg af de i beskrivelsen nævnte materialer .Tømrer N.P. Mågård Sønderbæk antoges til at udføre tømrer- og snedkerarbejdet til samme hus ligeledes med tillæg af de i beskrivelsen nævnte materiale for den samlede sum af 975 kr. .

På samme møde var Møller Christensen til stede hvor han forpligtigede sig til at levere tilstrækkelig med vand til enhver tid . Vedligeholdelsesudgifter må Møller selv udrede . Prisen for omtalte vand er 8 kr. årlig . Papiromkostningerne ved samme deles lige således at Møller betaler den ene halvdel og forsamlingshuset betaler den anden .

Mødet hævet

N. Chr.. Laursen,  C.Callesen Ludvig Balle , J.J.Søndergård,   Jens Andersen

I 1949 blev der bygget en scene ved vestenden samt en fløj nordpå til køkken, toiletter m.m. samt en lejlighed til værten på 1.sal . Arbejdet blev udført af lokale håndværkere på timeløn med en total pris på 45.037 kr.71 øre .

Alle regnskabs og forhandlingsprotokoller har jeg samlet og indleveret på Hobro Arkiv .
Gotfred Hinrup

22. juni 1914 blev der holdt licitation over en ny skolebygning i Sdr. Onsild forsamlingshus hvor tilbuddene blev åbnet i overværelse af de bydende i samlet entreprise .Alle medlemmer af sognerådet var til stede .

Det laveste bud var fra murer S. Norup Fjeldsø på 21.087 kr.
Det højeste bud var fra murer C. Haugård Hobro på 23.200 kr.
Murer Fjeldsø fik arbejdet overdraget til overnævnte pris .

4.juli 1919 var sognerådet samlet i Sdr.Onsild forsamlingshus for at tage imod tilbud på det nye Fattighus (Alderdomshjemmet) i Sdr.Onsild . Der var kun kommet et tilbud fra murer Søren Norup Fjeldsø Onsild St. på 14.602 kr80 øre som blev antaget til overnævnte sum . I prisen er indbefattet materiale fra den gamle skole og fattighuset i henhold til overslag og betingelser .

Onsilds første Forsamlingshus blev bygget i 1879 og lå øst for Viborg landevej 16 Sigfred Boe der var 28 Medlemmer med hele og halve parter der findes ingen bøger fra huset det eneste jeg har kunde finde er i den gl. Sognerådsprotokol er i 1892 da der skulde holdes Sognerådsvalg. Huset blev i 1910-11 solgt til Lorens Lassen i Sparrehusene matr 24 til nedbryning og han byggede det Stuehus som endnu står der.

Godfred Hinrup