forside

Velkommen til Onsild Lokalhistorisk nye hjemmeside

Et meget vigtigt stykke værktøj for fremtiden med indsamling af fortidsminder i og omkring de tre Onsild byer. Nederst ses bl.a. luftfoto taget af Erik Røgild fra september 2009 af Sdr. Onsild og Onsild Stationsby.  Til sidst er et luftfoto af Nr. Onsild fra 2018 som er taget i forbindelse med oprettelse af Landsbyklyngen Mariager fjord vest.

Flere har skrevet forskellige ting som er som er sket før i tiden i Sønder og Nr. Onsild .Her er samlet noget om Onsild borgerne og hvad deres erhverv har været Skrevet ned af Gotfred Hinrup og Viktor Balle.

 • Cementstøber Chr. Sørensen skriver og fortæller om :
  Høbjergning og gamle veje.  Onsild betydning for området. Et kort fra 1844 . Aftægt kontrakter og Ålegårde . De gamle høragre og degnen
  De gamle bønder holdt sammen . Den forsvundne sø . En tvillinggaards historie . Gamle slægtsgaarde . Onsild gaarde og deres historie
  Da der blev festet for hjemvendt krigere
 • Gotfred Hinrup har også skrevet og noteret mange ting ned.
  Skrevet årstal ned hvornår det har sket noget igennem tiderne . På tilnavne borgerne har fået tilbage i tiderne . Om snefogder . Veteraner fra 1848
 • Smeden Kristoffer Nielsen . Avisfejden omkring orglet i Sdr.Onsild kirke 1917 . forskellig om gamle dage. Noget mere forskellig. Sønder Onsild sø . En oversigt over tidligere Onsild beboers erhverv Gor-An-Mari på Enghavegaard  Kloakering i Sdr.Onsild kirkeby. Før Motorvejen kom forbi Onsild
  Bjørnehusmanden
 • Hans Jørgen Hinrup fortæller om sin barndom i Sdr.Onsild
  Svend Balle skriver også bjørnehusmanden og om lille åen
 • Åge Thy skriver om
  Ingvords kilden ved Klejtrupvejen . Kaagfarten på Skalsaaen . Side 2 . Side 3
 • K. Erikslev fortæller om udviklingen i Onsild stationsbyen . og det gamle Onsild . Søkæret og gadefællen .Skals å historisk glimt fra et himmerlandsk vandløb . Sejlads på Skalsåen med Hvornum mursten For4000 år   siden og nyere tider. -Risdalshuset – I kærhave har lagt der hvor Elkærholm var i 60serne  Onsild for årtusind siden  – Farbroen
 • Andre har skrevet
  Viktor Balle fortæller om sin barndom og ungdom samt om sit arbejds liv på landet og andre steder i Onsild. En elev på friskolen anno 1926. Minder fra Sparrehusene . Barndoms oplevelser på Vestergaard (Balles)Den døve murer Mere om Onsild borgernes erhverv  Kresten Højgaard den sidste sognefoged i Onsild . Om at køre mælk og Viktors Balles ungdom ,,Han fortæller også om renlighed førhen .og når de unge gik til bal . Hvordan det var at være karl og pige på landet Viktor Balle husker tilbage til 1921 og da han blevindkaldt til soldat
  Kort om hans liv,, Det her skete i Onsild for 100 år siden ,,Videre fortæller han, da han var ved det hestetrukne artilleri i Århus,,,Søj-Sine
  Jens Nørgaard har noteret forskellige årstal ned ,, og viser os kulturlivet 1953-54 i Onsild (Folkedansere) + et billed af den gamle smedie i overbyen
  Fattigvæsen i Onsild
  Det stod skrevet i Hobro Avis for 90 år siden
 • Anker Christiansen der blev næste 100 år fortæller
  Gravlund om Onsildnavnet og dens beboer
  Odins Alter og Onsild Bro, Studehandel og drift, Farebroen ved Kongsvad
  Munkekrogen og munkevejen
  Her er det vi har fra Nr.Onsild
  Forskellig.
 • Frederikke Kirketerp i Nr.Onsild fortæller
  Sognerådsprotokol fra Sdr. og Nr. Onsild sogneråd i tiden fra  1884 til 1923. Bygningsprotokol fra Sdr.og Nr.Onsild sogneråd i tiden fra 1965 til 1970
 • Sognepræst Ditliv Mehl fra 1852 til 1858 skriver  hvad han har oplevet i Onsild i den tid
  Det gør Marie også . Hun er født i friskolen hendes forældre var Lærer Carl Andersen og Thea
  Borgerforeninges protokol fra 28. 11. 1977 – 1980 – 1996og mere fra 1996 til 2005
 • Halfdan Bjerregård fortæller om sin barndom
  Hvad de forskellige præster fortæller om Onsild borgerne før i tiden
  Onsilds udvikling igennem 10 år skrevet i Kik og Lyt fra 1989 til 1999

Sdr. Onsild (kirkebyen) fra luften i 2007

 

 

Onsild Stationsby luftfoto fra 2007

Nr. Onsild luftfoto fra 2018