Friskolens elever 1926

Randers,d.5.maj 2012
Lokalhistorisk Forening for Onsild-byerne.

Hermed blot et beskedent supplement til de oplysninger, som arkivet formentlig er i besiddelse af vedr. et fotografi taget i 1926, af eleverne i Sønder Onsild Friskole i 1926, af eleverne i Sønder Onsild Friskole Fotoet viser ikke 2 fuldtallige klasser, der mangler 4 elever,alle fra den “bette” klasse! Og navnene på disse elever er:Alva Kragh, Erling Rasmussen, Gudrun Bonde, og Sofus Højgaard.Elevernes navne nævnes fra venstre mod højre side, og den bageste række først.Ingrid. Datter af gdr. sognefoged Marius Jensen,”Stensbak”..Harry. Søn af husmand Nielsen, Væggedal.(Harry’s yngre bror Svend, blev mange år senere en solid arbejdskraft hos vognm.Carlo Christensen) Sigfred. Næstældste søn af gdr. Boe Christensen. Sig freds4 yngre søstre: Martine, Helene, Anna, og Marie er også elever – familien er flot repræsenteret! Anna. Datter af fabriksarbejder Kragh, som arbejdede på Bonde’s Trævarefabrik. Anna’s bror Alva er ikke med på fotoet.??

Den meget høje pige husker jeg intet om, for-håbentlig har andre kunnet det! Harry. Søn af husmand Lorents Lassen, Sparrehusene.Svend. Søn af fabrikant Bonde, Trævarefabrikken ved Onsild Stationsby.Svend’s søster Gudrun er ikke med på fotoet Sigrid. Datter af snedker Andersen, beskæftiget på Bonde’s Trævarefabrik. Familien boede på en mindre ejendom bag “Stensbak”.Martine. Datter af gdr. Boe Christensen. (Sidste stående elev).Mary. Datter af gdr. P.Balle, “Vestergaard” .Folmer. Søn af gdr. Niels Laursen. Mig selv. Henry. Søn af husmand Ranch, Onsild Stationsby. .Bodil og Else. Døtre af statshusmand Vinther. Familien havde en statshusejendom beliggende ved Nr.Onsild-vejen.Anna og Marie. Døtre af gdr. Boe Christensen En feriedreng. Fra København, og kom et par somre hos N.Laursen.Peter. Søn af gdr. Kresten Højgaard, “Mosegaard”.Christian. Søn af gdr. sognerådsformand Frants Frandsen.Leon. Tjenestedreng hos gdr. P.Balle, og var søn af skolelærer Høyer i Holmgaard skole.Arnold. Søn af husmand Ranch, Onsild Stationsby.Hans Oluf. Søn af sognepræst Jessen Laurits. Søn af husmand Niels Møller, Ulstrup.Henry. Søn af gdr. P.Balle, “Vestergaard”.Erling. Søn af mejeribestyrer Ulrich Rasmussen.Er ikke med på fotoet.

Venlig hilsen Viktor Balle