Gårde matrikel 1-33

Matrikkelsnumre i Sønder – Onsild
1 – 33Matrnr. 1. : Den gamle præstegård : Ulstrupvej nr 5.

Matrnr. 1,s : Hus / den gamle smedeje: Ulstrupvej nr 7.

Matrnr. 1,a : Den ny e Præstegård: Viborglandevej nr 11.

Matrnr. 1,c,d,t,u : Skolen : Præstemarken 2.

Matrnr. 2
Gl. skole. Del af nuværende kirkegård.  Nederste del af gamle kirkegård.
Skolen lå ca. 2-3 meter efter kirkegårdslågen og ned mod genforeningsstenen og tværs over nuværende kirkegård. Bagved igen i engsfallet står der endnu en pumpe fra skolegården.
Skolen lå inde på selve kirkegården. Ved nedrivningen blev brugbare dele genanvendt ti det nuværende kommunehus

Matrnr. 3,a. m.fl.
Højgård. Viborg Landevej nr 7.  Opført 1664
Placering før udflytning: den nuværende? Viborg landevejen har taget noget jorden. Jorden gik hen forbi korsagegård og over på den anden side af landevejen. Op til 1960 var der køkkenhave på stedet – på Vestergårds mark  ned  mod Fiskegården

Ejere:
Frisholt. Nuværende Ormstrup
fæster Jens Højgård.
1786 Niels Jensen der i 1805 købte gården
1807-1811 `    broder Peder Jensen.
1811-1823 Ane Marie Hermansdatter
1823-1870 søn Jens Pedersen Højgård
1870-1895 søn  Peder Jensen Højgård
1895-1920 Kristine Jørgine Frederikke Højgaard
1920-1951 søn Niels Højgård
1951-Brorsøn Peder Højgård
19?    Birger Nielsen.
Gården er nedlagt og bygningerne bruges som Tømmer/snedkerværksted. Årsag motorvej. Jorden er lagt ind under dels Mosegården dels erhvervsområde
Gården var på 50 tdr. land og 12 tdr. land eng

Matrn

 

r.  4,a m.fl.
Mosegård  Kongvad Møllevej 6. Opført ?
Placering før udflytning : Matrnr. 4. Søtofte nr1
Ejere:
Mosegård er en del af Højgård eller trillinggård under Frisholt/Ormstrup.
1657 Fæster Rasmus på Højgård
Jens Rasmussen
søn Rasmus Jensen
Udskiftningen i 1783 nævnes de 3 Højgårde under Frisholt/Orm strup
1806 køber Rasmus Jensen Mosegård
1826 Chresten Nielsen
1833 svoger Niels Jensen fra Snæbum
søn Niels Kristian Nielsen
søn Niels Nielsen
1892 broder Peder Nielsen
1906 Peder Andersen
1911 Christen Pedersen Højgårds Moder Kristine Højgård “Dothæa “
1911 Christen Pedersen Højgård
19 ?    Kristian Højgård
19 ?  Svend Møller “Jernbaronen”. Dansk Landbrug a/s I dag er alle bygninger revet ned, og der er opført nye bygninger til  kyllingefarm .
Der er tilkøbt jord flere gange Bl.a. Søkærhus´s jord
Gården er på 144 tdr. land

Matrnr. 4,e,a
Grandly Viborg Landevej nr ?  Opført ca. 1900
Udstykket fra Mosegård Kongsvad ;møllevej nr 6
Ejere:
1900 Rasmus Jensen
1913 Kresten Christensen
1925  enke Marthine Christensen
1931 søn Carl Boe Christensen 20-2-1905 i Hobro, søn  Marthune og Kresten Christensen.
Hustru Clara Christensen, født den 22-7-1910,datter af Marie og Søren Thorup i Onsild
Børn Jonna, Ilse, Boe, Karna, Søren, Thorup og Conny Boe.
Gården er på 39 Tdr. Heraf  34 Tdr. land mark, 4 Tdr. land eng
Jim Bjerregård Jensen

Matnr.1,a,m.fl.
Vestergård  Ulstrupvej nr    Opført i bindingsværk
Ejere:
Tvillinggård under Mariager Kloster ( Terrupgård)
1723 fæster Christen Soegård og  ( Christian Balle Terrupgård)
17 ? Maren Jensdatter
1808 svigersøn Christensen Møller
1854 søn Peder Christensen Møller
1893 svigersøn Jens Søndergård
1933 Peder Søndergård. Født den 25-5 1895på gården. Gift med Meta Søndergård født den17-7 1896 i Ålestrup ag Kirstine og Drejer Peder Andersen Ålestrup
1948 Anders Andersen
1952 Tage Andersen
19      Villy Vestergård
1987 Jens Ole Mejdal Sørensen

 

Ballegård   Ulstrupvej nr   Opført i bindingsværk. Avlsbygningerne modrniseret i 1914
Ejere:
Mariager Kloster
1775 fæster Christen Christensen
1776 søn fæster Landssoldat Peder Christensen
1798 køberPeder Christensen´s enke Ane Sørensdatter gården for 725 Rigsdaler.
1812 søn Søren Pedersen Balle. Gift med Ane Jacobsdatter.
1856 søn Jacob Sørensen Balle. Gift med Wihelmine Caroline Balle.
1887 søn Søren Jacobsen Balle. Gift med Kristiane  Balle.
19 ? søn Niels Balle. Født på gården 17-8-1895.
19 Carlo og Kurt Christensen Vognmand (grusgrav på marken)

Matrnr. 3,a
Ulstrupgård  Ulstrupvej nr       Opført: Stuehus 1936, avlsbygninger 1934.
Ejere:
1799 Lars Christensen
1815 Niels Pedersen
1846 Niels Christensen
18 ?  Niels Nielsen
1909 Chresten Møller
1935 Jens Bak
1937 Carsten Sørensen
1942 Albert Christensen Holst. Født den 12-11- 1892. Hustru Marie Holst. Født den 10-10-1887 i Valsgård.
Svend Holst
Arne Hørlych
S.P. Andersen

Matr

 

nr. 3,e
Engsvang Ulstrupvej nr    Opført 1902
Udstykket fra en gård i Ulstrup
Ejere:
1902 Niels Møller
1945 Kristian Møller. Født på gården, den 8-12-1904. Gift med Karen Margrethe Møller, født den13-5-1910 i Oue sogn. Børn : Åge, Gunnar, Harry, Niels og Else.

Matrnr.4,a,m.fl.
Terrupgård Ulstrupvej nr  Opført
Tvillinggård  med Vestegård markene 1 i Ulstrup under Mariager Kloster
Ejere:
1723 fæster Christen Soegård og Christen Balle
Gårene blevet delt i år?
1799 Mads Balle den til selveje
1830 Mads Balle´s enke Maren Madsdatter til sin søn Peder Christian Madsen ( Ane Jensdatter)
1838 Jens Christian Møller.
1842 søn Christen Jensen Møller (Hansine Holm)
180? Martin Møller
1874 Christen Bendixenn. Gift med Mette Marie Bendixen
1       søn Valdemar Bendixen
1       skov.
1       Petersen
1      J. Bak.
19 ? Jespersen
1928 Jens Oluf  Bak
1947 Åge Worre Jensen
19 ? Jakob Falk
Carl Erik Schiffer Holm
Gården er på 137 tdr. land , 20 tdr. land eng og 12 tdr. land plantage.

 

Matrnr. 5,a m.fl.
Søagergård.  Søagervej 8 (Tidligere Kongsvad Møllevej) Udflyttet i 1783. Delvis nedbrændt i 1932. Genopbygget.
Placering før Udflytning : Var nabo til Damgård Ulstrup Vej 24. Jord: ? Jord kan ikke findes. Kun et lille lod  beliggende i højgårdshave Viborg vej nr 7. Og den den nuværende
Ejere:
Fæster Laurits Pedersen (Quetrup). Købte gården i 1785
1831 svigersøn Christen Sørensen (Boldrup
1860 søn Lars Qurtrup Christensen
1  ?   søn Kristen Kristensen
1? svoger Kristian Rasmussen
1910-17 Jens Christian Jensen
1917  Laurits Frederiksen
1929  Marius Rasmussen
1948  Andersen (Tage Andersen s i Ulstrup far)
1963 O. Niemann Svigerfader Dolberg?
1971 Ove Niemann.
1999 Claus Niemann
Gården er på 54,6 ha. land

Matrnr. 5,c m.fl.
Søblink Ulstrupvej nr 23. Opført 1910
Udstykket fra Søagergård
Ejere:
Chresten Rasmussen Søagergård
1910 Niels Krogh-Kristensen, født den 4-4-1890 i Dalbyneder sogn søn af Kirsten og Niels Peter Kristensen. Hans hustru Ingeborg Kristensen, født den 28-9-1890, datter af Kristine og Vognmand Chresten Christensen i Viborg. Det er på Krogh´s marker den nu indtørrede Store Sø ligger.
19 ? Ejler Krogh Christensen født den 6-7-1919
2006 Trine og Morten Sørensen
Gården er på 15

tdr. land mark og 2 tdr. land kær.

 

Matrnr. 6,a m.fl.Damgård Ulstrupvej nr 24.  Opført ? Gammel

bindingsværk.
Placering før udflytning: ?Kort 1816 Den nuværende. Jord kan ikke findes undtagen på nuværende
Ejere:
Trinderup
Fæster Lambert Jensen købte gården 1785
1810 søn Niels Lambertsen
1847 svigersøn  Søren Jensen
18 ? søn Karl Sørensen
1900 Niels Christian Laursen  død 194619 ?- enke Anne Laursen
19 ? søn Folmer Laursen
1983 søn Niels Laursen.
Gården er på 98 tdr. land, heraf 38 tdr. land mark, 25 tdr. land eng, 22 tdr. land kær, 7 tdr. land plantage og 7 tdr. land gårdsplads og veje.

Matrnr. 7,a m.fl.
Kårhøjgård Ulstrupvej nr 22. Opført ? Bindingsværk
Placering før udflytningen:? Nuværende. Men vi ved der er opkøbt mange små lodder til.
Ejere :
Fauerskov ved Hammel
1664 fæster Jens Pedersen
1700 Peder Jensen
1784 Niels Pedersen, Købte gården fri til sin søn Jens Nielsen
1785 søn Jens Nielsen
1803 søn  sognefoged Chresten Jensen
1859 søn Jens Kristian Christensen
søn Christen Jensen Christiansen
1924 Jens Laurits Kristiansen
19  ? søn  Chresten Jensen Christiansen
2006 Torben Svenstrup Nielsen
Gården er på55 tdr. land mark, heraf 45 tdr. land mark, 4 tdr. land eng og 6 tdr. landhedebakker (Krat

 

 

Matrnr. 8,a m.fl.
Langhøjgård Ulstrupvej nr 20. Opført Udbygningerne fra 1923-27 Stuehuset Bindingværk.
Placering før Udstykningen. ? Nuværende. Jord ?
Ejere:
1780 fæster Peter Larsen under Trinderup.
1785 køber hans enke Ane Nielsdatter gården. Gifter sig med Peder Lauersen
1827 svigersøn Laurits Hansen
1848 svigersøn Lars Jensen. Hans enke gifter sig senere med Niels Lange
1906 Frans Frandsen
1952 søn Jørgen Frandsen
1969  Aksel Verner Dalum.
2000 søn Ove Dalum
Gården er på 54½ tdr. land mark og eng

 

Matrnr. 9,a m.fl.
Dorsæuslund Ulstupvej nr 18. Opført Stuehus gammel Udbygningerne Ombygget i 1928
Placering før  udstykning : Samme? De har haft et lod ude på Ellitshøj jord Viborg Landevej nr  23 Nu Sparrehusene Nr 2A – Præstegårdens jord lige efter sportspladsen
Ejere:
Trinderup
1780 fæster Peder Nielsen. Gift med Karen Eriksdatter
1785. Peder Nielsen køber gård til selveje
1813 søn Peder  Pedersen. Gift med Dorthe Lauritsendatter.
1850 Degnesønnerne Niels og  Andreas Dorsæus fra Onsild. Niels bliver senere eneste ejer. Han var sognefoged og lægmand,
1900 solgte Niels Dorsæus enke af 2 ægteskab  Maren Sørensdatter Fra Aastrup til brodersøn Søren Thougård. Søen Thougård er født 2-9-1886 i Løvel sogn. Hustru Dagny Thougård er født den 29-11-1908 i Mørke sogn, datter af Kirstine og Christian Pedersen sdr. Onsild (kommunehuset).  Børn: Anna, Vagn, Minna, Olav, Gunnar
PÅ gården ligger der en fredet gravhøj
19 ? søn OlavThougård
19 ? søn Søren Ole Thougård
Gården er på 57 tdr. land. 47 tdr. mark og 10 tdr. land eng
Matrnr. 9,b
Øst for nedkørsel til fiskevejen nr 8 et lille lod, samt jord  syd for jernbane ude ved kærvejen nr 30-34.
Ejer : Anders Jensen
Matrnr. 9,b
Jord placeret syd for banen ude ved Kærvej 30-34

 

Matrnr. 10,a m.fl.
Vestergård Fiskevejen nr 1 Opført efter brand ca. 1930
Placering før udstykning ? Jord. Sydlige del af engsfaldet  – på Ellitshøj – nu har de også jord/bag ved Grydehøj Odinsvej 6 – Ude i engene ad kærvej alle Matrnr 10
Ejere:
Trinderup
1749 fæster Christian Frandsen  under Trinderup
1785 søn Frands Christensen købte gården
1798 Hans enke Else Therkildsdatter giftede sig med Christen Mortensen
1813 Søn af 1 ægteskab Christen Frandsen
1851 svigersøn Peder Sørensen Balle
1920 Peder Pedersen Balle
1965 3 Børn: Henry, Svend Og Gerda Balle.samt Mary Munkholm
2003 Torben S. Nielsen
2004 Bygningerne købt Martin Blauenfelt
Gården er på 63 tdr. land, 7 tdr. eng og ?tdr. land skov

Matrnr. 11,a m.fl.
Onsild Vestergård Viborg Landevej nr 27. Opført  Gammel Bindingsværk i 1950érne var den stråtækt. Ved regulering af Viborg landevej, blev den ene længe revet ned. I dag ubeboet.
Placering før udstykning ? samme. Jord: Samme ? Jordlod på fiskevejen foran nr  8. – ude på Ellitshøj jorde Viborg l. nr 23 – Præstegårdens jorde- på Korsagergård jorde nr Søtofte 2a
Ejere:
Trinderup
1785 Anders Larsen købte den fra Trinderup. Var gift med Ellen Christensdatter
1808 Ellen Chrisstensdatter søn af 1 ægteskab Mads Laursen
1840 søn Anders Madsen
1857 Hans enke Else Christensdatter giftede sig med Laurits Hermannsen
1897 L..H.  søn Hermand Laurits  Hermannsen
1905 svoger Søren Bisgård
1912 Peter Hollerup Hansen
1914 Søren Bisgård (samme)
1919 P. Christensen far
1936 P. Christensen “Ladekarl”
19 ? Sigfred Søndergård
19 ? Tage Laursen
19 ? Jens Nielsen
19 ? svigersøn Gift med Inge Nielsen Født 1948
1997 Hans Jørgen Jensen
Gården er på  45 tdr. land og 20 tdr. land eng

.

 

Matrnr. 12a
Korsagergård/Bentshøj Viborg Landevej nr 16, udflyttet  ca1970, før søtofte 2a udbygninger, 2b stuehus
Placering før udflytning.? samme.  Jord : Samme, på Ellitshøj jorde Sparrehusene 2a, ude i søkæret.
Ejere:

Gaarden blev revet ned og flyttet til den gamle by i Århus  billedet her er taget omkring for 55 år siden
Korsragergård hører under de 3 højgårde sammen Højgård og Mosegård ind under Frisholt/Ormstrup
som fæster Hermand Jensen
svigersøn Andreas Lauritsen der i 1804 købte gården
1826 søn Hermand Andreasen
1875 til sønnerne Christian og Christen Hermannsen. I 1888 døde Christen Hermannsen
1926 Brorsøn Per Højgård Hermannsen
1962  Ernst Hauer Larsen
1990  brd. Rach
19 ? Uffe Andersen

Bentshøj er udstykker fra Korsagergård. Larsen købte gården tilbage da motorvejen byggedes og i dag hedder gården Bentshøj Der under tilkøbt jorde fra Ormstrup og  ejendommen p Præstemarken 4., så den i dag er over 100 tdr. land..

Matrnr. 12b
Bentshøj Viborg Landevej nr ? Udstykket Korsagergård i 1879
Ejere:
søn fra Korsagergård Søtofte 2a Søren Hermannsen
1919 Mathias Pedersen
1921 ?.  Kristoffersen
1922 Christian Ranch
1923 Skaffer Jensen
1928 Marius Sørensen
19 ?  søn Egil Sørensen.
19 ? Ernst Hauer Larsen Lagde den ind under Korshøjgård
2003 Svend Møller Hansen

 

Matrnr. 13
Enghavegaard  Viborg Landevej nr 25. Opført Ved Udflytningen?
Placering før udflytning : samme? Jorde:samme –  3 lodder omkring gården og engsfaldet over til fiskevejen.
Ejere:
1785 Hans Nielsen
1824 søn? Niels Hansen
18 ?  Laurits Hansen
1824 datter Ane Marie Laursdatter
1885 Jens Andersen
1915 svigersøn Østergård Nielsen
1913 Karl Skødt
1942  Niels Pedersen
1

 

950 Østergård Nielsen igen
1950 Henrik Jeppesen
1959 Sigvard Hansen
2005 Kurt Møller Handberg
Gården er på 51 tdr. land mark

Matrnr. 14
Ellitshøj Viborg Landevej nr 23 nu Sparrehusene 2a
Placering før udflytningen Samme? Jorde: Har jordlod fra gård ned mod engsfald- lod ved siden ag gården Købmandsbutik og mekanikerværksted. På Ellitshøj nuværende jorde, på den anden side af Viborgvejen, har Matrnr 17 haft jord ejet af Poul Jensen Gårdsøe.Stensbak) Ulstrup vej nr.26
Ejere:
Var selvejer før udskiftningen i 1783 og ejedes af Laurits Nielsen
1   ?  søn sognefoged og lægmand Niels Lauritsen
1824 søn Christen Nielsen Ellitshøj
1850 søn Jens Ibsen.
1869 hans enke Benedikte Christensen gifter sig med Christen Hansen
18 ? søn af 1. ægteskab Christen Ibsen
1903 Jens Nielsen der var gift med Anne Nielsen. Børn Inge, født i 1948. Efter salget af gården, købte Jens Nielsen Onsild Vestergård, byggede hus på Fiskevejen nr15.
19 ?   flere ejere
19 ?  Henning Kristian Jepsen. Der har flyttet gården den ud på marken på Sparrehuse 2. og bygget en ny gård.
19 ? Aktieselskabet Hadsund  grund 6509m3
De 2 store kampesten der stod ud ved indkørslen på Viborgvej er flyttet med. Det er nu ikke 2 sten, men en der er kløver. Det er gjort af Karl “skrædder” Pedersen, det var et af hans specialer.
Gården var på 160 tdr. land, men ved frasalg er nu på 93 tdr. land.

 

 

Matrnr.15
Grydehøj nr.6  Opført ?
Placering før udflytningen. Den lå bag ved Kærhavegård Matrnr 13  Viborg landevej nr 25. Bad deres nuværende have nede i Engsfaldet og have udkørsel ad indkørslen ad nuværende Kærhave gård og Ellitshøj Matrnr 14 Viborglandevej 23. Og ad indkørslen til Nuværende hus, på Fiskevejen  nr 8, som må være en del af  det gamle grund Da gården lå her, havde den et andet navn .
Ejere: Har været i slægtens eje siden 1785, da Lars Jacobsen overtog den.
1822 Niels Nielsen
18 ? Anders Jensen
18 ? Jens Andersen
1938 Ejner Andersen Og kaldet “Greven” efter hans levestil og hans gang. Han kunde gå med stok. ( Når han gik svingede stokken rundt ved hvert andet skridt.
Ca. 1955 Kaj Bak
1985  mejeribestyrer Erling Brandt Iversen. Død 2004
Ned i Engsfaldet Fiskevejen nr  Boede en svigersøn Niels Gunnesen til Ejeren af Grydehøj. I Hans udhus sidder en de gamle døre fra den gamle gård gamle.
Gården er på 75 tdr. land mark, 5 tdr. land eng og 40 tdr. land skov.

 

Matrnr. 16
Bukbjerggård Klejtrupsvej nr ? Opført. Stuehus og nogle ag udbygningerne er fra 1880. Kostald fra
ca. 1955
Placering før udstykning. Kort fra 1816 er der på et lod bag ved Søtoften nr1, og noget af præstegårdhaven, et Matrnr 16. Måske er det Søtoften nr 1., der er den oprindelige Bukbjerggård, for Søtogte nr 1 “Maler Jensens hus, har været en gård. Nemlig Søkærhus, inden den blev  flyttet ud på  Søagervej nr 2 . Er lagt ind under Mosegård Kongvad Møllevej nr ?  missionshuset – Fjeldsteds hus. Gl. forskole Ulstrupvej nr 21- nabogrund  Ulstrupvej nr 19. Måske også jord på Onsild Vestergårds mark matr. nr  Viborg Landevej nr
29.
Ejere:
Før 1775 Jens Bundgård
1775 Peder Nielsen
1808 Jens Pedersen
1811 Christen Christensen
1826 Christen Jensen
1860 Bertel Christensen
1865 Christen Bisgård
1906 Gdr. Hermannsen
1908 Smi
1909 Kristian Hermannsen
1912 Ole Sørensen
1930 Niels Pedersen
1943 Alfred Pedersen
19 ? Otto Thorup – Herefter flere ejere?
19 ? Ase og Peter Fredsted
1983 Thorkild Svendgård
2004 Onsildgaard Produktion aps
Gården er på 120 tdr. land, heraf 60 tdr. landmark, 2 tdr. land eng, 52 tdr. land kær og 7 tdr. land skov.
Matrnr. 16,k
Bukbjerg  Klejtrupvej nr 17,a Opført 1922
Udstykket fra Bukbjerggård
Ejere: Kristian Aksel Hjalmar Christensen  Født i Tjele-Vinge i 1898. Søn af Signe og Mejerist Peter Christensen
Gift men Nielsine Christensen født i Fjeldsø. Datter af Kristine og Mogens Jensen.
Da de solgte gården flyttede i hus på Fiskevejen nr 4.
2009 Allan Vinther Fabrius   arial 59924 m3
Gården er på 113 tdr. .8 mark 2 tdr kær

Matrnr. 16,f m.fl.
Lille Bukbjerggård Klejtrupvej nr 19 Opført  Stuehus og hestestald 1909. Laden i 1929. Kostalden 1937.
Udstykket fra Bukbjerggård Klejtrupvej nr ?
Ejere:
1909 Peder Hollerup Hansen –
1912 Søren Bisgård –
1914 Mogens Toldbod –
Peder Balle Højgård, født 4-4-1890 i Nr. Onsild, søn af Ane Marie og Jens Højgård. Hustru Maren Kirstine Højgård født den 17-3 1898 I Døstrup sogn. Børn Ane Marie. Da de solgte gården byggede de hus  på Viborgvej nr ?  –
Ca. 1960 Svigersøn Freddy Lindhart Christensen.
2002 Svend Møller Hansen
Sommeren 1958 tjente jeg hos Peder Balle som 14 årig(jn).
Lavede Varme og sanitet som smedelærling i deres nye hus på Viborgvej.8. Fyringsoliepris 175 kr./1000liter. 11kg. Gasflaske 9-10 kr.
Gården er på 39 tdr. land mark og 5 tdr. land eng

Matrnr. 16,i m.fl.
Mariesminde Klejtrupvej nr 14  Opført 1932
Udstykket fra Bukbjerggård
Ejere:
1930 Lugenow
1933 Ingemann Fuglsang Stuehus og hestestald ligger på den ene side af vejen, og kostald og lade på de anden side.
19 ? Torben Kirketerp
2009 Lasse Madsen
Gården er på  15 tdr. land mark og 5 tdr. land eng.
Matrnr. 16 c m. fl.
Væggedalen ? Opført 1870
1870 bygget som smedje af Kresten Bisgård Bukbjerggård Matrne 16 Klejtrupvej nr 16
1909 bygget stuehus 1912 laden og  1936 kostalden
Ejere:
1870 Bisgård på Bukbjerg
18 ?  Niels Christian Andersen og Gertrud Andersen
1905 Niels Christian Nielsen  Fødet på gården den 26-11-1885 og Anne Marie Nielsen født den 17-7 1898 i Rostrup sogn af Kirstine og Peder Chr. Poulsen Rostrup
1978 Svend Bisgaard Svendsen
Gården er på 10½ tdr. land mark.

Matrnr. 16,m
Adresse?   Opført  stuehus 1939 udhuse i 1902
Udstykket fra Bukbjerggård
Ejere:
19 ? Søren Rasmussen og Lise Rasmussen
1940 søn Julius Rasmussen Otelie Rasmussen datter af Thomas Simonsen . Gårdejer i Ørum.
Julius Rasmussen var og handelsmand.
Gården er på 7 tdr. land mark.

Matrnr. 17,m.fl.
Stensbakgård Ulstrupvej nr 28 Opført Avlsbygninger i 1907. Stuehus i 1936.
Placering før udstykning Ligget op ad Store sø. Hjørnet ad Ulstrupvej, og ad nuværende Tangkrogen
Ejere: 1785 fæster Jens Jensen købte gården til selveje fra Trinderup
1834 solgte hans enke Ane Poulsdatter den til søn Søren Jensen Gårdsøe –
1836 købte Ane Poulsdatter den tilbage –
1836 anden søn Niels Jensen Gårdsøe –
1849 bror Poul Jensen Gårdsøe –
1871 Søren Jensen –
hans enke Marie Jensen –
1913 Marius Jensen Født 3-8 1884.  Gift med Anna Margrethe Jensen, født  18-8 1889 i Balslev sogn. Børn Jens. –
19? Jens Jensen Mangler  –
1990 Ove Neimann fra Søagergård Søagervej nr 8.
Gården er på 53 tdr. mark 50 tdr. eng 9 tdr. bakker

 

Matrnr. 18,a m.fl.
Sædager Viborg Landedevej Nr    Opført  dette århundrede.
Placering før udstykningen: Gården placering kan ikke ses, men den har haft jorder helt op ad de nuværende gårde Dorsæuslund Ulstrupvej nr 18 og Langhøjårg Ulstrupvej nr 20. På skellet mellem Vestergård og Dorechæuslund. Jord ude på Dorchæuslund marker. Jord langs Viborg Landevej  på  Onsild Vestergård, Kærhavegård og Ellitshøj. Ved siden Af Ellitshøj. Nuværende del af gamle Ellitshøj – Købmandsbutik Autoværksted
1785 fæster Mads Madsen købte gården til selveje
1786 Markus Sørensen
178? Markus Sørensens datter
1790 Jens Markussen Købte den af sin søster.
1812 Solgte J.M enke Ane Kristensdatter til enken Ane Sørensdatter fra Ulstrup.
1817  Søn Søren Pedersen Balle.
1825 Poul Mikkelsen
1857 søn Søren Rasmus Poulsen
1  ?   søn Niels Gårdsø Rasmussen
1937 Frede Gårdsø 16-7 1909 Ugift
1972 Villy Sørensen
1999 Torben Svenstrup Nielsen
Gården er påoprindelig 50 tdr. mark og 25 tdr. eng

Matrnr.19,a m.fl.
Fiskegården Tangkrogen 6  Opført gammel stråtækt. Nu fast tag. En del af avlsbygningerne er nedrevet og en del af jorden er solgt til Sædager Viborg Landevej nr 18
Placering før udstykningen: Den lå mellem Kærhavegård Viborg Landevej nr 25 og Onsild Vestergård Viborg Landevej nr 29. Den havde fælles lade med Kærhavegård.  Stuehuset har ligget parallelt med Kærhavegård´s Stuehus, men  et par meter forskudt ned mod Engsfallet. Kærhave´s nuværende ejer Sigvart Hansen har fundet Flere ting fra brandtomten bla. Vindueshængsler og lignende Der fortæller hvor huset lå.
Ejere:
1785 købt af Albert Rasmussen fra Skellerup.
1786 Christen Jakobsen, gift med Ane Pedersdatter.
1816 søn Jakob Kristensen Gift 1 gang  med Maren Jensdatter. 2.gang med Maren  Christensdatter.
1866 søn Christen Jakobsen. Gift men Maren Kirstine  Kristensen.  Gang 1885 med Kirsten Nielsen, der som enke gifter sig med Jens Rasmussen.
1923 Morten Mortensen  fra Lindum sogn
1946 Holger Mortensen  og Anne Cecilie Mortensen Født den 4-8- 1911 i Hjortshøj sogn af  forældrene Else og Gartner  Jacob Ebbesen Hjortshøj. Børn  Svend Jørgen og Åge.
19?   Ejner Leif Foulum Rasmussen Gift med Anni Lassen fra Sparrehusene. Børn Helle og Jette
Leif Rasmussen er Hestehandler af  format, både af solgte dyr og af korpus.
1999 Jette og Jørgen Pedersen
Gården var på 35 tdr. mark 15 eng

 

Matrnr. 20
Kongsvad Mølle
Matrnr. 1,b m.fl.
Kongsvadgård  Kongsvad Møllevej nr.
Før 1910 tilhørte Kongsvad Mølle
Ejere:
1910 Henrik Kristensen
19 ? Niels Overgård
19  ? Jens Chr. Rasmussen
1930 Jens Pedersen født den3-6-1897 i Nr. Tinners sogn og Anni Birgitte Pedersen født den 30-3- 1896 i Svenstrup sogn
Gården er på 70 Tdr. land mark. Der holdes en besætning på 7 heste af belgisk race samt 16 Køer og 20 ungkreaturer af R. d. M. Gården drives som almimdeligt landbrug i 7 markdrift

 

 

 

 

Matrnr. 20,c m.fl.
Kongsvad Møllevej nr 4 Opført 1930
Udstykket fra Kongsvadgård.
Ejere.
1930 Martin Lauritsen kaldet “Martin Skov” født den 19-9-1896 i Kragelund sogn af Laura og Knud Lauritsen Gdr. Hustru u Marie Lauritsen født i Haslund sogn af Anne og Gdr. Niels Nielsen Haslund. Børn Knud,
, Annelise, Børge,Bent, Frode
19 ? Bent Lauritsen.
Martin “Skov” kørte hele min barndom  mælkerute til Onsild mejeri med hestevogn.
Gården er på 20 tdr. land år. 2000 solgt til stålkongen
2003 jorden solgt til Mads Møller Hansen Holding
2008 Dansk landbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakkely Ulstrupvej nr    Opført1812
Ejere:
1812 Niels Pedersen, gift med Sara Andersdatter
1843 svigersøn Niels Kristensen
18 ?  Kristen Kristensen
1  +  Laust Sjørring
1887 Jens Knudsen
1899Jacob Andersen
1902 Kristen Jensen
1923 Carl Sørensen . Født den3-10-1894 i Lem sogn og hustru Louise Sørensen i Sdr. Onsild. Børn en pige og en dreng.G
19 ?  Henning Mikkelsen
1971 Gustav Jensen

 

 

 

 

Matrnr. 22,e,c
1844 ejes iflg. kort af Poul Jacobsen Jordlodder er “Malerens Hus på Søtofte nr4.
Måske er det det Gamle Bukbjerggård  Matrnr 16 og derefter til det der blev Søkærhus Matrnr 2. Søkærhus ble1v senere lagt ind under Mosegård.
1816 er det det som  om at Matrnr 22c og nr 16 er lagt sammen.( Meget ulæseligt)
2007 Mette Veng Kristensen Lars Uldal Kristensen

 

 

 

 

 

Matr.nr. 13,a m.fl.
Højvang   Viborg Landevej nr48 Opført nuværende Stuehus og hestestald 1906, laden i 1914.
Udstykket fra ? ( Kærhavegård matr.nr., 13.Viborg Landevej nr 25)
Ejere:
?
1903 Frederik Møller.
1906 Peder Nielsen og Jensine
1940 Asger Nielsen født den 2-3-1904 på Mosegården. Gift med Signe Nielsen født den 7-1-1906 i Arnborg sogn af Marie og Chresten Christensen lærer i Oue
Børn: Birthe, Bodil, Per og Uffe. Bodil er skoletandlæge i Onsild og bor på Viborg Landevej nr i stationsbyen.
19 ? søn  Per Nielsen
19  ?
19 ? Torben Svenstrup Nielsen
Gården er på 67 tdr. land,  10 tdr. land eng og 28 tdr. land skov.

Matr.nr. ?
“Holmen” Viborg Landevej nr. ?  Opført
Ùdstykket fra?
Ejere:
Martin Nielsen
S.J. Eliasen
S. Brøndum
Niels Mortensen
Rudolf Mortensen
1947 Sigfred Søndergård søn af Marie og Christian Søndergård.
19 ? Slagter Andreasen
19?  Heinrich Pedersen
Gården er på 21 tdr. land mark og 5½ tdr. land eng.
Matrnr. 8,e m.fl.
Holmslyst  nr. ?   Viborg landevej nr ?  Opfør 1923
Udstykket fra ?  (Langhøjgård matr.nr. 8)? Og Århus Oliemøllefabrik
1923 Søren Thorup født den 7-1-1884 i Hallum sogn af Dorthea og Gdr. Niels Jensen Thorup.
Hustru Anna Thorup født 4-11-1899 i Vorning sogn af Hansine Og Gdr. Hans Møller Vorning.
Børn : Inga og Anton. Født Bak
1 Ægteskab, gift med Mette Marie Thorup. Børn Niels, Frida,  Else, Clara, Harald,  Ejner, Signe, Carl Ove.
3 Ægteskab Hustru, Datter af Jens Madsen Sdr. Onsild Børn: 1
Foruden At passe sin gård, var Søren Thorup ledvogter inde i Sønder Onsild Stationsby Jernbaneoverskæring.
19 ? Ejner Thorup.
Ved oprettelsen af gården bestod  jorden af 40 tdr. land hede og mose som er blevet opdyrket, samt tilkøbt mere jord
.
Gården er på  30 tdr. landmark, 16 tdr. land eng

Sønder – Onsild Kær

Matrikkelnumre 7 – 12

Matr.nr 7e
Vadgård er udstykket fra nr. 7.a.
1919 købte tørvefabrikant og maskinhandler Niels Pedersen Onsild jordlodden med henblik på tørvefabrikation. I 1920 lod han opføre ejendommen som Kresten Nielsen senere købte i 1922. Hans søn Anker Nielsen overtog senere gården som han solgte til Hobro kommune i 1994

Matr.No- nr 18 bc m.fl.
Højholdt. Enkefrue Katrine Mikkelsen overtog ejendommen i 1936 efter Chr. Ranch. Den er opført i 1924 af Chr. Ranch senere overtog en søn Svend Mikkelsen ejendommen . Ved hans død 2001 solgte enken Anna Mikkelsen ejendommen til Fuglsøgård.
Matr.nr. 9,b
Elkærsholm Kærvej nr. 34  Opført 1815. Nedbrændt i 1944 og genopført.
Udstykket fra Dorsæuslund matr.nr. 9,a
Ejere:
1815 Peder Nielsen som aftægtsbolig. Ejede Dorsæuslund matr.nr. 9,a Ulstrupvej nr ?
1827 Peder Nielsens enke Karen Eriksen købte af sin stedsøn  gården for 300 Rigsdaler. Hun giftede sig samme år  Jens Lauritsen enkemand fra  Hørby.
1835 Søren Andersen (Holm) Stedsøn, søn af Jens Lauritsen, købte gården for 400 rigsdaler , gift med Karen  Kristensdatter, samt aftægt.
1882svigersøn Jens Peter Mortensen. !887 gift 2 gang med Ane Mortensen.
Børn: Gunnar, Signe, Else Mortensen.
19 ? søn Gunnar Mortensen
19 ? Henning Børgesen
Gården er på 40 tdr. land og 10 tdr. plantage .

Matr.nr. 8,r. m.fl.
Kæragergård   Kærvej nr ?  Opført  Stuehus 1913 Avlsbygninger i 1925
Udstykket fra en gården i Onsild. (Langhøjgård Matrnr 8).
Ejere:
1913 Rasmus Støttrup født 29-2-1888 i Ølst sogn af Kirstine og Anders Støttrup. Hustru Elsa Støttrup  datter af  Andersine Laura og Landpostbud Anders Nielsen Onsild
Børn : Arne, Ejner, Christian og Ellen.
Gården  var ved overtagelsen hede og Rasmus Støttrup opdyrkede den med hjælp stude og heste
19 ? Bent Johannesen
1975 Torkild K Eriksen
2008 Flemming Christensen
Gården er på 36 tdr. land og 11 tdr. eng.

Matr.nr. 21,b
Kærhave.  Kærvej nr ?  Opført  første gang 1807. Er  nu nedrevet.
Udstykket fra Bukbjerggård
Ejere:
1799 Søren Nielsen
1830 Niels Pedersen Højgård Hed dengang Rigsdalshuset.
1860 Anders Jensen
1862 Kr. Kristensen.
1863 Enken Ingeborg  Kr. Jensen ( Lykkegård)
1899 Datter Maren Lykkegård
1902  Bror  P.C. Lykkegård
1939 Gunnar Hermannsen, født den 21-10- 1912 i Nr. Onsild og gift med Rigmor Hermannsen, født den 13-11-1012 i Vejle
Børn: Sigrid, Grethe, Chresten.
Gården er på 14 tdr. land mark.

Matr.nr. 11,b m.fl.
Fuglsøgård.   Kærvej nr.    Opført Stuehus i 1880, laden i 1924, hestestald 1932
Udstykket fra en gård i Onsild  ( Onsild Vestergård matr.nr. 11?)
Ejere:
188o Anders Nielsen. Gift med Katrine Nielsen.
1922  A. P. Nielsen født den 13-2-1898 på gården, gift med Antnonie Nielsen født den 28-11-1900 i Horsens, datter af Baebara og S.J. Eliasen
Børn : Gudrun og Svens Egon Nielsen der bor  på Viborg Landevej nr 40
A.P. var i mange år medlem af sognerådet. Mange år som kasserer, lige indtil sygdom forhindrede ham i at forsætte. Han væltede på knallert. Det viste sig at der var uorden i kommunens regnskaber. Det var måske ikke direkte underslæb, for A.P var lidt sjusket med bogføringen, så da han kom til skade, kunne han ikke huske noget, og det var der flere der benyttedes sig af.
19 ? Ove Christensen
19 ? Flmming Wissing Christensen

1 – 33

Matrnr. 1. : Den gamle præstegård : Ulstrupvej nr 5.

Matrnr. 1,s : Hus / den gamle smedje: Ulstrupvej nr 7.

Matrnr. 1,a : Den ny e Præstegård: Viborglandevej nr 11.

Matrnr. 1,c,d,t,u : Skolen : Præstemarken 2.

Matrnr. 2  Gl. skole. Del af nuværende kirkegård.  Nederste del af gamle kirkegård.
Matrnr. 3,a. m.fil.
Højgård. Viborg Landevej nr 7.  Opført ?
Placering før udflytning: den nuværende? Viborg landevejen har taget noget jorden. Jorden gik hen forbi korsagergård og over på den anden side af landevejen. Op til 1960 var der køkkenhave på stedet – på Vestergårds mark  ned  mod Fiskegården
Ejere: Som fæster under Frisholt/Ormstrup Jens Højgård. – 1786 Niels Jensen der i 1805 købte gården – broder Peder Jensen – 1823 søn Jens Pedersen Højgård – søn  Peder Jensen Højgård – søn Niels Højgård – Brorsøn Peder Højgård- Birger Nielsen.
Gården er nedlagt og bygningerne bruges som Tømmer/snedkerværksted. Årsag motorvej. Jorden er lagt ind under ?

Præstemarken  Matrikkelsnumre.
1

Matrikkelkort fra 1844 og 1818

Matrnr. 1. : Den gamle præstegård : Ulstrupvej nr 5.
Matrnr. 1,s : Hus / den gamle smedje: Ulstrupvej nr 7.
Matrnr. 1,a : Den ny e Præstegård: Viborglandevej nr 11.
Matrnr. 1,c,d,t,u : Skolen : Præstemarken 2.

Matrnr. 1,a m.fl. :
Birkely Viborg Landevej nr 16.  Opført i 1916.  Nedlagt som gård. Jorden solgt til Bentshøj.
Ejere : Laurs Christian Søgård, Vognsen; Sigfred Boe Nielsen.
19 ?    Jane og jim Bjerregaard Jensen
Gårdene på 13 tdr. land mark.

Matrnr. 1,e m.fl. :
Navn ? : Præstemarken nr 4.  Opført i 1916.  Nedlagt som gård. Jorden solgt til Bentshøj.
Ejere : Jens Højgård Hermansen – Niels Nielsen – søn Jens Riisgård Nielsen – Onsild Tømmer og Snedkerforretning.
2003 Claus Schmidt Christensen
Gården var på 12½ tdr. land mark.
Matrnr. 1,f m.fl:
Soltop Præstemarken nr 9.  Opført 1916.
Ejere : Niels Peder Christiansen – Marius Andersen – Egon Nielsen.
2006 Else Bonde Sørensen

Matrnr. 1,g m.fl.:
Solhjem.  Præstemarken : 11.  Opført 1916. Nedlagt som gård og bygningerne jævnet med jorden, grundet motorvej. Jorden har den daværende ejer K. Stevnhoved lagt ind under sin nye gård Thulsgårs i Sparrehusene.
Ejere :
1916 Thomas Thomasen
1923  Rasmus Kristensen født den 8-2 1895 i Virring sogn, søn af Maren og Gdr. Laurs Christensen Langkastrup. Hustru Kirstine Christensen, født den 14-11-1899 i Vestrup sogn af Marie og Murer  Chr. Christensen
19 ?    Svigersøn Knud Stevnhoved.
19 ?   Torben Svenstrup Nielsen
Gården er nu på 19½ tdr. land mark.


Gården blev nedrevet da motorvejen kom. Knud Stenhoved købte Thuelsgård og lagde jorden fra Solhjem under den.

stevhoved teks

Matrnr. 1,h m.fl.:
Hesdalkær. Præstemarken nr 6. Opført i 1016.
Ejere : Niels Søgård – Marinus Andersen – Kristian Kristensen.
19 ?  Brita og Rasmus Johnsen

Matrnr. 1,m m.fl.:
Ormhøj. Præstemarken nr 13. Opført i 1916. Nedlagt som gård. Jorden solgt til Bentshøj Viborg Landevej nr 14.
Ejere: Jens Peder Jensen “Fønix” – Viktor Rasmussen – søn Viktor Rasmussen
19 ? Tina og Bo Sand Kristensen

Matrnr. 1,? M.fl.
Hesdalkær.  Præstemarken nr 8. Opført i 1916.
Ejere : Niels Andreasen – A. Winter – Karl Geddebjerg – Jens P. Jensen – Jens Madsen – Niels Jensen – Laurits Rasmussen – Alfred Pedersen – Søren Nielsen – 1987 Rikard Viggo Lassen.
Matrnr. 1,b.
Nørvang.  præstemarken nr 10.  Opført 1916
Ejere: Karl Kornum – Verner Damgård Steffensen.
2004 Tom Damgaard Steffensen

 

Matrnr. ?
“Tuesgård”. Præstemarken 15. Lå hen som en ødegård fra Nr. Onsild. Blev bygget i 19??. Af Jens Hermandsen´s far til Jens Hermandsen
Jens Hermansen – Kaj Hermensen – Vagn Pedersen.
2007 Bjørn Madsen

Matrikkelnummer oversigt i Sparrehusene.
Matrikkelnumre fra  23 – 30.
Matrnr. 23,a 
Smediegård  Sparrehusene nr 1 opført ? Gammelt 
Før udstykningen På hjørnet af Ulstrupvej og langs med Tangkrogen er der på kort 1816 et Matrnr 23. Måske er det der kaldes for et gadehus. Der er aftegnet et hus på kortet.
1788. Kaptajn Mudderspaks enke udsteder et skøde til Jørgen Dinesen Smeds enke Anne Nielsdatter på et gadehus Med tilhørende jorde
1789 Gifter enken sig med Johan Lauritsen Smed.
1827 solgte Solfredhuset til Niels Sørensen fra Lindum.
18 ? søn Niels Sørensen
1898 Laurits Karmark født 6-5 -1898 i Fjeldsted. Hustru Petra Karmark født den 13-2-1904 i Ørsted. Børn 5. 4 bor i Canada. 1 i Onsild.
Ukendte ejere
op til 1996 Mogens Pedersen  søn af Knud Pedersen søn af Karl “Skrædder” Pedersen
19 ?  Lars Lind Pedersen

Matrnr. 24,a 
Sparrehusene nr 8 Opført 1788 Ombygget i 1911 – 15 
Alle ejendommene i Sparrehusene havde et lod ude i Søkæret. De lå bag Søkærhus.
1790 fæster  Peder Christensen fra Handest.
Fæster  søn Chresten Pedersen fra Handest.
1841 fæster Søren Jensen Gårdsøe.
1874 S.J.Gårsøe´s enke til fæster Peder Sørensen 8kusk), som samme så købte gården til selveje fra Trinderup.
Maren Gårdsøe skulle i afståelse af fæstet have 500 kr. + 1 potte sød mælk dagligt, samt 8000 tørv årligt og husly så lang tid hun levede.
Ved Mindelig Overenskomst blev det på,Matrnr 24 Sparrehusene hvilende pligtarbejde (ifølge fæsterbrev af 22-11-1841) afløst af ved en årlig Pengeydelse af 4 Rigsdaler 56 Skilling hver Mortens dag
1905 svigersøn Lorens Lasen
1946 Regner Lassen født på gården 25-11-1925.
1981 ?  Kirsten og Knud Bach
Hinrup har fortalt at Materialerne til ombygningerne i  1911 var bla. Onsilds første forsamlingshus. Det lå på Viborg Landevej på modsat side af vejen som Korsagergård Matrnr 12 . der gik der en vej ud. På venstre side lå forsamlingshuset og på højre grusgrav. Grusgraven blev udjævnet i 1960érne.

Matrnr. 25 
Gøttrupsminde Senere Solbakken, Sparrehusene nr 3 Opført 1938. 
Før ombygning lå den på den anden side af vejen.Opført i 1781.
Ejere:
1781 fæster under Trinderup  Søren Hansen. Skulle  give 2 Rigsdaler i fæste, samt arbejde 1 dag på gårdens korngulv.
1804 fæster Peder Thøgersen.
1850 Ca. køber Christen Nielsen gården.
1  + søn Andreas Christensen (Gøttrup).
1925 datter Inge Nielsen.
1928 Laurits Hansen
1933 Anders Qurtrup
1939 svigersøn Jens Lundsberg og hustru Sofie.

1958 Rosa Buus
1963 Aksel Nielsen

Matrnr. 26 
Thulsgård Sparrehusene nr 5 
Før udflytningen på kort 1816 ligger der et jordlod når man kører ad Søkærvej ligger det på venstre hånd det stykke der i sin tid hørte til den gamle præstegård og som nu er bebygget.
1765 da Luttichau til Tjele bortfæstede den med et nyopført hus i Sønder-Onsild til Christen Nielsen Balle, gift med Ane Thomasdatter, mod årligt fæste og hovpenge at betale r Rigsdaler, foruden andet gående arbejde, når han dertil buden vorder.
1799 svigersøn fæste Bertel Sørensen , gift med Sidsel Christendatter.
1849 Niels Hansen Tømmermand, gift med Bodil Jensdatter for 500 Rigsdaler.
18 ? søn Hans Nielsen
18 ? søn Lars Nielsen
1915 Søren Andreasen Dorchæus.
1925 Åge Thy født 16-12-1893 i Grimstad Norge, søn af Else og gartner Thomas Kristensen Randers Møllegård. Åge Thy kone Martine er født i Sdr. Onsild af Ane og Jens Peter Mortensen Elkærsholm
Nielsen Bror til Søren Nielsen Præstemarken de kommer fra Skellerup
198? Knud Stevshoved der købte den, da hans gård på Præstemarken blev eksproprieret på grund af motorvejen.
2002 Henning Kristian Jepsen

Matrnr. 27 
Birkebo Sparrehusene nr 2B 
Hører under trinderup
Ejere:
1796 fæster Jens Christensen
1796 den 28-12 fæster Søren Christensen Af Sønder – Onsild huset
I fæstebrevet 1796 står: Den Fælling i Sdr. Onsild kær som er henlagt til Husets Mark. Må alene benytte sig af til græsning af en ko samt behørig Ildebrændsel, men ej noget deraf at bortleje eller andre derpå at græsse høveder. Da Trinderups Kreaturer derpå skal have Overdrift og Græsning.
1782 fæster Jens Christensen det hus som Anders Pedersen, grunder alderdom er fraflyttet.
1811 fæster Poul Pedersen
1850 ca. Andreas Dorchæus køber gården.
18 ?  Jens Jørgensen
?   Ludvig Balle
1926  A. Kristian Hansen
1943 Robert Christiansen
19 ?  Jens Peter Andersen
19 ?  Claus Neimann
19 ?  Lars Theo Laursen

Matrnr. 28 
Bakkely  Sparrehusene nr 4  Opført Nuv. Bygninger Stuehus 1917 avlsbygninger 1924 
Udstykket fra Trinderup
Ejere:
1816 fæster Enevold Sørensen
1817 fæster Niels Pedersen
18 ?   fæster Mikkel Nielsen Grøn
1841 fæster Christen Mortensen fra Verrestrup
1870  fæster købte gården til selveje
1875 søn Martin Christensen
1  ?   Martin Jensen
1903 Søren Nielsens fader
19 37 Søren Nielsen
19  +

 Matrnr. 29 
Sparrehusene nr.  (Bette Hans) ? 
Kan ikke findes på kortet.
Må have ligget i Onsild by
Har et jordlod sammen med de andre fra Sparrehusene ude i Søkæret.Udstykket fra Trinderup
Herman Christensen død 1790
1790 fæster Anders Hansen som er udflyttet samme år
1840 fæster Peder Pedersen Leth
1842 fæster Troels Jensen det hus som Peder Pedersen Leth godvillig hat forladt

.

Matrnr. 30 
Bakkebo Sparrehusene nr 10  Opført ? 
Udstykket fra Trinderup
før 1768 fæster Sven Jensen måtte forlade gården på grund af fattigdom.
1768 fæster Herman Christensen Sdr. Onsild
1790 fæster Christen Jensen Hvas 1820 Jens Hermannsen
1856søn Hermand Jensen køber gården til selveje for 1300 Rigsdaler. Gift med Kirsten Marie Pedersdatter.
1876 søn Peder Jensen Qvurtrup
1913 søn Anders Jensen Qvortrup født på gården den 9-10-1881 og hustru Kirstine Qvortrup født den 12-2-1888 i Gisum sogn.
19   Oluf Qvortrup
1981 nuv ejer Niels Jensen Bak

Matrnr. ?
Ødeloddet.
Ødeloddet har ikke været bebygget og lå uopdyrket hen, indtil La Cour fra Trinderup lod den dele imellem beboerne i Sparrehusene, og dog fik Østre ejendom ingen part, mulig fordi den havde været i selveje længere tid end de andre. Ødeloddet blev delt i 6 dele og da blev trukket lod om dem ned på Trinderup, og parcellerne uden nogen købesum. Qurtrup fik som sin del Åengen. Kæret blev også delt, der fik Qurtrup sin part. Senere erhvervede ved køb ag Bette Hans dennes Part i kæret.

Matrnr. 41 m.fl. 
Hjorthøj Sparrehusene nr. 2B  Opført Stuehuset og kostald 1884, Laden 1947, Maskinhus og hønsehus 1956 
Udstykket fra en gård i Onsild
1884 Peder Christensen og Ane Christensen, Født. Jacobsen
1925 Ingemann Christensen Kaldet Gøttrup ), født på gården den4-7-1900 og Marie, født Christensen datter af Landpost Niels Christensen Sjørring og Karoline født Andersen
Børn: Åge og Lilly født den 15-5-1932. Henning født den 2-1-1942 – Lilly født den 27-11-1945.
Ingemann Christensen var også kommunal tromlefører
19 ?