Gamle gårde i Sdr. og Nr. Onsild

Viktor Balle siger at 2 etage på svinehuset blev bygget i 1933 eller 34

alle bønder havde på den tid svin i lader ,vognporte allevegne hvor

der var plads .Det var jo i tiden før den store overproduktion af svin.

Slagteriet betalte bønder 15 kr for en gris på 65 kg, Jeg husker da                                                                                                                          svinehuset blev bygget