Hitlerbroens venner

Onsild borgere i kamp for bevarelse af “Hitlerbroen

Næsten 30 var mødt op for at høre om planerne for bl.a. Hitlerbroen.

Elektrificering af jernbanen mellem Århus og Lindholm er vedtaget og dette medfører at ledingerne ikke kan være under broen. Derfor skal den rives ned engang i 2019. Mødet var blot en orientering om planerne. Vi kan først klage på et møde ved besigtigelsen i uge (ca.) 39-41 i 2018. Dog var der mange der fortalte om hvor meget broen bliver brugt dagligt at …motionister, skolerne m.v..Fase 2, det med højhastighedstog, er IKKE vedtaget endnu. Det er her hvor broen i stationsbyen kan komme “i spil”. Tak til alle fremmødte. Vi får fremsendt et længere referat af mødet som vil blive lagt ud her senere.

De grønne markeringer er der hvor de pågældende lodsejere indkaldes til møde, fordi banen bl.a. skal have noget arbejdsplads, når nedrivningen foregår. Skal der laves en gangstibro vil det koste 7 mio. kr. Dette er dog bevilligt to andre steder, nemlig i Aalborg kommune, hvor broen “runesvinget” og “hjortevej” – der har samme forhold som hitlerbroen med ensporet grusvej og samme trafik – står til nedrivning, men de får dog en gangbro begge steder. Her er kommunen dog med til at finansere det.

Broen passeres af rigtig mange hver dag, bl.a. bruger Idrætsefterskolens elever den til deres daglige gåture og løb, og der er mange motionister der bruger den enten til gå eller løb. Der for er vi meget trætte af den står til nedrivning.

Tekst & foto: Henrik Hvid Laursen


Vi har i dag afleveret diverse tilkendegivelser om borgernes brug af Hitlerbroen og vore argumenter for etablering af en cykel- og gangbro som erstatning for Hitlerbroen til Mariagerfjord Kommune Teknik og Miljø, Teknisk Udvalg.

Vort materialer blev positiv modtaget af Jørgen Hammer Sørensen og projektleder Jens Rønbjerg Jeppesen, som dog tilkendegav, at det jo var Banedanmark som ønskede at nedlægge Hitlerbroen, hvilket vi ikke var helt enige i. Vi aftalte, at kommunen vi…deresender materialet til de relevante myndigheder under Banedanmark , hvilket vi har fået bekræftet er sket.

Vi forventer vor henvendelse bliver taget alvorlig, og en erstatning for Hitlerbroen vil blive behandlet seriøst og med respekt for, at Onsild og Omegn også er en del af Mariagerfjord Kommune.
Arbejdsgruppen vil naturligvis følge op på ”sagen” og håber på fortsat tilkendegivelser fra Jer om vigtigheden af bevarelse af en sikker overgang til erstatning af Hitlerbroen.

På arbejdsgruppens vegne
Jenny Nielsen 26.04.2018


Kommentarer fra brugerne af Hitlerbroen 2018

En vigtig bro for Onsild Idrætsefterskole, når vi har fokusfag i løb, Duatlon, refleksionsgåture, cykelture, weekendarrangementer og meget meget andet! Vi benytter den hver eneste uge – næsten hele skoleåret rundt. VH. Søren Haubjerg, Forstander, Onsild Idrætsefterskole

 


Dejlig travetur i Onsild i det hurtigt spirende forår. Det lugter dejligt af forår ude på landet lige nu.
Det er svært at forestille sig gode traveture i Onsild uden den bro, så hvor er det godt der arbejdes på at bibeholde den. Mona Knudsen


Det vil være et stort tab for lokalområdets mange motionister og naturelskere, hvis ikke der kommer en erstatning for broen.
Det er i forvejen meget svært, at komme ud i naturen fra Onsild Stationsby, Sjørringkær og Sjørring da der ikke er hverken cykel eller gangsti langs Viborg Landevej og Hobro Landevej mod Viborg. Gitte Simonsen


Lise Storm er initivtager til etablering af facebooksiden  “Hitlerbroens venner”.  Der blev lavet et stort skilt ved Hitlerbroen som folk kan skrive sig på.  Her står forhenværende læge Lise Storm ved Skiltet.