Jens Nørgaard

Jens Nørgaards Årstals liste

Ca. 1800 Sædagergård udflyttes fra?
1813 brændte Grydehøj her i kirkebyen og blev udflyttet til Odinsvej 6. Før lå den mellem Vestergård Viborg landevej nr. 25 og 27.
1841 begyndte sogneforstanderskabet, senere omdøbt til sognerådet.
1854. Landevejen fra Sjørring over engene blev først gjort farbar 1854. Før dette årstal gik den fra stationsbyen til kirkebygen og op af Fiskevejen, drejede øst om byen, gik op mellem højgårdene, forsatte vest og nord på og var forbunden med Hornumvejen ude ved Båndsø, omkring samme årstal blev vejen ført nord om kirkebyen. Senere blev der anlagt en vej fra Ellitshøj og til Båndsø.
1857 blev Mosegården udflyttet på Kongsvad Møllevej nr ?
1867 blev Søagergård udflyttet på Søagervej nr 8 – 10
1868 blev Fiskegården udflyttet på  nr ?
1869 blev banen gennem Onsild åbnet.
1870-71 blev vejen fra højgårdene nedlagt og jorden solgt til lodsejerne.
1878 den 7 sept. Blev der købt grund til Sdr. Onsild første forsamlingshus. Det blev bygget øst for byen på nordsiden af den nuværende landevej. Hvis man kommer fra Onsild børnehave og køre tværs over Viborg landevej, ca. 100 meter inde på marken skulle huset have ligget. Da man bygge nyt forsamlingshus i 1909, blev det gamle revet ned og genopført som stuehus i Sparehusene nr. 8.
1888 startede Sdr. Onsild Brugsforening, der var 9 medlemmer, deraf 5 i bestyrelsen.
1888 blev andelsmejeriet bygget og ombygget 1923.
1893 blev Sdr. Onsild missionshus opført. Før den tid havde det haft til huse hos Kresten Christiansen på Ulstrupvej nr 22.
1899 blev der oprettet en anerkendt sygekasse i kommunen.
1905 blev Sdr. Onsild skolejord solgt til gårdejer Peter Nielsen for 2.000 kr.
1909 startede Kresten Ranch smedjen i Onsild stationsby Viborg landevej nr.52. Solgte den i 1918 til smed Mortensen, som i 1923 solgte den tik H. C. Nielsen, der i 1953 afstod den til sin søn Frits Nielsen.
1909 blev der bygget et nyt forsamlingshus på hjørnet af Viborg landevej nr og præstemarken.
Murer Martin Larsen Bjerregrav udførte murerarbejdet for 718 kr.
Tømrer og snedkerarbejdet udførtes af Tømrer N. P. Mågård fra Sønderbæk for 975 kr.
Møller Christensen som boede modsat side ag vejen Matrnr 31 Viborg landevej 14, havde et vandværk og drev en vindmølle, fik kontrakt på at leverer vand til en pris af 8 kr. pr. år, betale halvdelen af papiromkostningerne og hele vedligeholdelse.
1909 byggedes Onsild Møbelvarefabrik af på Viborg landevej nr 50
1912 Kongsvad Elektricitet oprettet
1914 – 18 blev Sdr. Onsild præstemark udstykket til 8 ejendomme, deraf en dobbelt
1914 den 22 juni blev der givet tilbud på opførelse af en ny skole. Murer Søren Norup Fjeldsø 21.087kr. Murer C. Haugård Hobro 23.000 kr.
1916 præstegårdens jorde blev solgt for 34.000 kr. Nuværende Præstemarken.
1917 Onsild Andelskasse
1919 den 4 juli. Lisittation over kommunehuset (fattighuset). Murer Søren Norup Fjeldsø gav samlet tilbud på 14.602 kr. og 80 ører. Heri medregnet materialer fra det gamle fattighus og skole. Lejen i den sydlige del blev sat til 25 kr. Den midterste del 23 kr., og den lille til 15 kr.
1919 den 3 sept. Indviedes en ny friskole i Sdr. Onsild. Den blev senere købt af kommunen til forskole, og senere solgt til Åge Lassen.
1919 blev grunden hvor den gamle skole havde ligget lagt ind under kirkegården.
1920 præstebolig kostede 61.308 kr. Den er opført 1 eller 2 år før.
1920 solgte kommunen den gamle præstegård til Kirstine Højgård for 13.000 kr.   Hun døde 1925, og stod tom til 1928.
1921 blev det første ligkapel opført.
1925 starter Sdr. Onsild Borgerforening. Samme år oprettedes gadebelysning i stationsbyen
1928 købte Gotfred Hinrup den gamle præstegård. Solgte smedjen i 1951 til Viggo Mortensen for 34.000 kr., samt det røde hus. Gl. Præstegård til Jens Knudsen for 28.000 kr. Ulstrupvej nr. 5 og 7.
1930 blev der opført et sprøjtehus af kommunen til brandsprøjten. Det lå ved det nordlige hjørne af kirkegården på Ulstrupvej.
1935 byggedes Onsild Møbelfabrik af Madsen på Kærvej nr. 3.
1948 blev høragrene syd for kirkegården tillagt samme.
1949 blev forsamlingshuset ombygget og samtidig byggedes en lejlighed til værten, samlet pris 45.037 kr. og 71 ører.
1965 blev forsamlingshuset solgt for 65.000 kr.
2008 d 17-12-2008 Andelskassen i Sønder Onsild lukkede

Pension den 1 okt. 1983. 
Grundbeløb
For hver ægtefælle, når de begge opfylder betingelserne 2.436 kr. (2.551kr.).
Halvt grundbeløb 1.218 kr. (1.275kr.).
Enlige, samt ægtepar, når kun den ene opfylde betingelserne 2.652 kr. (2.777 kr.).
Halvt grundbeløb 1.326 kr. (1.385 kr.).

Hustrutillæg 
Ydes til folket og invalidepensionister, hvis hustru befinder sig i alderen 62 – 67 år. 2.755 kr. (2.885 kr.)
2.551 kr.
2.885 kr.
5.436 kr. – skat.

 

Billed af den gamle smedie fra Overbyen (kirkebyen)