Kirkebyens første købmand

Sdr. Onsild kirkeby,s første købmandsforretning

Tømrer Anders Mortensen kom til Onsild 1931/32, og lejede en lejlighed på loftet hos sypige Else Jespersen, og et værelse samt et bagrum hos sypige Jensine Andersen, hvor han begyndte med et brødudsalg, samt de mest almindelige købmansvarer, lejligheden hos Else har i dag Fiskevejen nr 2 , og hos Jensine er det Ulstrupvej nr. 16. Husnumrene her i Onsild fik vi først efter at vi blev underlagt Hobro kommune.
Anders Mortensen og hans kone Magna kom fra Ranum, hvor de havde ejet et lille landbrug.  Anders fik arbejde som tømre i Hobro mens Magna stod i butikken,  samtidig med at hun tog sig af drengene,  Martin født 1928 og Henry født 1929. I 1933 købte Mortensen en Byggegrund af cykelhandler Møller. Når jeg skriver købt er det lidt forkert, for efter Motensen.s egen udtalelse fik han den gratis, mod at betale papirsomkostninger samt købe vand fra Møller,s vandværk, Møller havde  en vindmølle ogen stor vandtank,  på grunden byggede han det nuværende hus, Ulstrupvej 2 , og startede en rigtig købmandsforretning, og i en bagbygning startede han en  Tømrer og Snedkerforretning, hans arbejde foregik mest i Hobro, han har dog bygget et hus her i Onsild , og det var Viborglandevej 13, for amtsvejmand Søren Olsen, han havde det i intreprise, ialt 5,500 kr, det var i 1935, samme år købte han et gammel fordermesterhus af Jens Nielsen Ellishøjgård med tilligende grund for 5000 kr ( Viborglandevej 19) og her byggede han en ny forretning, og lavede den gamle om til beboelse, nogle år senere solgte Anders Mortensen forretningen til Ellen og Carlo Christensen for 17,000 kr. hvorefter han købte Fritcehus i Hobro. Ellen og Carlo solgte forretningen senere til en der hed Oppelstrup, som igen solgte til en der hed Andersen.

I 1948 solgte Andersen til Nancy og Laurits Dalsgård Christensen som i 1974 byggede den butik som er der nu i 1989, den gamle butik blev tillagt lejligheden, og man kan endnu se hvor den gamle var, dør og vinduer blev tilmuret med en anden kulør på murstenene, D. 1 Maj 1989 har de solgt købmandsforretningen til Anni og Finn Husum Hansen.
Skrevet af Gotfred Hinrup