Kloakering i Sdr. Onsild Kirkeby

Den første kloakering af byen, hvis den kan kaldes sådan lavedes i 1932,

Jeg mener ikke vi betalte noget til den, så kommunen må jo nok have betalt for arbejdet men Sognerådsformand Frandsen, Prt Jensen Ellishøjgård samt Jeg (G.Hinrup) havde opsyn med at arbejdet blev udført forsvarlig, der var antaget 2 mand til at lave det, arbejdet blev påbegyndt nede ved fiskevejen hvor der var en stenkiste under fiskevejen, ledningen blev lagt af 5 6 tommer drænrør op gennem lavningen som går gennem byen den fortsætte nord om det vi kalder kommunehuset over Ulstrupvej, og gik så i den østre vejgrøft hen i en Sivebrønd jeg havde lavet udenfor døren ind til den gamle Smedje, når jeg skriver den gamle smedje så er det lidt forkert, for jeg byggede smedje var der en anden i ejendommen som ligger pa hjørnet ned til Ulstrupvej matr. 31, til ledningen som blev lagt matte så alle som kunde selv kunde tilslutte sig ledningen, men det var jo kun dem som lå umiddelbart syd og nord for der havde mulighed, men fra Fiskevejen fortsatte den i åben grøft ud i åen en grøft som har været der fra ældgamle dage.

I 1982 – 03, vedtog Sognerådet at lave et Rensningsanlæg ved siden af Fiskegården hvor a11e i byen skulde tilsluttes, og hver ejendom skulde betale et bestemt beløb over lo år med: tillæg af renter, nogle få stykker betalte kontant, i 1970 da vi kom ind under Hobro kommune havde vi kun ca. 3 år tilbage for kloakgælden var betalt, da fik de som havde betalt kontant, kontingent for 3 år tilbagebetalt, og vi andre blev eftergivet det vi skyldte men vi blev underlagt Hobro kloaksystem dog uden at der blev foretaget nogen ændring af kloaksystemet, men prisen steg betydelig, jeg betaler i dag 819 kr. årlig en stigning pa ca. 20o procent, 1978 vedtog kommunen at lave en Cyklesti fra Onsild stationsby til kirkebyen og der blev da købt jord til samme, jeg for mit vedkommende fik 450o kr. for jord og havebuske, nøjagtig det samme som jeg havde givet for hele byggegrunden 1905, inden etableringen af cykelstien blev der fra rensningsanlægget og hen til Nr Onsildvejen ledlagt 2 kloakrør det ene P V C rør det skulde benyttes når vi engang skulde have vores kloakvand pumpet til Hobro, og dem endelige tilslutning til Hobro blev foretaget i 1984, der blev nedlagt rør langs Præstemarksvejen til Nr Onsild, og fra Nr Onsilds langs Karlbyvejen ud til Viborg – Hobro vejen og så langs denne vej ud til Randersvejen som den gik under og blev koblet i ledningen som kommer fra Holmgård.

I begyndelsen 2021 blev  der bygget en pumpe stadion der var begyndelsen til seperat kloakering

i Onsild kirkeby

 

Nogen måneder senere blev der gravet et bassin til regnvandet

Derefter gik man i gang med at grave kloakledningen ned som krævede at den skulle ligge i 3 meters

dybte  for at der var fald på ledningen . Her er vi henne ved omkring november på søkærvej