Korsagergaard

Matr 12 Korsagergaard .

1783 var Herman Jensen gården .
1804 køber Andreas Laursen gården af Kaptejn i landeværnet Søren Fogh .
Anders Laursen købte den ved aution 14 Januar 1804 .
1826 sælger hans enke Kirsten Hermansdatter gården til sin søn Herman Andreasen .
1875 sælger Herman Andreasen gården til sin sønner Christian Hermansen og Christen Moth Hermansen .
1888 dør Christen Moth Hermansen og Christian Hermansen er eneejer  han døde 1929   91 år gammel .
Hans brodersøn Peder Højgård Hermansen overtog gården .
Udskiftningen .
Ved køb af Korshøjgård Matr. 12 1805 bemærkes de udskiftningen ikke er aldeles fuldført så forbinder køberen sig til at tage imod sin lod således som landinspektør Wessenberg Mariager udfæster den
Belshøj (Bentshøj)
Udstykket 1879 fra Korshøjgård til en søn Søren Hermansen
1918 solgte enken Birte Hermansen gården til en murer fra Tånum som straks solgte den til Mikkel Pedersen , 1919 Mathis Pedersen , 1921 Mathis Kristoffersen , 1921 Smed Kristian Ranch , 1924 Skafte Jensen , Marius Sørensen .Efter bogen “Danske Gaarde”af J.C.B.la COUR
Korsagergaard. Sønder Onsild sogn. Postforb. St. .Onsild hvortil c. 1 1/2 km. Gaarden ligger c. 7 km fra Hobro . Ejer: Christian Hermansen som overtog gaarden 26 juni 1875 er født paa ejendommen 25 Jan 1838 og gift med Maren Marie Mortensen født i Halvtaastrup Aalborg Amt 2 Decbr 1836
Korsagergaard er købt til fri ejendom c. 1802 fra Friisholt Gods hvorunder den var kommen ved køb fra Trinderup Gods først i det i det 18.aarh. Som Fæster nævnes Hermansen hvis datter blev gift anden gang med Andreas Laursen der købte gaarden fra godset. Hans søn Herman Andreasen fik ejendommen tilskødet c. 1825 han overdrog den siden til sine to sønner den nuv. ejer og broderen Christen Math Hermansen der døde 20 Juli 1888.
Gaarden ligger hyggelig paa sin gamle plads som den næstnordligste af Sønder Onsilds gaarde og umiddelbart S. for Hobro-Viborg Landevej. De straatækkede bygninger staar dels i grundmur og dels i bindingsværk et materialhus i brædder bærer paptag. Elektrisk lys og kraft er installeret fra Kongsvad Mølles Værk.