Lærer i Sdr. Onsild skole

Lærer i Sønder-og Nørre Onsild.

1698 Havde vi en løbedegn fra Hobro, en løbedegn var en som ikke havde fået fast embede. Velstillet kunde så bestille ham til at undervise deres børn i hjemmet. Det var kun i de større byer, der var oprettet skoler. Her havde vi 2 løbedegne: Christen Christensen og Jens Ottesøn.

1728 Laurs Thomelius, han imgrerede 1697 fra Viborg. Var tidligere degn i Skivum – Giver.

1731 Mikel Danielsen. Viet 1732 med Maren Bertelsdatter.

17?? Søren Lind. Forflyttedes 1944 til Ørum Daugård.

1750 Emanuel Struds. Han var svensk født. Hans første kone hed Gyldenstjerne. Nr. 2 hed Anne Jespersdatter. Han søgte i 1772 om et bedre embede.
Under Katharina d? Af Rusland flygtede en Struds under hendes beskyttelse fra Rusland, det er Emanuel Struds eller hans far.

1754 Hans Sørensen Malling fra Støvring. Viet 1735 i Adslev med Anna Margrethe Mikkelsdatter fra Rønne.

1759 Emanuel Stuty. Viet 1759 men Anna Jespersdatter. Han søgte 1772 om forflyttelse til et bedre embede(levebrød – for lille løn).

1784 Christen Poulsen. 1785 et barn i kirke. (er nok ikke lærer)

1801 Jens Nielsen. Viet til Anna Pedersdatter. (er nok ikke lærer).

1803 Kom Michael Dorchæus til Sdr. Onsild, hans hustru var Maren Christensdatter. Han væltede med sin vogn, og måtte de sidste 7 år ligge i sengen og havde vikar. Han karakteredes, som en dygtig og nidkær mand. Han døde 82 år gammel som pensionist i eget hus. Han var præstesøn fra Hylke.
Børn: Andreas var tømret og gårdmand, Niels (degn) gårdmand og sognefoged, Per og Agathe.

1844 Stensgård, han indsendte i 1852 og 53 skrivelser til skoleforstanderen.
Chr. Ellitshøj var sogneforstander, han fik bygget 2 fag til lærerboligen.

1845 Stensgård.

1873 Hans Lauritsen.

1887 Peder Møller Pedersen(Gran), han kom fra Bygholm skole.
Forsømmelselistens bøder var 6 ører pr. dag. Han får en salmebog og nogle tavler til de fattige børn.
Han får afslag på de fleste af hans ansøgninger, men fik nogle få at læse og sangbøger, samt et danmarkskort.
Korsgård og Rønning Bech, der senere blev skoleinspektør ved Viborg søndre skole var vikarer.

1888 Niels Peter Hansen Norring

1928 Kærsgård.

19?? Paula Østergård(Thougård).

1950 Erikslev

1974 Johannes Pedersen. Han kom fra Århus, herfra til Bregninge.

1975 Jørgen Møller. Da han rejste fra Onsild, blev han direktør ved Skallerup ferieby.

1980 Børge Monggård Christensen.


Lærerembedet i Onsild.

Sognerådsmøde d. 8 aug. 1918.
Var sognerådet samlet, sammen med skolekommissionen, hvor der foretoges indstilling af lærer til det ledige embede i Sdr. Onsild. Følgende blev indstillet.:
Nr. 1 Rasmus Chr. Stokholm Kjærsgård af Stenbjerg.
Nr. 2 Laurits Peter Jensen af Iglsø.
Nr. 3 Rasmus Just Vihlner af Fræer.

Sognerådsmøde den 28 nev.1919.
Kommunes første og det ene embede ansættes i klasse A med 2640 kr. (Totusinde og sekshunredefireti).
Lærerinde i klasse B med 2340kr. (Totusinde og trehundredefireti).
Lærer i Sdr. Onsild Friskole.
Andersen – Bech – Lausen – Frk. Hollesen.
Friskolen startede i den gamle præstegård, mens den nu er på Ulstrupvej nr. 21. Blev bygget hvor den blev indviet og forsatte frem til 1932, da overtog kommunen og den oprettede forskole med 2 klasser.

Elever på friskolen.
Drenge
Peter Højgård  Født: 1916. Kirkebyen.
Harry Nielsen  Født: 1917. Veggedal.
Kristian Fandsen  Født: 1918. Kirkebyen.
Folmer Lauersen  Født: 1918.  Kirkebyen.
Erling Rasmussen  Født: 1918. Mejeribestyrer.
Henry Ranch   Født: 1917. Bror til Arnold Ranch.
Svend Rasmussen  Født: 1911. •Bror til Erling Rasmussen
Svend Bonde   Født: 1912. Trævarefabrikken.
Regner Lassen  Født: 1911.  Sparrehusene.
Sigfred Boe Christensen  Født: 1912. Kirkebyen.
Harry Lassen   Født: 1913. Sparrehusene.
Arnold Ranch  Født: 1914. Stationsbyen.
Henry Balle   Født: 1918. Kirkebyen.
Sofus Højgård  Født: 1917. Kirkebyen.
Jens Chr., Jensen  Født: 1920. Stensbak Kirkebyen.
Svend Balle   Født: 1921.  Kirkebyen.

Piger
Gudrun Bonde  Født: 1916. Trævarefabrikken Stationsbyen.
Helene Boe Christensen  Født: 1916.
Mary Balle   Født: 1917. Kirkebyen
Elva Rasmussen  Født: 1912. Opfødt hos Gjertrud Lange
Anna Krag   Født: 1913
Martine Boe Christensen  Født: 1914
Ingrid Jensen   Født: 1914  Stensbak Kirkebyen
Sigrid Andersen Bonde)  Født: 1914
Emilie Højgård  Født: 1914  Mosegård Kirkebyen
Anna Boe Christensen  Født: 1917
Ingeborg Andersen (Bonde) Født: 1919
Ellen Andersen (Bonde)  Født: 1920
Maren Laursen  Født: 1920 Kirkebyen
Anna Laursen  Født: 1920 Kirkebyen
Agnes Højgård  Født: 1921  Mosegård Kirkebyen
Edith Højgård  Født: 1922 Mosegård Kirkebyen