Lokes Hede (Nr. Onsild)

Forside

 

Familien

 

Links

 

 

 

 

Navnet Lokesgaard stammer fra Charlottes morfars barndomshjem der hed Lokeshedegaard og lå i Nr. Onsild ved Hobro. Adressen var Væggedalen 20. Billedet herover er fra 1952.

Stuehuset er fra 1788, laden er fra 1926. Tidligere var stuehus og stald stråtækt. Gården blev revet ned i foråret 2004.

Et kort over området kan ses på følgende link:

http://map.krak.dk/m/MXSkv

 

 

 
 
Lokesgaard.dk oprettet 2007
Velkommen til Charlotte og Eriks hjemmeside.

 

 

 

 

 

 

Lokeshedegaard pr Onsild ejes af gaardejer Søren Svendsen der overtog ejendommen i 1944 efter faderen Christian Svendsen. Denne havde ejet den siden 1922 og havde overtaget den efter J.C. Christensen . Gaarden er opført paa en hedelod omkring 1788. Den bestod dengang af 1 længe og besætningen var 1 ko.

Arealet er nu paa 28 tdr. land hvoraf 25 tdr.land er mark og 3 tdr. land hede . Ejerens fader solgte i sin tid 27 tdr land hede med en del oldtidshøje til Hobro kommune. Besætningen der er af bl. Race bestaar af 4 heste samt 8 køer og 7 ungkreaturer. Gaarden drives som almindeligt landbrug og er i god drift.

Søren Svendsen der er ugift er født 2/11 1909 i Rold sogn.

Matr. Nr 2f m. fl. Ejendomsskyld 12000

5000 års gravplads

5000 års gravplads.pdf1
Print Friendly, PDF & Email