Medlemmer

Lise Storm                     50 kr

Hanne Simonsen         50 kr

Kirsten Bach                 25 kr

Ketty Nyrup Hansen    50 kr

Anne Marie Christensen 50 kr

Karl Erik Kornum         50 kr

Jørgen Lundsberg        50 kr

Jørgen Duelund           50 k

Jørgen Rasmussen       50 kr

Kristen Kristiansen          25 kr

Børge Nielsen              25 kr

Niels Jørgen Laursen                    50 kr

Lisbeth Laursen           50 kr

Birgit Laursen               50 kr

Dorit Laursen               50 kr

Kaj Bertelsen og Ulla          50 kr

Henning Børgensen     50 Kr

Kurt Kristensen            25 kr

Signe Iversen                25 kr

Kurt Handberg             25

Arne Skødt                                        25 kr

Jens Nielsen                 50 kr

Henning Jepsen           50 kr

Johnny Kraemer Jensen  50 kr

Anders P Andersen      50 kr

Anne Marie Buch Steenberg 50 kr

Kamma Vetter Sørensen          50 kr

Torben Nielsen            50 kr

Leo Jensen                                     25 kr

Inger Nielsen Hvornum   50 kr

Knud Kristensen          50 kr

Birger Kristiansen        50 kr

Benny Lundgaard        50 kr

Ib Nørgaard                  50 kr

Jytte/Kaj Madsen        50 kr

John Christensen         50 kr

Ketty Nielsen               25 kr

Susanne Bjerregaard       50 kr

Arne Erikslev                50 kr

Jenny Nielsen        25 kr

Anette Fedder         25 kr

Karsten Madsen     50 kr       “

Iben Bryde               25 kr “

Karl  Åge Pedersen           50 kr  ”

Dorte Rask Laursen          50 kr

Aksel Nielsen                     50 kr

Kirsten Drachmann           25 kr

Jens Nørgaard                    50 kr

K.Signe G Jeppesen             25 kr

Aase Grundtval  Nielsen     25 kr

Inge Nielsen                       25 kr

Anne Marie Jeppesen         25 kr

Birgitte Vagn Nielsen         50 kr

Lene Kirketerp                     50 kr

Kinsley David Mashoule      50 kr

Inge Andersen                      25 kr

Keld Vistisen                          50 kr