Mosegaard

Sønder Onsild sogn postforb. og St. Onsild hvortil c. 2 km. Gaarden ligger c. 6 1/2 km fra Hobro. Ejer: Christen Pedersen Højgaard som overtog gaarden 1. April 1915 er født paa Højgaard 1. Maj 1889 og gift med Martha Jensen født paa Langsiggaard i Sønderhald Herred 28 Decbr 1888.
Mosegaard blev af Peder Andersen i 1911 solgt til enkefru Kirstine Højgaard nuv. ejers moder.
Gaarden laa oprindelig inde i Sønder Onsild by men blev 1857 udflyttet til sin nuv. plads c. 1 km. Ø. for byen. Den grundmurede hovedb. er tækket med cementsten. Avlsb. er opført dels i grundmur og dels i bindingsværk. Elektrisk lys og kraft er installeret fra Kongsvad Mølles Værk – engen er fraliggende c. 2 1/2 km. mod SV. ved Skals Aa.

Skrevet af efter bogen Danske Gaarde af J.C.B.la Cour.