Øbro vejen

Tilfældet eller andre ukendte faktorer havde tildelt de Sdr.Onsild bønder kær og eng syd for Skals å  for at komme dertil lavede de et vadested lidt vesten for den nuværende Onsild bro.

Øbrovejen kaldes nu Frederiksborgvej (op forbi Højvang) Der blev senere bygget en bro Øgbroen blev den kaldt og af den og den tilstødende vej Øgbrovejen søgte folk sønden fra at få færdsel imod Hobro og Mariager.
Det var især Herregården Tjele der ville tiltvinge sig vejret. De Sdr.Onsild bønder var da fæstebønder men de gav ikke deres rettigheder bort men stod stejl på deres ret.

Vejen har ikke altid kunne befares grundet vandflod og kun når den ikke var oversvømmet eller når den var bundfrossen kunne den bruges.
Diger og grøfter ved Sjørring skel forfalt og når. færdselen begyndte  igen så spærrede lodsejerne broen med to bomme som til tider var låst og der blev opkrævet bropenge afde vejfarende ville de ikke betale blev de pantede der førtes også bevis på at lodsejerne optog planker i broen så den var ufarbar

Da alle gårdene lå i byen og før landevejen kom kørte Højgårdene og Præstegården over Hørgaden og af Fiskevejen når de skulle i eng og kær de vestre gårde havde vej ned ved Elitshøjgård og ved Anders Gundersens hus over engsfaldet til

Billed fra broen over Skals åen 1950

Enevoldsled (Jenvoldsled) ved Fiskevejen.

Disse veje var også kirke skolevej.
Beboerne i kæret havde en kirke og skolesti i Lundal krat skrå over markerne imod byens vestre gård denne sti forsvandt omkring 1910.