Onsild Brugsforening

I 1854 blev Hobro-Viborg landevej ført gennem Onsild by men det store vendepunkt i byens liv kom  først da jernbanen blev åbnet 1867 . Disse to faktorer førte i høj grad til byens stærke vækst og fremgang . I 1879 opførtes det første forsamlingshus der allerede i 1909 afløstes af et nyt.
Som et af landets første andelsmejerier blev Mejeriet Sædager anlagt i 1888 og i samme år stiftedes brugsforeningen. Hvem der startede den vides ikke idet det har været umuligt at finde den ældste protokol fra 1888 til 1919 . Den første brugs lå hvor Kaj Christensen bor nemlig Viborglandevej 78 og nr. 76 . På nr. 78 var der grovvarer og på nr. 76 kolonialbutik og uddelerbolig . Grovvarebygningen og noget af  butikken brændte i 1906 .
Min moster Louise Sørensen 91 år som bor på Rødekorshjemmet kan huske da det skete . Hun var i skole som dengang lå i det sydvestlige hjørne af kirkegården og i det store frikvarter om middagen fik de at vide at brugsen brændte . Alle børnene stormede derned og da de nåede derned var redningsfolkene i fuld gang med redningsarbejdet . De smed bolsjer og andet sukker godt ud til børnene så det blev en stor oplevelse for dem . Da de var på vej hjem til skolen  ved 5 tiden kom der en dreng i møde med dem og råbte :”I kan tro at læreren er tovlig gal . Vi skal alle sammen sidde efter i morgen “ . “ Det kom de også til . Det glemmer jeg aldrig “ sluttede Louise Sørensen .
Grovvarens grund blev senere købt af Kerstine Højgård som opførte den nuværende villa . Butikken brændte og lejligheden blev repareret og solgt .
I 1907 blev brugsen så flyttet og opført på den nuværende plads stadigvæk samlet som både grovvarer og kolonialforretning og uddelerbolig i samme bygning .
Den første uddeler i den gamle brugs hed Jens Holm og han var fæstet på følgende måde . For butiksvarer gives 5% – 1,5% til svind foderstoffer og gødning 1,5% frø, cement, samt æg og skind 3% dernæst gives for slid og vedligehold af sække 500 kr. kørsel af butiksvarer 400 kr. samt brændsel til butik og kontor 300 kr. Uddeleren betaler i leje af maskiner 1000 kr. samt lys i egen lejlighed . Uddeleren modtager endvidere 10 øre pr. 100 kg. foderkager ,  gødning og cement for hjemkørsel fra stationen til lager samt 40 øre pr. 100 kg. Knusning af foderkager som dengang kom i store plader og 1 kr. for maling af  korn .

Da man fejrede brugsens 50 års jubilæum blev der arrangeret en fest . Det var den 14-6-1938 . Der blev stillet 2 telte op . I det ene blev der dækket op til spisning . Smørrebrødet var bestilt udefra og piger fra omegnen tog sig af servering og kaffebrygning . Det foregik i Svend Nielsens kælder så pigerne travede frem og tilbage uheldigvis i regnvejr . Da gæsterne var samlet blev arrangørerne lidt urolige for de der skulle levere smørrebrødet lod vente på sig . Det viste sig at de havde haft uheld og var kørt i grøften men endelig fik pigerne serveret . Der blev holdt taler af egnens førende mænd og tidligere og daverende uddeler . Efter spisning blev der spillet op til dans i det andet telt og festen sluttede af med kaffe .

Den 14-6-1963 blev brugsens 75 års jubilæum fejret med 300 indbudte gæster til kaffe på Onsild kro .
I 1988 kunne Onsild brugsforening fejre sit 100 års jubilæum men den store fremgang fra år til år fra 25-35-50 og 75 års jubilæerne havde vendt . I 1964 blev grovvaren skilt fra og der blev indført selvbetjening . Man troede at den så bedre kunne klare sig men det gik ikke . Konkurrencen fra supermarkederne var blevet for stor . De tilbød tilbudsvarer til meget små priser og der kunne vores gamle brugs ikke følge med . Der endog mange der støtter Brugsen men nok er ikke nok . Lukningen er måske lige om hjørnet . Er der dog ikke nogen der som i 1888 vil gøre en indsats for at bevare vores gamle brugs .

S. Å. Balle
Kirkebyen

!! I december 1988 blev brugsen nedlagt .
!!!! I 1990 blev butikken genåbnet . Nu som købmandsbutik ved Børge og Mie Johnsen.

 

På nordjysk motorsamling i Buddum ved Als står den motor der arbejdede i grovvaren
Det er en RUSTON (England)årgang 1935 der yder 28 HK ved 300 omdr
Den kom til motorsamlinge 1978 og restaureret 1986 og den kan køre i dag .

 

 

 

 

 

 

Øverst til venstre fra stationen søn og datter   næste: Svend Christensen i sommeren 1944 stationsforstanderens søn  næste: Mejerist Erik
nederst fra venstre lærling Frede Poulsen Inger Nielsen  næste: lærling Verner Nielsen ved Brugsens benzintank ved Rolighedsvej  næste : Verner Nielsen  Frede Poulsen

Personalet i Smedeforretningen  Frits Nielsen til Venstre   og Verner Nielsen hel til højre

 

fra venstre  ?   ?  Mortensen og Inger Nielsen (datter af huset) Sigfred Søholm  Villy Clausen — damen ? Verner Nielsen

 

Fra venstre Uddeler Martin Nielsen  Frede Poulsen  Verner Nielsen  fru Magna Nielsen (født Stampe) Sigfred Søholm Inger Nielsen Villy Clausen  damen? Mortensen  ???

 

Personalet i Onsild Brugs

 

Ved stationen  Mejeristerne Clausen og Jensen    Mona Fabrisius

 

 

Sigfred Søholm  Mortensen  Frede Poulsen  Villy Clausen  Verner Nielsen  Peter Christensen lagermand

 

 

Mejerister Erik og Egon

 

 

Onsild Mejeri Jensen og Frederik

 

 

Vinterstemning i Onsild   det er før broen bliver lavet

 

Damen med ryggen til Inger Nielsen ,, billed 4 Deusus ,,Erikstrup Sjørring Billed 5 uddeler M.Nielsen