Onsild Brugsforening

Onsild Brugsforening

I 1854 blev Hobro-Viborg landevej ført gennem Onsild by men det store vendepunkt i byens liv kom  først da jernbanen blev åbnet 1867 . Disse to faktorer førte i høj grad til byens stærke vækst og fremgang . I 1879 opførtes det første forsamlingshus der allerede i 1909 afløstes af et nyt.
Som et af landets første andelsmejerier blev Mejeriet Sædager anlagt i 1888 og i samme år stiftedes brugsforeningen. Hvem der startede den vides ikke idet det har været umuligt at finde den ældste protokol fra 1888 til 1919 . Den første brugs lå hvor Kaj Christensen bor nemlig Viborglandevej 78 og nr. 76 . På nr. 78 var der grovvarer og på nr. 76 kolonialbutik og uddelerbolig . Grovvarebygningen og noget af  butikken brændte i 1906 .

Min moster Louise Sørensen 91 år som bor på Rødekorshjemmet kan huske da det skete . Hun var i skole som dengang lå i det sydvestlige hjørne af kirkegården og i det store frikvarter om middagen fik de at vide at brugsen brændte . Alle børnene stormede derned og da de nåede derned var redningsfolkene i fuld gang med redningsarbejdet . De smed bolsjer og andet sukker godt ud til børnene så det blev en stor oplevelse for dem . Da de var på vej hjem til skolen  ved 5 tiden kom der en dreng i møde med dem og råbte :”I kan tro at læreren er tovlig gal . Vi skal alle sammen sidde efter i morgen “ . “ Det kom de også til . Det glemmer jeg aldrig “ sluttede Louise Sørensen .

Grovvarens grund blev senere købt af Kerstine Højgård som opførte den nuværende villa . Butikken brændte og lejligheden blev repareret og solgt .
I 1907 blev brugsen så flyttet og opført på den nuværende plads stadigvæk samlet som både grovvarer og kolonialforretning og uddelerbolig i samme bygning .

Den første uddeler i den gamle brugs hed Jens Holm og han var fæstet på følgende måde . For butiksvarer gives 5% – 1,5% til svind foderstoffer og gødning 1,5% frø, cement, samt æg og skind 3% dernæst gives for slid og vedligehold af sække 500 kr. kørsel af butiksvarer 400 kr. samt brændsel til butik og kontor 300 kr. Uddeleren betaler i leje af maskiner 1000 kr. samt lys i egen lejlighed . Uddeleren modtager endvidere 10 øre pr. 100 kg. foderkager ,  gødning og cement for hjemkørsel fra stationen til lager samt 40 øre pr. 100 kg. Knusning af foderkager som dengang kom i store plader og 1 kr. for maling af  korn .

Da man fejrede brugsens 50 års jubilæum blev der arrangeret en fest . Det var den 14-6-1938 . Der blev stillet 2 telte op . I det ene blev der dækket op til spisning . Smørrebrødet var bestilt udefra og piger fra omegnen tog sig af servering og kaffebrygning . Det foregik i Svend Nielsens kælder så pigerne travede frem og tilbage uheldigvis i regnvejr . Da gæsterne var samlet blev arrangørerne lidt urolige for de der skulle levere smørrebrødet lod vente på sig . Det viste sig at de havde haft uheld og var kørt i grøften men endelig fik pigerne serveret . Der blev holdt taler af egnens førende mænd og tidligere og daverende uddeler . Efter spisning blev der spillet op til dans i det andet telt og festen sluttede af med kaffe .

Den 14-6-1963 blev brugsens 75 års jubilæum fejret med 300 indbudte gæster til kaffe på Onsild kro .
I 1988 kunne Onsild brugsforening fejre sit 100 års jubilæum men den store fremgang fra år til år fra 25-35-50 og 75 års jubilæerne havde vendt . I 1964 blev grovvaren skilt fra og der blev indført selvbetjening . Man troede at den så bedre kunne klare sig men det gik ikke . Konkurrencen fra supermarkederne var blevet for stor . De tilbød tilbudsvarer til meget små priser og der kunne vores gamle brugs ikke følge med . Der endog mange der støtter Brugsen men nok er ikke nok . Lukningen er måske lige om hjørnet . Er der dog ikke nogen der som i 1888 vil gøre en indsats for at bevare vores gamle brugs .

S. Å. Balle
Kirkebyen

!! I december 1988 blev brugsen nedlagt .
!!!! I 1990 blev butikken genåbnet . Nu som købmandsbutik ved Børge og Mie Johnsen.

På nordjysk motorsamling i Buddum ved Als står den motor der arbejdede i grovvaren
Det er en RUSTON (England)årgang 1935 der yder 28 HK ved 300 omdr
Den kom til motorsamlinge 1978 og restaureret 1986 og den kan køre i dag .