Onsild vandværk

Brønd og vandværk
Sdr.Onsild havde ligesom alle andre landsbyer det vi kaldte fælles brønde det vil sige alle ejendomme i byen hentede vand fra disse men det er jo mange år siden for efterhåden fik hver enkelt gård pumpe i gården men der var en brønd som stadig var i brug i 1951 og det var en som lå på nordsiden af vejen ved genforeningsstenen og var ved Villy Fjelsted matr.c og så Jensine Andersen på modsat side af vejen. En anden som var i brug til 1919 var en som lå ved det nordøstlige hjørne af kirkegården den blev benyttet af beboerne i fattighuset. Det avr en vippebrønd til den blev nedlagt og brønden er lavet af store kampesten og den findes endnu men er blevet fyldt op med jord. Da det nye kommunehus (fattighuset) blev bygget i 1919 blev der gravet en ny brønd ved noedenden af huset. Da jeg kom til byen og begyndte smedforretning i 1928 tror jeg ikke der var nogen der havde automatisk vandværk men efterhåden fik de fleste vand indlagt fra eget vandværk . I 1951 prøvede vi på at tegne forbrugere til et fælles vandværk og da vi havde fået ca. 20 underskrifter lavede vi en aftale med brøndborer Christiansen fra Skalborg om at bore efter vand . Der var købt en parsel af Sdr.Onsild forsamlingshus matr.t og der blev lavet en boring der er 120 m dyb. Der er senere lavet en mere ved siden af for at der stadig kunne være vand hvis den første skulle bryde sammen men den virker stadig i 1985.

Inden vi blev færdig med  vandværket i 1951 var der tilmeldt ca 30 forbrugere og i dag er alle inbyggere med på nær Sigvart Hansen matr.13a og Niels Skødt matr 11 e de har egen brønd.
Der er lagt en ledning ud til Nr.Onsild skel gennem præstemarken envidere er der lagt ledning ti Grydehøj, Stensbak, og Bentshøj. De kom med uden at vandværket vilde garentere at der altid kunne væer tryk på ledningen når forbruget i byen var stort men de ned gravede alle en beholder som altid kunne blive fyldt om natten.
Finansierringen af vandværket blev foretaget ved at vi optog et lån i Forsikringsselskabet Fremtiden på 30 år og det var afbetalt i 1981 så i dag er vi gældfri og har en betydelig sum i reserve og betalingen for vandet er kun steget med 20 kr. årlig det vil sige det er kun steget en gang siden 1951 og jeg betaler i dag 219 kr 60 ører inklusive moms.

Sprøjte hus
Kommunen opførte i 1930 et hus til deres Brandsprøjte. Under udgravningen til bunden afdækkede man et lag gamle banesveller , og da man fjernede dem var der underneden en kampestensbrønd , der var næsten fuld af vand den blev nu fyldt med sand ,men brønden af kampesten er der stadig . Den er beliggende ved det nordøstlige hjørne af kirkegården .
Ved enden af sprøjtehuset blev opført det vi dengang kaldte to Lokumer til brug for besøgende på kirkegården og samtidig blev der lavet en trappe ned gennem kirkediget men det hele er senere fjernet da kommunen fik overenskomst med Falk om brandslukning.
Angående ovennævente Brønd så har det jo nok i ældre tider været den man kaldte Bybrønd men den har været i brug så sent som i 1920 og blev da benyttet af beboerne i fattighuset og var og havde altid været en Vippebrønd , ved bygningen af det nye hus blev der gravet en ny brønd ved den nordlige ende af huset , vel nok for at den kunne komme noget længere fra Kirkegården .

Skrevet af Gotfred Hinrup