Pigernes kro

Kro-Sine tog 12 øre for en pilsner i Onsild

Pigernes kro er ikke nogen gammel kgl. Privilegeret kro da den ligger for tæt ved købstaden Hobro . Onsild kommunes forhandlingsprotokol viser at Mads Chr. Andersen fik lov til at drive gæstgiveri i ejendom nr. 76 ved Viborg Lande vej i Onsild stationsby . I 1888 opførtes den nuværende krobygning samt  en krostald . Mads Chr. Andersen døde men hustruen Sine Kro-Sine kaldet der var hoteluddannet på Hotel Himmerland i Hobro fortsatte driften af kroen . Hun var en myndig og principfast dame temmelig excentrisk og hun er sammen med Niels Petersen de to mest interessante kroværter kroen har haft .
I begyndelsen havde man kun krostuen at servere i men ved særlige lejligheder blev der dækket op i Sines ”pæne stue” . Ofte kom der selskaber for at nyde kroens berømte æggekage . Skulle ganen vædes kunne man få en hel flaske vin på bordet for 50 øre og en pilsner til at skylle efter med for 12 øre . En kaffepunch kostede 15 øre og så fik man endda flasken på bordet til fri afbenyttelse . Men når Kro-Sine syntes at nu havde de fået nok satte hun proppen i flasken . Gildet var sluttet ” I kan jo komme igen i morgen ” var hendes slagord . De handelsrejsende betalte 2 kroner og 50 øre for at bo der om natten med morgenkaffe . En morgenbitter til at  stramme op kunne fås for 10 øre .

Hobro markedsdage gav søgning .

Prangerne mødte op i Onsild og det gav lidkøb i kroen . Men når de om aftenen kørte hjem var humøret ofte højt . Så lukkede Sine døren og slukkede lyset . Fik hun ikke lukket tidligt nok stod hun bred og myndig i døren og afleverede følgende salut ” I har jo ikke fået jeres kæfert her og i har jo også fået nok . Her kommer i ikke ind – Kør i bare videre ” og så lukkede hun døren . Ingen beskænket kom ind . Blev en gæst for overstadig gik hun – stor og stærk som hun var – ind på synderen og skubbede ham ud på trappen med et : Du – kan jo komme igen i morgen . Når lukketid nærmere sig stod hun op på en stol og trak klokken og når gæsterne hørte stolens knirken vidste de hvad det betød . Næste akt var at hun kom med fejekosten og gik rundt i stuen og sagde ”kist kat kist kat ” selvom der ikke var en kat derinde . Sidste akt var skubbeturen . Selv om retten til udskænkning i 1881 kun gjaldt vejfarende tog man det ikke så bogstavelig men i 1914 blev hun meldt til politiet . Det tog Sine sig meget nær for hun havde drevet sin forretning på en pæn måde . Grunden til anmeldensen var at toggangen var brudt sammen så en del værnepligtige ikke kunne komme fra Onsild og en af byens borgere fik hende overtalttil at give dem en øl til maden .
Hun slap for bøde men hun lod gæstgiverbevillingen gå ind og drev så kroen videre som afholdshotel .
Hun virkede til 1917 så gav hun op . Niels Balle havde den så i 2 år . Smedemester Christen Ransh overtog den og byggede en dansesal inden han solgte den til skrædder S. Nielsen . Det var ham der daglig cyklede til Hobro og vendte dinglende – ikke fuselfri hjem .
De næste ejere Jacob Jensen , N. Bisgård og Peter Petersen der blev landskendte fordi han fra sit hønsehus hentede en speciel fuseldrik  under navn af en ” Wyandotte ” – drak man flere af dem blev man hønefuld . han kom i radioens ugerevy . 1940 overtog Graversen hotellet . Han udvidede salen og indrettede et danselokale og moderne toiletter . Næste ejer var maskinhandler Niels Petersen . En dygtig og virksom mand der har gjort meget for byens trivsel .

Den 17 marts 1960 brændte kroen.
Rude Rasmussen købte den og fik den opbygget med en spiritusbevilling og nu blev afholdshotellet igen kro . Senere ejere Chr. Bisgård og Ruth og Kurt Larsen . I 1965 købte søstrene Ayda Vadmann og Thora Thomsen kroen og den kom nu til at hedde ” Pigernes Kro ” Det var et pletskud . De to søstre fulgte i Kro-Sines fodspor og de fik ved deres dygtighed ”Pigernes Kro ” bragt op af bølgedalen . Omsætningen steg kraftigt . De ofrede også meget for at give kroen en ansigtsløftning . I 1976 blev Thora Thomsen syg og de solgte kroen til Ketty og Arne Pedersen . De fik salen indrettet til en stor og en lille sal og de fortsatte i pigernes spor men af forskellige grunde endte det med en tvangsaution i 1982 . den blev da købt af Leif Mathiasen og Peter Rosthøj som skiftedes til at eje den til 1984 da værtsparret i Hørby forsamlingshus Gerda og Ejner Jensen købte den . De ville drive ” Pigernes Kro ” i fællesskab med deres to børn Jonna og Jørgen . Hotellet er blevet restaureret med moderne faciliteter . Hotellet drives med dygtighed og en venlig hygge så ” Pigernes Kro ” er atter på vej til at blive at søgt hotel af indenbys og udenbys gæster.

L. K. Erridslev.