Referater

Her kommer snarest referat fra 2019…

En afkortet udgave af referatet fra Lokalhistorisk generalforsamling d 17-3 -10.
Der blev budt velkommen til den gamle Onsild dreng Jens Nørgaard som har lovet at fortælle lidt om hans barndom. Formanden berettede om et besøg på Elementbeton som var dårlig besøgt. Bestyrelsen havde været på tur til gamle historiske minder blandt andet Lokes hede hvor vi fandt den gamle langdysse derfra til Odins alter i Trinderup krat og på Riis høj i Onsild krat. Formanden havde været på Odinsgård og fremvise billeder af det gamle Onsild. Bestyrelsen havde også været på besøg hos Handest Glenstrup lokalhistorie. Andelskassen har givet Onsild lokalhistorie nogle billeder da den nedlagt.
Efter regnskab og valg fik Jens Nørgaard ordet og fortalte om sin tid som dreng og ung mand i Onsild. Der var kommet 34 til generalforsamlingen
Skriftefører Kresten Christiansen

Generalforsamling D.22-9-2021

Beretning v/ Ejgild : Et par gåturer i Trinderup skoven i løbet af året arengeret af Anette Fedder

Regnskab v/ Dorit – egenkapital  23.185,86 kontingenter føres nu på konto eller mobilpay

Dette har forløbet tilfredsstillende  + og lettet arbejdet

Bestyrelse : På valg Ove Neimann og Børge Nielsen

De to er ikke i stand til at stille op

Anette Fedder og Carsten Madsen er valgt ind stedet for

Supplanter  : John Christensen + Niels Jørgen Laursen

Valg af revisorer  : Henrik Hvid Laursen  + Jørgen Lundsberg

Det forgangne år har foreningen ligget i dvale på grund af Covid – 19

Foto optaget i Sønder Onsild og omegn

taget af Willy R. Eliasen

Det er tanken at dette album skal tilgå Onsild Lokalhistorie Marts 2022

Bogen = Erindringer fra en knægt fra landet. Begge bøgerne er Registreret i Onsild Lokalarkiv

D. 1- 11 2022 Ejgild Simonsen’

Herunder referat fra 2023

Scan_20240408

Referat Generalforsamling 1. maj 2024 (2)