Risdalen

Risdalen
Risdalen jfr. Rishøj i Balles del af Onsild krat.

En blanding af forskellige løstræer :eg-bøg-gran m. flere . Da banen blev anlagt overtog D.S.B. de områder ejerne vest for havde Peder Mortensen far Elkærholm i kæret skyndte sig at fælde så mange grantræer i sin del at han havde tømmer nok til at bygge sin gård men inden byggeriet kom i gang blev der tordenvejr og da grantømmeret lå tæt ind mod laden brændte alt tømmeret .

I krigsårene solgte flere af ejerne i krattet deres træer bl.a. Ejnar Andersen Grydehøj Balle Højgård m fl. Ege og bøgetræer til gode priser . Ny platning foregik på den måde at så snart at et egetræ var fældet voksede der nye træer op rundt om stuppen og ejeren huggede så de nye træer om så kun de største træ blev stående .Der findes en del rådyr i krattet. Hjemmeværnet sin skydebane her tæt ind mod banen . Risdalhuset – kærhave har lagt der hvor Elkærholm var i 60serne . I 1983 var der kun sokkelen af huset tilbage .
Bjælkeloftet i Sdr.Onsild kirke er fra Risdalskovene der lå i kæret.