Sædagergaard

sædagergaard

Hobro Avis -1918-1919

Gdr. Gaardsø og Hustru, Sdr Onsild, har haft den store Sorg at miste deres 12 aarige Søn, Reinholt der er død af spansk Syge efter otte Dages smertefuldt Sygeleje. Sorgen bliver dobbelt tung for de haardt ramte Forældre dermed ,at Døden for fjorten Dage siden bortrev en anden af deres Sønner.

Ægteparret har to Børn tilbage ,der begge ligesom Fru Gaardsø for Tiden ligger til sengs, angreben af den spanske Syge, som jo har grebet frygtelig om sig i Sdr.Onsild

Bekentgørelse

Det blev vor tunge Lod at

meddele Slægt og Venner , at vor kære lille Reinholdt 12 Aar gl.døde i Nat efter 8 Dages haarde Lidelser “Sædagergaard ,d. 25. Oktober 1918

Hans dybtsørgende Forældre og Søskende . Elisabeth og Niels Gaardsø begraves fra Sdr.Onsild Kirke Onsdag d. 30. ds. Kl. 1.

På billedet som er blevet taget 1912/1913 hvor drengene fra venstre Reinholdt og hans bror Frede den anden bror Villy sidder ved hans mor Elisabeth dernæst er det Marie og deres far Niels Gaardsø

 

År 2020 blev Danmark ramt af en virus corona som bevirkede at man lukkede næster hele Danmark ned fra d 8-3-2020  den indtil nu krævet  8209 døde i Danmark og vendens plan 6,855,154 indtil nu døde