Thulsgård (Sparrehuse)

Matr : nr .26 Thulsgård
THULSGÅRDS HISTORIE kan føres tilbage til 1765 da Luttichau til Tjele bortfæstede den med et nyopført hus i Sdr.Onsild til Christen Nielsen Balle gift med Ane Thomasdatter med i årlig fæste og hoveripenge at betale 2 rdl foruden andet gående arbejde når han dertil buden vofuden.
Efter hans død i 1799 blev svigersønnen Bertil Sørensen Fæster han var gift med Sidsel Christensdatter og havde gården til sin død i 1849. Den blev derefter købt af tømrermand Niels Hansen gift med Bodil Jensdatter for 500 rdl og ved sammenkøb blev gården på 1 td htk. Han efterlod den til sin søn Hans Nielsen og dennes søn Lars Nielsen solgte i 1915 gården til Søren Andreasen Dorchæus . På marken ligger den hellig kilde kaldet Ingvord kilde der blev fredet i 1942 den er beskrevet i Randers amts årbog (historiske) for 1942.
1925 købte Åge Thy gården af Søren Andreasen Dorchæus . Åge Thy er født d 16/12 1893 i Grimstad i Norge og er søn af Else og gartner Thomas Kristensen Randers Møllegård hustruen Martine Thy er født i Sdr.Onsild 23/9 1894 hvor forældrene Ane og Jens Peter Mortensen har ejet Elkærholm