Tidligere borgeres erhverv

af Viktor Balle og Gotfred Hinrup

Oversigt over foranståendes erhverv. 

1. Niels Andersen (kaldet Spel-niels ikke som øgenavn, men har jo nok været en af hans forfædre der har været spillemand, han arbejdede i mange år hos Jens Laursen Kirketerp i Nr Onsild, og de boede i Rousing huset, efter at være gået på pension flyttede de op i det vi kaldte det røde hus ved den gamle præstegård hvor de boede i flere år og flyttede derefter over i det vi kaldte kommunehuset

2.  Anine har jo utvivlsom også gennem årene gået: ud på arbejde.

3.  Marius Andersen, matr 1h udstykket fra præstegården ejede den fra 1924 til sin død i 1954•

4. Kristine solgte efter mandens død ejendommen og byggede en villa Inde på Ulstrupvej ved siden af Genforeningsstenen er, boede hun til sin død i 1959

5. Søren Andersen boede i mange år oppe på den lille ejendom på Stensbak så købte han et hus i: Stationsbyen han, arbejdede i mange år på trævarefabrikken hvor de lavede Kosteblokke.

6. Johanne mener jeg, altid kun har arbejdet i hjemmet hun  var født i Lindum. Søren døde på Onsild Hvilehjem.

7. Ejner Andersen købte da han blev gift et hus der lå på matr 14p, solgte efter en del år huset til Kommunen, og købte huset på matr 31a’, han arbejdede forskellige steder.

8. Sørine Andersen var i flere år Husbestyrerinde hos Per Højgård og efter hans død flyttede hun ned i Kommunehuset

9. Anders Gundersen var gift med en datter af Jens Andersen fra Grydehøj og ejede huset på matr l3b, men flyttede nogle år før sin død ned til en datter der boede i Hammerum

10. Jens Andersen ejede Grydehøjgård som han havde overtaget efter sine forældre den havde matr 15

11 Kirsten hans kone arbejdede som alle andre gårdmandskoner i hjemmet og det var et meget gæstfri hjem.

15 Børge Andersen købte Korsagergård med tilliggende på ca. 3 td. Efter gården var bleven flyttet nord for vejen matr 12 g.

15. Børge Andersen var en søn fra “Søholm” hedder den vist, en mindre gård i Holmgård, den ligger i nærheden af søen. Børge tjente som karl hos nr.23 i begyndelsen af 193o’rne.

16. Hans Christian Andersen kom fra Randers og døde på Onsild Hvilehjem

Den l0.aug.2012
Lokalhistorisk Forening.I beretningen vedr. Kristian Højgaards fund af flint-ringen og de 2 flintøkser, glemte jeg at oplyse, at Kristian gav dem til sin søn Carsten ved Kbh.s politi. Den ene økse havde han til sin søn Carsten ved Kbh.s politi. Den ene økse havde han forsynet med et egeskaft, nøjagtig som et oprindeligt kunne have set ud. Han havde længe øksen liggende fremme på skrive-bordet, inden Carsten fik dem begge. Men den ejendommelige ring af flint!! Hvor godt kender man i foreningen ejeren af Fiskevejen nr.4.?Vil gerne give supplerende oplysninger til dem Gotfred Hinrup har samlet.
Nr.17. Anders Boldsen var gift med nr.l8 Nielsine, og hun var næstældste datter af nr.21. Anders Boldsen var arbejdsmand og arbejdede på jernbanen. De havde 2 døtre, Erna og Betty.Familien boede i et rødt 2-familieshus skråt overfor jernbane-stationen(den gamle). Den modsatte ende af huset var beboet af hr. og fru Ipsen, han tidl. sognefoged i Sdr.Onsild, en meget aristrokratisk person i hele sin væremåde, som holdt på formerne Kan ikke nære mig for en sidebemærkning:(Godt denne fornemme mand ikke vidste, at han ved sin begravelse ville blive sænket ned i en grav med 1/2 meter vand!) Boldsen var ked af at arbejde ved DSB. og købte en landejendom i Snæbum. Han døde få år efter,i 1938, og moster Nielsine fortsatte på ejendommen, men måtte give op tilsidst på grund af sygdom.Nr.24. Kristiane Balle blev tidligt enke, og nr.25 Niels, som den ældste søn, måtte forestå gårdens daglige drift.Han havde lige aftjent sin værnepligt ved artilleriet, og ønskede at læse til skolelærer, med de gode evner han havde. Han havde tillige en smuk sangstemme, som vi var mange der oplevede, når Niels gik inde i stalden og fodrede dyrene.Nr.26. Caroline levede hele livet på “Ballegaarden”, hun var en rigtig slider. Husker engang jeg var daglejer på gården i høsten,hvor Caroline altid deltog og der blev jo arbejdet til der var mørkt! En stor gris var død af en eller anden grund, og grisen skulle naturligvis udnyttes. Hun skar den i passende stykker og de kom i den store gruekedel og blev lavet til sæbe!Nr.27. Kristian var yngste søn og han blev også hjemme på gården hele livet. Han havde stor respekt for Niels af flere grunde.Fysisk var Niels den stærkeste, fx. kunne han, stående i en skæppe, tage en sæk rug på godt 100 kg. og lægge den op på sin ryg, – det kunne Kristian ikke! Nævner for god ordens skyld,at det gamle kornmål skæppe, eg lavet af egetræ og ligner en overskåret tøndes øverste halvdel, altså er smallest foroven,og en skæppe rummede nøjagtig 17,39 liter. Så er det på plads.De to brødre var et par enere på mange måder.Kristian havde en dag lige slebet brændeøksen, og skulle prøve hvor skarp den var ved at hugge i et stykke brænde, men forfejlede hugget, øksen ramte hans ene ben og lavede et stort blødende sår.Når Kristian fælde. Han tog en stoppenål og satte en uldtråd i og syede det store sår sammen. Der gik betændelse i såret og Kristian måtte have lægehjælp til sidst!
lædertaske på ryggen.Han var ikke sorthåret, håret var nærmest rødblondt og han havde rødt overskæg.Han havde altid sort uniformsjakke og -kasket på, om det har været årsagNr.52. Niels Christensen – Niels-Posten som han også blev kaldt, da jeg var barn.Han var vores post i Sparrehusene i begyndelsen af 1920’rne. Han gik altid med stok og med den store  til benævnelsen den sorte post’ kan være en mulighed.Nr.64. Søren Dorchæus(Andreasen)har jeg ved en tidl. lejlighed omtalt.Nr.99. Christian Højgaard var bror til nr.lol Kresten, og nr.lo3 Niels, og han har ikke opholdt sig på Onsild-egnen i min tid.Nr.120.Martin Jørgense var en rar mand, han havde husbestyrerinde.Han holdt meget af lørdag og søndag nat, for så kørte han med os unge mennesker rundt til baller i forsamlingshusene i vid omkreds, i sin gamle 7 personers “NASH”. Han ventede troligt hele natten til ballet var forbi ved 3-4 tiden.Nr.124. Jørgen Jørgensen. Det er vel knap helt rigtig, at man ikke kendte en grund til dette mord. Morderen havde tidl. tjent på gården som karl, og i det indremissionske hjem var Jørgen Jørgensen en mand med stærke meninger og et iltert temperament.En dag blev han ophidset på lænkehunden og slog den ihjel med brændeøksen. Hunden havde været karlens bedste ven, da han tjente på gården.Det blev jo hævnet, og den samme økse brugte karlen til mordet, så voldsomt, at den lille pige i vuggen der lå i vuggen fulgte med øksen op og lå på gulvet ved siden af vuggen.Nr.125 Anders Jørgensen og nr.126. Boline havde 5 børn:Ragnhild(døde ganske ung), Henry, Viggo,Erna og Gunnar.Nr.132 og 133 Søren og Juliane Kragh havde 2 børn, Anna og Alva,jeg gik i skole med dem begge, Anna kun i kort tid. Alva var 1 år yngre end jeg. Han blev som voksen tolder i Kbh.Søren og Juliane var livlige mennesker, og var aktive i mange år som skuespillere i den årlige dilettantforestilling i forsamlingshuset.Når der var børnebal spillede Søren på harmonika sammen med munk på violin. Munk boede med sin kone i den nordlige ende af “Fattighuset”, som det jo blev kaldt, de havde tidligere boet i et lille hus ude i Veggedal.Nr.143. Marie Karmark myrdet ved Gråhus-mordet ved et grusomt tilfælde.Hedvig, hendes datter, som var gift med Jørgen Jørgensen,havde overladt sin gamle syge mor sin seng, og havde i stedet lagt sig hos sin mand, hvilket reddede hendes liv, men hun blev meget hårdt såret i hovedet.Nr.148 Martin Skov Laursen, altid kun kaldt Skov. Jeg husker ham fra han var ungkarl og arbejdede hos Lund i Kongsvad mølle Lund havde en FORD,cupe’, årgang 1924, den lukkede model med den store ovale bagrude, og der var kun 2 gear i bilen, nemlig 1 fremadgående og l bakgear. Når de så nåede frem til stedet,hvor de skulle reparere ledningsnettet, sprang Skov ud af bilen og skulle finde en passende stor sten til at lægge ved det ene baghjul, for bremsen virkede ikke og kom vist aldrig til det!Lund blev siddende i bilen og holdt den i gear til Skov havde fundet en sten, så kunne han stige ud. Masterne kunne den tykke Lund jo ikke kravle op i, det var Skov’s job. På “Kongsvad Møllegaard” havde man 2 tjenestepiger, de boede på samme loftsværelse og hed Marie og Elva. Elva var søster til nr.228 Viktor Rasmussen.Iflg. Marie’s udsagn mange år efter, forhindrede det dem på ingen måde at bo sammen de to piger, de havde besøg af deres kærester uden problemer, Marie var kærester med Skov og han blev gift med nr.149 Marie.. De købte matr.nr.2o c. Skov kørte mælk til og fra mejeriet “Sædager”i mange år.Nr.168 Kresten Møller som ejede den ene af de 3 Ulstrupgårde,var enkemand, han var dårligt gående og kørte næsten altid i en meget lav fjedervogn forspændt en gammel hest. Han havde nogle fikse ideer, han ville altid have dug på bordet ved hvert måltid – det var ikke almindeligt dengang -, og så værdsatte han renlighed, og det var heller ikke så almindeligt på landet på den tid. Han havde en forkarl i mange år, udelukkende fordi forkarlen altid havde fint rensede negle. Chresten Møller afskyede at se negle med ,sørgerand’, – som var mest almindelig!Chresten Møller var bror til nr.169Niels Møller – de var brødre og ikke far og søn!! Niels og nr.170 Ane Kirstine havde 5 børn:Ninna, Kristian,Sinne,Laurits, og Anna.
Nr.171 Chr.Møller Christensen blev altid kaldt “Cykel-Møller”,han var gift med 172 Marie og de havde 2 børn, Aage og Anna.Jeg husker Aage som stor knægt køre rundt i byen på hans far’s gamle Væltepeter-cykel med det stor og det lille hjul.188o’rne. Missionsfolk lyver vist ikke!Nr.178 Karl Pedersen hed altid Karl Skrædder og han var gift med nr.179 Andrea(det rare menneske) og de havde 2 døtre.I midten af 1920’rne boede familien i et lille faldefærdigt hus i nærheden af Kongsvad Mølle, henad Ulstrupvejen på højre side.Huset er forlængst borte. De flyttede så op i Køllen.Karl Skrædder var en ener på mange måder, han kunne lidt af hvert, men ville helt være fri og uafhængig og ville ikke være i fagf.så han kunne have sikret husholdningen lidt understøttelse hver uge. Det må have være svært for Andrea mange gange.
Nr.222 og 223 Ranch havde 2 børn, nr.224 og 229:De var begge mine skolekammerater. Henry druknede under badning i Skalsåen da han var 14 -15 år gl. På den parcel som G.H. omtaler, lod Ranch bygge en landejendom med fritliggende stuehus og en kombineret stald- og ladebygning   Da jeg for mange år siden besøgte Kristian Højgaard, han var lige flyttet ind i huset overfor mine fætre og kusine, havde Kristian et ærinde ovre hos dem, og jeg fulgte med Gotfred Hinrup var lige ankommet før os.Under samtalen mellem dem udtalte G.H. det ærgrede ham, at han ikke havde et originalt foto fra friskolen 1926, men det var da godt at arkivet, som han udtrykte sig, havde et exemplar! Men det har altså ikke været i overensstemmelse med sandheden. Det kan undre mig lidt.Min fætter Svend Aage havde lavet det foto, som G.H. havde, på sin PC’er. Men nok om det. Jeg overlader gerne mit foto til foreningen.
Mvh. Viktor Balle
Randers, d.9.juli 2013
Lokalhistorisk forening for Onsild-byerne.
Sender hermed nogle oplysninger som måske kan have nogen interesse.
15. Børge Andersen var en søn fra “Søholm” hedder den vist, en mindre gård i Holmgård, den ligger i nærheden af søen. Børge tjente som karl hos nr.23 i begyndelsen af 193o’rne.
17. Anders Boldsen var gift med nr.21’s næstældste datter Nielsine (18). De havde 2 børn, Erna og Betty. A.B. var banearbejder ved DSB. indtil købet af en landejendom i Snæbum sidst i 192o’rne. Boldsen døde i 1938.
21. Ludvig Balle, gift med Cecilie født Mathiesen. De fik 4 børn, Kirstine, Nielsine, Louise, Olga. L.B. købte i 1924 en tofte, (matr.nr.38 b. i kirkebyen).af nr.23, og på den lod han bygge et hus. Havde solgt ejendommen i Sparrehusene og boede hos nr.23 til huset var færdigt og flyttede ind i 1925. Døde 1 år senere kun 65 år gl.
23. Peder P. Balle, gift med nr.21’s ældste datter. De havde 4 børn, Mary, Henry, Svend Aage, Gerda.
48. Jens Laurits Christiansen “Kaarhøjgaard”. Nogle erindringer vedr. denne familie.
Min mor, Louise Balle var tjenestepige i 2 år(1919 og 20) hos den elskelige Jensine, J.L.s mor. Det var en lang og hård arbejdsdag man havde på gårdene på den tid, også hos Jensine! Tidligt op og malke nogle køer, og de skulle jo malkes om aftenen også. Der var rigeligt at arbejde med inde i stuehuset af forsk. art. Forår og i høsten skulle hun hjælpe til i marken. Et arbejde som hun bestemt ikke var glad for var at vaske storvask når der var frostvejr! Når tøjet var blevet vasket på gammeldags maner med brug af mange armkræfter blev det på trillebør kørt hen til bybrønden ved det store kastanjetræ ved ringer og graver Jens Lassens hus. der var også kørt et stort skylle-kar af træ derhen. Og så blev det hvide tøj skyllet i det iskolde vand, og der blev tilsat blånelse for at få tøjet til at se rigtig hvidt ud. Det var et barsk arbejde at stå og skylle og vride tøjet med hænderne og i vintervejr. Der var kun Laursens i nabogården der også trillede vasketøjet hen til brønden og skyllede.
Som 4-årig var jeg på et lille besøg hos min mor, jeg var placeret
i den ene ende af det lange køkkenbord, Jensine og min mor arbejdede ved bordet lidt længere henne. Pludselig hørte jeg en skrabende lyd der kom nede fra gulvet og jeg spurgte hvad det var. Jensine smilede og sagde at det såmænd kun var et par pindsvin der boede under gulvet, når de kravlede rundt dernede slæbte piggene sommetider hen under gulvbrædderne, det var bare det! Efter 2 år hos den rare Jensine fik min mor plads som tjenestepige på “Mosegaard” hos lol og 102.
49. Martinus Christensen og 5o Anine havde ingen børn, men tog en lille dreng til sig, han hed Villy. Han blev gift med Helene, en af nr.45’s døtre, og blev vognmand i Katbjerg ved Mariager.
69. Frans Frandsen og 70. Ane havde 3 børn, Jørgen, Gunnar, Christian. Jørgen overtog jo fødegården, Gunnar udvandrede som 17-årig til USA, hvor han havde en farbror der var farmer. Det var ham der udvirkede muligheden for en udvandring. Christian slog sig ned på Sjælland.
99. Christian Højgaard var yngste bror til nr.lo2 og l03 og havde en gård på Skanderborg-egnen.
lol. Kresten Højgaard og 102. Martha havde 6 børn, Emilie, Peter, Sofus, Agnes, Edith, Kristian.
103. Niels Højgaard og lo4. Elise, var barnløse
108. Marius Jensen og l09 Anna havde 2 børn Ingeborg og llo. Jens. 125. Anders Jørgensen og 126. Boline havde 5 børn, Ragnhild, Henry, Viggo, Erna og 107. Gunnar.
132. Søren Kragh og 133. Juliane havde 2 børn, Anna og Alva.
Alva blev tolder i Kbhvn.
168. Kresten Møller var enkemand. Han havde 1 datter.
169. Niels Møller var hans yngre bror – og ikke hans far!! K.M. var en meget venlig mand, holdt på formerne, var pertentlig, sirlig, fx. var der altid hvid dug på bordet ved alle måltider
og det var usædvanligt dengang -og er det vel stadig !! Jeg har oplevet det nogle gange. Endnu et eksempel- Han havde en forkarl på gården som han ikke ville af med fordi han altid mødte ved mål¬tiderne med velplejede, rensede negle og ren i påklædning, det var heller ikke så almindeligt ved landbruget dengang.
169. Niels Møller og 17o Ane Kirstine havde 6 børn, Olga, Ninna, Kristian, Sinne_Laurits, Anna-. N.M, kørte mælketuren i mange år. Ane Kirstine druknede i den lille å i nærheden af ejendomme.
222. Chr. Ranch og 223. Anine havde 2 børn, Arnold og 224. Henry Henry druknede som kun 15-årig i Skalsåen.
226. Ulrich Rasmussen og 227. Andrea, havde 4 børn, Helge, Viggo, Erling, Ruth.. Ulrich var en habil kortspiller og blev kaldt, Whist¬kongen”.
Venlig hilsen
Viktor Balle.

 

17. Anders Boldsen havde en ejendom i Snæbum hvor han døde. Anders Boldsen var gift med nr.21’s næstældste datter Nielsine (18). De havde 2 børn, Erna og Betty. A.B. var banearbejder ved DSB. indtil købet af en landejendom i Snæbum sidst i 192o’rne. Boldsen døde i 1938. Familien boede i et rødt 2-familieshus skråt overfor jernbane-stationen(den gamle). Den modsatte ende af huset var beboet af hr. og fru Ipsen, han tidl. sognefoged i Sdr.Onsild, en meget aristrokratisk person i hele sin væremåde, som holdt på formerne Kan ikke nære mig for en sidebemærkning:(Godt denne fornemme mand ikke vidste, at han ved sin begravelse ville blive sænket ned i en grav med 1/2 meter vand!) Boldsen var ked af at arbejde ved DSB. og købte en landejendom i Snæbum. Han døde få år efter,i 1938, og moster Nielsine fortsatte
på ejendommen, men måtte give op tilsidst på grund af sygdom.

18. Nilsine var født ude i Sparrehusene og hun var næstældste datter af nr.21.

19. Niels Chr. Bjærge var Fodermester på Ellishøjgård hos Jensen

20. Theodor ___ (hans søn)

21. Ludvig Balle havde boet ude i Sparrehusene, Hun boede i huset til sin død 1950 Ludvig Balle gift med Cecilie født Mathiesen. De fik 4 børn, Kirstine, Nielsine, Louise, Olga. L.B. købte i 1924 en tofte, (matr.nr.38 b. i kirkebyen).af nr.23, og på den lod han bygge et hus. Havde solgt ejendommen i Sparrehusene og boede hos nr.23 til huset var færdigt og flyttede ind i 1925. Døde 1 år senere kun 65 år gl.

22 I et hus på matr. 38 b i kirkebyen.

23 Peder P Balle, Overtog gården efter sin fader i 1920, gården kan føres tilbage til 1749 som Fæster under Trinderup, 1785 blev den købt til Selveje af fæsteren Frands Christensen. matr. 10 a

23. Peder P. Balle, gift med nr.21’s ældste datter. De havde 4 børn, Mary, Henry, Svend Aage, Gerda.

24. Kristiane Balle, Ballegården Ulstrup den overtoges senere af børnene Niels, Kristian og Caroline.  Kristiane Balle blev tidligt enke.

25 Niels Balle. Niels, som den ældste søn, måtte forestå gårdens daglige drift.Han havde lige aftjent sin værnepligt ved artilleriet, og ønskede at læse til skolelærer, med de gode evner han havde. Han havde tillige en smuk sangstemme, som vi var mange der oplevede, når Niels gik inde i stalden og fodrede dyrene.

26. Caroline Balle levede hele livet på “Ballegaarden”, hun var en rigtig slider. Husker engang jeg var daglejer på gården i høsten,hvor Caroline altid deltog og der blev jo arbejdet til der var mørkt! En stor gris var død af en eller anden grund, og grisen skulle naturligvis udnyttes. Hun skar den i passende stykker og de kom i den store gruekedel og blev lavet til sæbe!

27. Kristian Balle var yngste søn og han blev også hjemme på gården hele livet. Han havde stor respekt for Niels af flere grunde. Fysisk var Niels den stærkeste, fx. kunne han, stående i en skæppe, tage en sæk rug på godt 100 kg. og lægge den op på sin ryg, – det kunne Kristian ikke! Nævner for god ordens skyld, at det gamle kornmål skæppe, eg lavet af egetræ og ligner en overskåret tøndes øverste halvdel, altså er smallest foroven, og en skæppe rummede nøjagtig 17,39 liter. Så er det på plads.De to brødre var et par enere på mange måder. Kristian havde en dag lige slebet brændeøksen, og skulle prøve hvor skarp den var ved at hugge i et stykke brænde, men forfejlede hugget, øksen ramte hans ene ben og lavede et stort blødende sår. Når Kristian fælde. Han tog en stoppenål og satte en uldtråd i og syede det store sår sammen. Der gik betændelse i såret og Kristian måtte have lægehjælp til sidst!

32. Maren Bisgård ejede efter sin mands død, Vestergård., om senere købtes af Jens Christensen (Ladekarl) hun flyttede hen til en datter i Hvilsom som var gift med en daværende Uddeler.

33. Marius Bennesen havde en lille e ejendom som ligger til venstre oppe under bakkerne før vi kommer til Store Bukbjerg

34. Marie Bennesen.

35.  Marius Christensen boede i Stationsbyen, og havde i mange år selvstændig tømmerforretning

36.  Jenny Skovbo Christensen havde i mange år telefoncentralen.

37.  Peder Christensen (Ladekarl) overtog Vestergård, efter sin mor.

38. Anna Marie —

37. var det vi kaldte et uægte barn hans mor havde inden hun blev gift med Jens Christensen Ladekarl, Peder havde en ejendom i Hvilsom inden de kom til Onsild og fik gården.

39. Jørn Skovbo Christensen var udlært Tømrer hjemme hos sin far men blev senere ansat som landpost i Onsild.

40. Aninus Christensen var arbejdsmand.

41. Robert Christiansen

42. Matine Christiansen

43. Carlo Christensen, da han blev gift overtog de købmandsforretningen i Sdr Onsild Kirkeby, som konen passede, mens han kørte lastbil, nogle år efter blev Købmandsforretning solgt de byggede Villa i stationsbyen, ca. 1975 blev denne Villa solgt og de byggede en ny oppe på Hvornumsvejen sammen Garager. Han var med til at samle Ammunition op som englænderne smed ned ude i Brøndum bakker under krigen.

44. Ingeman Christensen (Gøttrup) Sparrehusene matr. 41, overtog i 1929 ejendommen efter forældrene, han var i flere Tromlefører for Kommunen, og sad i bestyrelsen for Sygekasse.

45. Magrethe Bo Christensen,

46. Karl Bo Christensen

47. Alfred Kristiansen

48. Jens L Christiansen ejer af Kårhøjgård fra 1924 matr. 7a. Jens Laurits Christiansen “Kaarhøjgaard”. Nogle erindringer vedr. denne familie. Min mor, Louise Balle var tjenestepige i 2 år(1919 og 20) hos den elskelige Jensine, J.L.s mor. Det var en lang og hård arbejdsdag man havde på gårdene på den tid, også hos Jensine!  Tidligt op og malke nogle køer, og de skulle jo malkes om aftenen også. Der var rigeligt at arbejde med inde i stuehuset af forsk. art. Forår og i høsten skulle hun hjælpe til i marken. Et arbejde som hun bestemt ikke var glad for var at vaske storvask når der var frostvejr! Når tøjet var blevet vasket på gammeldags maner med brug af mange armkræfter blev det på trillebør kørt hen til bybrønden ved det store kastanjetræ ved ringer og graver Jens Lassens hus. der var også kørt et stort skylle-kar af træ derhen. Og så blev det hvide tøj skyllet i det iskolde vand, og der blev tilsat blånelse for at få tøjet til at se rigtig hvidt ud. Det var et barsk arbejde at stå og skylle og vride tøjet med hænderne og i vintervejr. Der var kun Laursens i nabogården der også trillede vasketøjet hen til brønden og skyllede. Som 4-årig var jeg på et lille besøg hos min mor, jeg var placeret i den ene ende af det lange køkkenbord, Jensine og min mor arbejdede ved bordet lidt længere henne. Pludselig hørte jeg en skrabende lyd der kom nede fra gulvet og jeg spurgte hvad det var. Jensine smilede og sagde at det såmænd kun var et par pindsvin der boede under gulvet, når de kravlede rundt dernede slæbte piggene sommetider hen under gulvbrædderne, det var bare det! Efter 2 år hos den rare Jensine fik min mor plads som tjenestepige på “Mosegaard” hos lol og 102.49 Matinus Christensen Taxavognmand, endvidere var han kongelig er og måler på Onsild station, da der blev gravet tørv i Onsild enge og de blev sendt med toget, han skulde endvidere tage prøve af tørvene, for at der kunde taget en vandprøve, tørvene blev nemlig betalt efter vandindhold.

49. Martinus Christensen og 5o Anine havde ingen børn, men tog en lille dreng til sig, han hed Villy. Han blev gift med Helene, en af nr.45’s døtre, og blev vognmand i Katbjerg ved

50. Anine Christensen.

51. Niels Christensen, han gik i mange år posttur i Sdr Onsild omkring Veggedal og Sparrehusene, han havde en søster og en svoger som i flere år sad til leje i den gamle Præstegårds  Forpagterbolig.

52 Niels Christensen (den sorte post ( hvorfor han kaldtes sådan ved jeg ikke, men han har jo nok engang været meget sorthåret, han gik det vi kaldte Vingeturen. Niels Christensen – Niels-Posten som han også blev kaldt, da jeg var barn. Han var vores post i Sparrehusene i begyndelsen af 1920’rne. Han gik altid med stok og med den store lædertaske på ryggen.Han var ikke sorthåret, håret var nærmest rødblondt og han havde rødt overskæg.Han havde altid sort uniformsjakke og -kasket på, om det har været årsag til .benævnelsen den sorte post’ kan være en mulighed.

53 Niels Peter Christensen var i mange år lagerforvalter i Sdr Onsild Brugsforening.

54  Kirstine Christensen.

55 Jesper Christensen han gik ovennævnte Vingetur indtil han gik på pension, han var gift 3 gange, og havde mange børn med hans anden kone, men flere af dem døde af T B
han sidste kone tilhørte Pinsebevægelsen, og den bevægelse tillod ikke at nogen fik blodoverførsel, og derfor mente :man at et af børnene døde

63. Elisabeth Dorsæus (Søster til Kirstine Højgård hun var ugift og boede i København.

64. Søren Dorsæus bror til ovennævnte han boede i Forpagterlejligheden da jeg (Gotfred Hinrup) købte præstegården men flyttede ret snart til Nørbæk. Søren Dorchæus(Andreasen)har jeg ved en tidl. lejlighed omtalt..

65.  Søren Eliasen, Formand på Banen og ejede den første ejendom venstre hånd når vi kører syd på fra stationsbyen, solgte den senere og  købte Villa inde på Frederiksbergvej

66. Babara Eliasen

67 Ester Erikslev gift med Førstelærer Erikslev, de kom til Onsild skole 1949? fra Ålestrup

68. Chr Fjeldsted boede overfor Genforeningsstenen, var Vejmand

69. Frands Frandsen Gårdejer matr 8a Langhøjgård. overtog han i 1906, han var i mange forskellige Bestyrelser sognerådsformand fra 1923 til sin død. ‘ byggede han Villa på Ulstrupsvej  19, hvorefter sønnen overtog gården

69. Frans Frandsen og nr. 70. Ane havde 3 børn, Jørgen, Gunnar, Christian. Jørgen overtog jo fødegården, Gunnar udvandrede som 17-årig til USA, hvor han havde en farbror der var farmer
Det var ham der udvirkede muligheden for en udvandring. Christian slog sig ned på Sjælland.

70. Ane Frandsen

71.  Magda Frandsen (Svigerdatter)

72. Ingeborg Fjelsted, gift med Villy Fjelsted

73. Laurits Frederiksen var født i Fårup ved Rødkærsbro, havde en gård i Lindum, efter salget af denne, købte han Søagergård han ejede til 1932 da han solgte den til Marius Rasmus og købte en Villa på Frederiksbervej.

74. Louise Frederiksen

75. Søren Fjelsø Murermester i Sdr Onsild, han byggede det meste det der blev bygget i byen bla Kommuneskolen, Ligkapeller Kommunehuset

76. Ingeman Fuglsang ejede Mariesminde matr 161, som han overtog da han blev gift med Oline! datter fra Bukbjerggård

78. Niels Gårdsø ejer af Sædagergård men solgte den til sønnen Frede

79. Elisabeth Gårdsø

80. Frede Gårdsø som overtog ovennævnte gård, forblev ugift.

84. Niels Th Hviid, Rævbaksgård som han overtog efter sin Svigerfar Chr. Henriksen og solgte den i 1961, hvorefter han købte matr 11 L i Sdr Onsild, han kørte i “‘flere år rundt og solgte Mælk for Onsild Mejeri

85 Jensine Hviid

86 Per Højgård Ejer af Korsagergård Matr 12 a, han arvede gården efter sin farbroder Chr. Hermansen, som ingen børn havde han havde været på, gården siden ca. 1900, ag overtog en i 1929 da Chr. Hermansen døde, Per Højgården blev ikke gift

87. Chr. Hermansen,(en bror til nr 86)

88. Maren —–

89. Gunner Hermansen (søn af nr 87) ejer af matr 21 b, kaldet Risdalshuset, det lå ude ved Banen vest for Stationen er nu helt nedlagt.

90. Rigmor Hermansen.

92. Birthe Hermansen

93. Kirstine —-

94. Andersine —-alle 3 boede hos os (Gotfred Hinrup) i den gamle Præstegård fra 1930, efter Birthe og Andersine, s død flyttede Kirstine over i en Taglejlighed på modsat side af vejen, i 1936

96. P Balle Højgård ejer af Lille Bukbjerg matr 16 f

97. Gertrud — ugift

98. Jensine — —- arvede huset på matr 32 a, efter Chr. Hermansen, hun havde i mange år været Husbestyrer for ham

99. Christian Højgård havde i flere år en Gård nede ved Skanderborg.  Christian Højgaard var bror til nr.lol Kresten,

100. Johanne Højgård.

101. Chr Højgård ejer af matr 4 a, han var i Sognerådet, i Bestyrelsen for Andelskassen, Kongsvad Elektricitetsværk, Onsild. Forsamlingshus, Onsild Friskole, og sikkert andre som jeg ikke husker, han var Sognefoged til det blev afskaffet, og blev udnævnt til Danebrogsmand.

102. Martha Højgård

103. Niels Højgård ejer af Højgård matr 3 a som han overtag i 1920 efter sin Mor Kirstine, og hun købte Onsild gamle Præstegård, Niels ejede den til 1951 da han afstod den til sin brodersøn Peter Højgård.

104. Elise Højgård.

107. Gunner Jørgensen (Tømrermester) havde aldrig været syg men han faldt om nede på stationen Sportsplads og var bevistløs, og døde uden at komme til bevidsthed.

108. Marius Jensen ejer af Stensbakgård matr 17 m han overtog den i 1912 efter sin fader Søren Jensen der havde, købt den på Aution, den forrige ejer hed P J Gårdsø, en morgen tjenestepigen kom op lå Manden, Konen og en søn i sengen og de var alle 3 døde af Tyfus, så vidt jeg har fået at vide var det en sygdom der hærgede hele landet ca l880

109. Anna Jensen, de afstod gården til sønnen Jens, og flyttede op i den lille ejendom der ligger syd for gården, den ejede de også, men da de blev så dårlige at de ikke kunde pleje sig selv flyttede de på Onsild Hvilehjem hvor de begge døde.

110. Jens Kr Jensen, søn af l08 og 109, var næste ejer af Stensbakgård, men han døde af Selerose kun 53 år gammel nr l08 var i flere år Sognefoged.

111. Kristian Jespersen boede ude ved Andrup, og havde familie i Sparrehusene, en dag hvor der var meget Sne kørte de fra Andrup i Slæde, Midt mellem Sdr og Nr Onsild drejede de over marken mod Sparrehusene, her væltede Slæden ned i en grusgrav og Jespersen blev kvalt under Slæden.

112 Kristine Jespersen.

120 Martin Jørgensen havde købmandsforretning i Stationsbyen. Martin Jørgense var en rar mand, han havde husbestyrerinde.Han holdt meget af lørdag og søndag nat, for så kørte han med os unge mennesker rundt til baller i forsamlingshusene i vid omkreds, i sin gamle 7 personers “NASH”. Han ventede troligt hele natten til ballet var forbi ved 3-4 tiden.

124. Jørgen Jørgensen var ham der blev dræbt ved det som over hele landet blev kaldt Gråhusmordet, karlen som udførte Udåden, havde året forud tjent på gården som karl, der er ingen som ved noget derom, men der har jo sikkert været nogle uoverensstemning, samtidig med ham blev en lille pige samt Svigermoderen dræbt. Det er vel knap helt rigtig, at man ikke kendte en grund til dette mord. Morderen havde tidl. tjent på gården som karl, og i det indremissionske hjem var Jørgen Jørgensen en mand med stærke meninger og et iltert temperament.En dag blev han ophidset på lænkehunden og slog den ihjel med brændeøksen. Hunden havde været karlens bedste ven, da han tjente på gården.Det blev jo hævnet, og den samme økse brugte karlen til mordet, så voldsomt, at den lille pige der lå i vuggen fulgte med øksen op og lå på gulvet ved siden af vuggen.

125. Anders Jørgensen Tømrermester, (Far til nr 107) Anders Jørgensen og nr.126. Boline havde 5 børn: Ragnhild(døde ganske ung), Henry, Viggo, Erna og Gunnar.

126. Boline —

127. Ragnhild —- (datter)

130. J Jensen Malermester havde forretning ved Onsild Station men flyttede op i sin svigermor hus i kirkebyen da han holdt med forretningen, huset har matr nr 22 c

131. Marie Jensen

132 Søren Kragh ejede og drev i mange år Kongsvad Elektricitets-værk som Jævnstrøm, hvor han leverede strøm til Handest Holmgård, Karlby, og Onsild Kirkeby og Stationsby, der blev senere dannet en Transformatorforening, som overtog Værket, han flyttede da til Onsild Stationsby, hvor han arbejdede
på Trævarefabrikken, samtidig med at han drev lidt Taxakørsel

Nr.132 og 133 Søren og Juliane Kragh havde 2 børn, Anna og Alva, jeg gik i skole med dem begge, Anna kun i kort tid. Alva var 1 år yngre end jeg. Han blev som voksen tolder i Kbh. Søren og Juliane var livlige mennesker, og var aktive i mange år som skuespillere i den årlige dilettantforestilling i forsamlingshuset. Når der var børnebal spillede Søren på harmonika sammen med Munk på violin. Munk boede med sin kone i den nordlige ende af “Fattighuset”, som det jo blev kaldt, de havde tidligere boet i et lille hus ude i Veggedal

133. Juliane Kragh

134. Rasmus Kristensen ejer af Solhjem udstykket fra Præstegården matr. nr 1 g, han var i mange bestyrelser, og blev Sognerådsformand 1952 og var det til sin død.
han havde flere år forinden købt Villaen matr. nr 22 f, og der flyttede hans kone ind.

135 Kirstine Kristensen

136 Niels Krogh ejer af Søblink matr. nr 5 c, m f, han fik i 1943 skøde på hele Søen mod at han betalte dræningen af samme, vi var ca. 15 som havde andel i den fra gammel tid,

137 Ingeborg Krogh Christensen.

139 Oluf Qvortrup ejer af Bakkebo (Sparrehuse) som han overtog efter faderen Anders Qvortrup, den har matr. nr 30, efter hans død solgte hans Enke, Martha gården til nuværende Niels Bach Jensen og byggede en Villa ved Stationsbyen på Aavej.

14o Jens Knudsen ejer af den gamle Præstegård som han købte af mig (G Hinrup) i 1951, han omkom ved en eneulykke i en grusgrav nede ved Hobro, hvordan det skete ved ingen men Traktoren han kørte med var kørt over ham, han havde da for længst solgt Præstegården, men beholdt ca. 2 td land af Søkæret, hvor han havde bygget sig en Villa, samt solgt flere byggegrunde.

141 Karl Kornum ejede Nørvang matr nr 1 b, den er udstykket fra Præstegården og ved skellet til Nr Onsild, han byggede den i 1916, og boede der til han gik på pension, forøvrig den eneste der ikke skiftede ejer, alle de andre blev handlet med flere gange, og det er ingen tvivl om at det økonomien der var årsag dertil, der var ingen som kunde leve af en lille ejendom, de måtte tage arbejde ved siden af, mange kørte grus på vejene for kommunen, samt Tørv fra Øgene, og det er jo aldrig bleven bedre, nogle har andet arbejde, andre er bleven sammenlagt, eller tilkøbt jord.

142 Maren Kornum.

143. Marie Karmark (Offer for Handestmorderen) svigermor til nr 124, Marie Karmark myrdet ved Gråhus-mordet ved et grusomt tilfælde. Hedvig, hendes datter, som var gift med Jørgen Jørgensen, havde overladt sin gamle syge mor sin seng, og havde i stedet lagt sig hos sin mand, hvilket reddede hendes liv, men hun blev meget hårdt såret i hovedet.

144. Laurits Karmark øjer af Solbakken matr nr 25 a. søn af nr 143,

145. Anna Østergård Laursen, nr 146 første kone.

146. Niels Chr Laursen ejer af Damgården matr 6 a, han sad i mange år i Sognerådet og i mange forskellige bestyrelser, han var med til at oprette Friskolen de sidste par år var han lammet i venstre side af en blodprop, og skulde have hjælp til næsten alt.

147. Jetty Anine Laursen nr 146 anden kone, søster til nr 145.

148. Martin Skov Laursen ejer af matr nr 2o c, som var udstykket fra Kongsvadgården, han kom til Onsild sammen Bestyrer Lund på Kongsvad Elektricitetsværk, og blev i flere år ved med at hjælpe til med. vedligeholdelse af ledningsværket. Martin Skov Laursen, altid kun kaldt Skov. Jeg husker ham fra han var ungkarl og arbejdede hos Lund i Kongsvad mølle Lund havde en FORD, cupe’, årgang 1924, den lukkede model med den store ovale bagrude, og der var kun 2 gear i bilen, nemlig 1 fremadgående og l bakgear. Når de så nåede frem til stedet, hvor de skulle reparere ledningsnettet, sprang Skov ud af bilen og skulle finde en passende stor sten til at lægge ved det ene baghjul, for bremsen virkede ikke og kom vist aldrig til det!Lund blev siddende i bilen og holdt den i gear til Skov havde fundet en sten, så kunne han stige ud. Masterne kunne den tykke Lund jo ikke kravle op i, det var Skov’s job. På “Kongsvad Møllegaard” havde man 2 tjenestepiger, de boede på samme loftsværelse og hed Marie og Elva. Elva var søster til nr.228 Viktor Rasmussen.Iflg. Marie’s udsagn mange år efter, forhindrede det dem på ingen måde at bo sammen de to piger, de havde besøg af deres kærester uden problemer, Marie var kærester med Skov og han blev gift med nr.149 Marie.. De købte matr.nr.2o c. Skov kørte mælk til og fra mejeriet “Sædager” i mange år.

149. Marie Skov Laursen.

15o. Lorens Lassen ejer af Birkely (Sparrehuse) matr nr 24 a,

151. Jensine –

156. Jens Ladekarl ejer af Onsild Vestergård matr. 11 a.

157  Dortea Marie Ladekarl

158. Jens Ladekarl Christensen (sønnesøn) udlært Mekaniker hos Magnus Christiansen i Hobro, og fortsatte der som svend og de sidste år var han bestyrer for en afdeling ovre Ved Banegården.

161. Morten Mortensen ejer af Fiskegården matr. 19 a. han var udlært Murer, men havde en gård i Lindum. Inden han kom til Onsild, i 1946 afstod han. gården til sønnen Holger og byggede Villaen på en grund op til Fiskevejen matr. 19 æ

162. Andrea Mortensen.

163. Andreas Mikkelsen, var i al den tid jeg kan huske ansat som kusk i Brugsforeningen, og kørte på landet med varer de første mange år med heste, men de sidste år var det dog med Bil, han stammede meget så det var meget vanskeligtat forstå ham.

164. Inger Mikkelsen.

165. Kresten Mikkelsen Cykelhandler og Murer.

166 Kirstine —-

168. Chr Møller ejer af ejendom i Ulstrup. Kresten Møller som ejede den ene af de 3 Ulstrupgårde,var enkemand, han var dårligt gående og kørte næsten altid i en meget lav fjedervogn forspændt en gammel hest. Han havde nogle fikse ideer, han ville altid have dug på bordet ved hvert måltid – det var ikke almindeligt dengang -, og så værdsatte han renlighed, og det var heller ikke så almindeligt på landet på den tid. Han havde en forkarl i mange år, udelukkende fordi forkarlen altid havde fint rensede negle. Chresten Møller afskyede at se negle med ,sørgerand’, – som var mest almindelig!Chresten Møller var bror til nr.169 Niels Møller – de var brødre og ikke far og søn!!

169. Niels Møller, Far til nr 168 havde Samme ej
170. Ane —- Niels og nr.170 Ane Kirstine havde 5 børn:Ninna, Kristian, Sinne, Laurits, og Anna.

171 Chr. Møller Christensen Smed, Cykelhandler og Mekaniker i Kirkebyen ejede matr. nr 31 a.
Nr.171 Chr.Møller Christensen blev altid kaldt “Cykel-Møller”, han var gift med 172 Marie og de havde 2 børn, Aage og Anna. Jeg husker Aage som stor knægt køre rundt i byen på hans far’s gamle Væltepeter-cykel med det stor og det lille hjul.188o’rne. Missionsfolk lyver vist ikke!

172. Marie Møller

173. Aksel Møller Christensen (Sønnesøn) også udlært Mekaniker.

178. Karl Pedersen (Skrædder) boede ude i det vi kaldte Køllen matr. nr 38 ap, han kunde lave næsten alt, men var Ekspert i at kløve store kampesten. Karl Pedersen hed altid Karl Skrædder og han var gift med nr.179 Andrea(det rare menneske) og de havde 2 døtre.I midten af 1920’rne boede familien i et lille faldefærdigt hus i nærheden af Kongsvad Mølle, henad Ulstrupvejen på højre side.Huset er forlængst borte. De flyttede så op i Køllen.Karl Skrædder var en ener på mange måder, han kunne lidt af hvert, men ville helt være fri og uafhængig og ville ikke være i fagf.så han kunne have sikret husholdningen lidt understøttelse hver uge. Det må have være svært for Andrea mange gange.

179. Andrea Pedersen

183. Mathis ]Nielsen Karetmager ved Stationsbyen hvor han drev en omfattende forretning med at lave træværket til vogne.samtidig med at han drev Røgeri, hvortil han brugte affald
træ, han var gift 2 gange hans første kone var

184. Agnes Nielsen.

185. Gotfred Nielsen Skomager, han sad til leje forskellige steder, men boede i mange år hos os i Præstegården, både han og hans kone havde et kunstig Ben, så når de var gået i seng stop der et Ben ved siden af Sengen, da konen døde flyttede han til en søn i Kastberg.

186. Asta Nielsen.

189. Niels Chr Nielsen ejer af matr nr ?var oprindelig bygget som smedige til Bukbjerggård, men blev i 1907 købt af ovennævnte med et tilliggende på lo td. land, han var i mange år  kasserer i Onsild Sygekasse, samt Kasserer i Onsild Mejeri, han sad en gang om måneden nede på Mejeriet, og så kom leverandørerne og hentede penge for mælken

191. Niels Nielsen ejer af matr 1e udstykket fra Præstegården (han var mit næstsøskendebarn)

192. Dortes Nielsen

196 H C Nielsen Smedemester ved Stationsbyen, han havde købt forretningen af Chr. Ranch.

197. Agathe Nielsen.

198 Mine Nielsen Jordemoder, hun boede Oprindelig i Nr Onsild men flyttede ned på Vadgård da hun blev gift med Kresten Nielsen, hun døde på Onsild Hvilehjem 1981

200 Peder Nielsen ejer af Højvang matr nr. 13 a,hvor han boede til sin død og sønnen Asger Nielsen overtog den.

201 Jensine Nielsen

202 Signe —– (Svigerdatter)

203 Jakob Nielsen var oprindelig landmand i Boldrup, Men blev Ringer ag Graver ved Sdr,Onsild kirke.

204  Kirstine Nielsen, de boede i mange år hos os i Præstegården

222 Chr. Ranch Smedemester,(han solgte til H C Nielsen nr. 196) købte derefter Onsild Kro, solgte den, og købte Bentshøj. som han atter solgte og købte en parcel vest for stations  byen matr nr. 18 b hvor han boede til sin død.

Nr.222 og 223 Ranch havde 2 børn, nr.224 og 229: De var begge mine skolekammerater. Henry druknede under badning i Skalsåen da han var 14 -15 år gl. På den parcel som G.H. omtaler, lod Ranch bygge en landejendom med fritliggende stuehus og en kombineret stald- og ladebygning   Da jeg for mange år siden besøgte Kristian Højgaard, han var lige flyttet ind i huset overfor mine fætre og kusine, havde Kristian et ærinde ovre hos dem, og jeg fulgte med Gotfred Hinrup var lige ankommet før os.Under samtalen mellem dem udtalte G.H. det ærgrede ham, at han ikke havde et originalt foto fra friskolen 1926, men det var da godt at arkivet, som han udtrykte sig, havde et exemplar! Men det har altså ikke været i overensstemmelse med sandheden. Det kan undre mig lidt.Min fætter Svend Aage havde lavet det foto, som G.H. havde, på sin PC’er. Men nok om det. Jeg overlader gerne mit foto til foreningen.

223. Anine Ranch

224. Henry Ranch (søn)

225. Erling Rasmussen Mejeribestyrer i Sdr Onsild søn af nr 226 og 227.

226. U C Rasmussen Mejeribestyrer i Sdr Onsild 226. Ulrich Rasmussen og 227. Andrea, havde 4 børn, Helge, Viggo, Erling, Ruth.. Ulrich var en habil kortspiller og blev kaldt, Whist¬kongen”.

227. Andrea —-

228. Viktor Rasmussen søn af Kresten Rasmussen der havde opført Søblink matr. nr. ,5 c, efter at have ejet Søagergård, men både ham og hans kone døde mens Viktor og han søster Elva var`små så de er opvokset ved deres Moster Gertrud Lange.

229. Arnold Ranch Mekaniker (søn af nr. 222 og 223) han kom i smedelære hos mig i 1929, dengang var loven eller reglerne sådan at en mekaniker skulde i smedelære 2 år
han blev udlært ved Magnus Christiansen i Hobro, og fortsatte der som svend til han selv startede forretning 1 Onsild Stationsby.

232. Karl Skjøt ejede Kærhavegård fra 1923? til 1942, da han solgte den til Niels Pedersen., og han byggede, en Villa på Fiskevejen.

233. Marie Skjøt.

236. Jens Søndergård ejer af Ulstrup Vestergård matr. 1 a,

237. Karen ——

238. Per Søndergård søn af 237 0g 236 han overtog gården efter faderens død. i 1932.

239. Karl Sørensen han var søn fra Bukbjerggård da han blev gift blev den ejendom som kaldes

Mariesminde bygget på en parcel fra gården, efter få år solgte han den da helbredet ikke   var for godt, og han byggede derefter en Villa ved Stationen og kørte derfra Taxa. Ellen Sørensen (datter)

241. Rasmus Støttrup ejer af Kæragergård matr. nr. 8 k,

242.  Else ______

243. Ejler Kr Sørensen Lastbilvognmand, han begyndte med heste han boede i et baghus ved den ejendom hvor Arnold Ranch senere oprettede Autoforretning.

244. Signe Sørensen

247. Søren Thougård ejer af Dorsæuslund matr. 9 a, han var en hjemmets mand man så ham aldrig ovre i byen, eller når der blev holdt offentlige møder, han overtog gården efter en faster, han var født i Astrup ovre ved Løvel.

248 Britta (sønnedatter)

249. Niels d Thougård Cyklehandler, da han blev gift med Paula var hun lærerinde ved Onsild skole, men hun tog en åre orlov, og de flyttede til Ørum, hvor han vild prøve at drive en Cykelforretning, men det vilde ikke rigtig lykkes så hun kom tilbage til Onsild skole, Niels købte en grund ovenfor Forsamlingshuset og byggede et værksted, som han drev i adskillige år, han købte senere en grund mad matr. nr. 15 e, og byggede et nyt værksted det gamle solgte han til Ejnar Andersen, som ændrede det til beboelse, i 1953 da Poula skulde gå på pension, byggede de et nyt beboelseshus hvortil de flyttede da hun forlod skolen, men han blev ved at drive forretning til sin død.

250 Poula Thougård, hun, var søster til Niels Laursen, s koner nr. 145 og 147.

260 Peder Vadgård var ejer af Højtoft matr. nr.1f, og er udstykket fra Præstegården

261. Maren Vadgård.

263 Alfred Eliasen er søn af nr 65 og 66,han arbejdede i mange år for Murer Eskild Pedersen og var en meget dygtig mand, selv om han kun var murerarbejdsmand, så kunde men næsten altid se ham med en murske i hånden.