Tørve gravning i Onsild og omegn

 

Hobro Avis 19-1919 onsdag 16 Januar 1910 Der strømmer en Guldflod mod Lindum sogn

Fra Lindum skrives til os . Fra  Østerkæret mellem Lindum og Onsild kommer Rigdommene.

Næsten enhver Ejer af Mosejord faar i Aaret 1918 gravet Tørv i Millionvis og Tørv bringer mange blanke Guldskillinger til Ejerne .Arbejdere i Hundredvis vil til Sommer i deres Ansigte Sved forsøge at hæve Skatten og selv tjene sig en dagløn der kommer til at ligge i Nærheden af det eventyrlige .Tørveetreprenørerne hyrer Folk i i stort Tal , hele Østerkæret vil til Sommer forvandles til en vældig Tørvefabrik og på Lande vejen til Onsild vil Vogne med brune Tørv næsten kvæle al Færdsel. På Onsild Stadionsplads hvorfra Størstedelenaf Tørveproduduktionen skal forsendes vil blive læsset Bane ogne med tørv i et Antal som ingen havde drømt om. Der er gaaet Gullasch i den grønne Mose .Og den Jord der blot for faa Aar siden var en vandsur Ørken som kun gav meget lidt er nu i Haussen . Mænd som endnu lever har for faa Aar siden sagt “Østerkæret er ikke værd at eje” . De ser nu at Fortryllelsen er hævet. Det sure dovne Mose vand som trolde bandt Jorden læb bort gennem den uddybede Skalsaa og de store Udgifter til Aaregulering som saa lidt har ærgret Bagstræbets mænd de kommer nu igen som indtægt i Hundred Fold.

Et lille Eksempel kan udmærket illustrere Forvandlingen . En Mand købte for 10 Aar siden 4 Tdr Land Mose jord for ialt 1000 Kr. I Aar bliver der gravet flere Mil. Tørv i samme Mosestykke og mange Tusind Kroner som Gevinst.  Ja Mosen giver Guld til Ejer og Arbejde og Varme til Tusinder af Hjem til Vinteren

Onsild tørvefabrik 1914-1918

.

Det ser ud til at der blev gravet tørv der ud over engende
det ser ud til at der bliver gravet tørv der ud over engende   Loftfoto fra omkring 1950

 

Himmerland Da leerne sang i Onsild enge
En dygtig karl skulle kunne slaa en tønde land om dagen men der var ikke meget at slaa efter

Cementstøber Chr. Sørensen Onsild beskriver i denne artikel høbjergningen i tidlige tider med henblik paa e vidtstrakte Onsild enge. 

Man kunne i tørvejrsdagene for nylig hvor aaen var fyldt til randen og vandet flere steder næsten som smatsøer stod ind over engene ved Onsild ligesom danne sig et billede af forholdene som de var før aaen i 1905 blev uddybet og reguleret.
Før den tid blev stemmeværkerne sat og de pressede vandet opover engene saa de har nok set temmelig vandet ud dengang. De arealer der nu staar under vand er jo også for størstedelen de tørvegrave der staar som et minde om 2 verdenskrigs forcerede tørvegravning og det er jo sådan set et kapitel for sig . Medens der nu dyrkes næsten alle slags afgrøder i engene har det jo langt tilbage i tiden været sådan at engene græsning og hø og ved matrikuleringen blev engene som tidligere omtalt skyldsat  efter græsningsværdi eller efter det antal læs hø der kunne avles delt op i tre klasser . Og naar saa et læs tredieklasses hø skulle veje 50 procent mere end et læs af første klasse skulle man jo have et temmelig stort areal for at bjerge et sådant læs . Det har nok været af den slags græs der var saa fint og tørt at det helst skulle slaas naar det var fugtig .
Det er nok fra det forhold at den gamle remse : Slaa hy i regnvejr aa gør,et tar (tør) i tørvej

“sprut” Petersen køber mose jord ude ved Kærvej af Kresten Krestiansen s mor

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag d 24 Oktober -1919 Sdr.Onsild ,, Stor Tørvebrand 3 Millioner Tørv Brændt

Onsild Mosebrug har atter været hjemsøgt af en stor Brand. I Aftes ved 10-11 Tiden opdagede Folk at det brændte i en Tørvestakke ved Banen Det har sikkert ligget og ulmet længe men der har igen været i Nærheden af Stakken i den sidste Tid saa det er ikke blevet opdaget . I Løbet af Natten Brændte Stakken ned uden det var mulidt at redde den . Ejeren Fabrikant Niels Petersen var i Hobro Theater –

De ned brændte Oplag rummede 3 Mil. Tørv

ONSILD MOSEBRUG 

UTM 32N: N 6269xxx, E 545xxx – Ref.nr. 33.xx.

Ejer:

19??-1918  Købmand Chr. Nørholm og overpostpakmester Rørholm 

1918-19??  Aarhus Oliefabrik 

Tørvefabrik, formentlig sydvest for Hobro. Nærmere beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt.

– – – –

2-1-1918 – RANDERS AMTSAVIS
Notits: Onsild Mosebrug er ifl. ‘Hobro Av.’ af købmand Chr. Nørholm og overpostpakmester Rørholm solgt til Aarhus Oliefabrik for 50,000 kr.
I købet medfølger et areal på 39 tdr. land samt alt materiel med damplokomobil, skinner, tipvogne, heste m. m. Overtagelsen sker 15de januar.

12-8-1920 – RANDERS AMTSAVIS
Notits: En skypumpe laver ravage ved Onsild. ….
Tirsdag eftermiddag ved 4-tiden, samtidig med skybruddet over Randers, passerede en skypumpe henover Onsild kær, den kom nord fra og levede slem ravage på sin vej; blandt andet beretter øjenvidner, at den væltede nogle tipvogne, der henstod på et tørvespor ude i kæret. Skypumpen passerede videre hen efter Rørbæk. ….

Tørvegravning i Onsild enge efter 2 verdenkrig