Togkatastrofen i Tobberup

Forfatter skriver bog om katastroferne ved Hobro

HOBRO:

Den søndag aften for snart 60 år siden sad passagererne tålmodigt i eksprestogt, som netop havde forladt stationen i Hobro. Pludselig eksploderede bomben og spredte død og rædsel på banelegemet ved Tobberup. Terroraktionen skete 8. oktober 1944, og 24. februar 1945 sprængtes igen en bombe i toget på næsten samme sted. 20 mennesker omkom ved de to angreb. Katastroferne ved Hobro er emnet for en bog, som den københavnske skribent og historieinteresserede Frank Bøgh arbejder på disse uger. Han har samlet materiale og interviewet en række hobroensere, som på den ene eller anden måde oplevede togbombningerne. Frank Bøgh har i et par år lavet undersøgelser om danskere, der arbejdede i tyske terrorgrupper under krigen. Han har endevendt oplysninger om den berygtede Peter-gruppe, som efter krigen blev dømt for 280 forhold, herunder 150 drab, begået under krigen. Peter-gruppen stod også bag forbrydelserne i Tobberup. –

Under arbejdet med Peter-gruppen stødte jeg naturligvis på de to episoder ved Hobro. Jeg blev grebet af den totale meningsløshed, som de illustrerer, og derfor prøver jeg at lave en bog om præcis disse to sprængninger, forklarer Frank Bøgh. – Jeg har talt med en halv snes personer, som oplevede ulykkerne. Det har været en stor og berigende oplevelse af tale med disse mennesker, og jeg er imponeret over, hvor mange mennesker i et lokalsamfund som Hobro, der kender og husker detaljer fra katastroferne. Frank Bøgh har blandt andet talt med Ninna Mortensen, der var sygeplejerske på Hobro Sygehus og var med til at behandle de sårede. Han har også mødt tidligere omsorgsassistent Grethe Domino og tidligere malermester Henning Rasmussen, der var med i redningsarbejdet.

Søger viden om dræbte 

Historieskriveren vil i sin bog bringe detaljerede portrætter af de 20 mennesker, som omkom. Han søger fortsat mennesker, som ligger inde med oplysninger. Ikke mindst er Frank Bøgh interesseret i fotomateriale fra togulykkerne og billeder af mennesker, som på den ene eller anden måde var involveret. – Jeg vil gerne vide noget om det tyske lazaret, som var indrettet på alderdomshjemmet i Fayesgade. Jeg mangler også informationer om sygehusets overlæge Schousboe, der gjorde en stor indsats for de sårede, fortæller Frank Bøgh. Han er også yderst taknemmelig for oplysninger om nogle af de dræbte. – To hobroensere døde. Det var Carlo Mikkelsen, Hegedalsvej 17, og Jens Christian Jensen fra Blusbakken 6. De arbejdede begge på flyvestationen i Aalborg, og sidstnævnte var kendt i byen under øgenavnet “Kig Høwt”, siger skribenten. Blandt de omkomne var desuden en ung kiropraktor fra Aalborg ved navn Orla Frank Jørgensen. Han havde et par kunder i Hobro.

Syv blev henrettet 

Frank Bøgh mangler stadig de sidste sponsorer, men han håber, at bogen kan udgives ved juletid. Peter-gruppen var en hemmelig, tysk organisation med danske hjælpere. Den hævnede modstandsbevægelsens angreb på tyskerne, og modstandsfolkene skulle have skylden for bomberne i Tobberup. Efter krigen måtte danskere i Peter-gruppen stå til regnskab. Syv af medlemmerne blev dødsdømt og henretted

[image]

Historie:
Det følgende er et citat af en artikel i NYT FRA ZONE-MUSEET november 1995 skrevet af Aage Christensen og Frederik Madsen. Årstallet for stationens flytning er i citatet ændret fra 1956 til 1957: …….Stationen på Hostrupvej 58 blev oprettet 1. august 1933 med E.J. Overgaard som leder. Han var kreaturhandler og fortsatte med dette erhverv. Han ejede ejendommen, ZR ejede materiellet. Marius Stad og Anders Nielsen udførte det praktiske arbejde. Marius Stads kone Sigrid Stad passede telefonen og stationens benzinsalg. Marius Stad arbejdede på det nærliggende teglværk som brænder alle ugens syv dage for en ugeløn på kr. 40,00. Han oplyser, at assistancerne androg 2-3 stykker om ugen i årene før krigen. Fra stationen gik en ringeledning til teglværket, hvor også Anders Nielsen var ansat. l juli 1944 blev stationen ophøjet fra at være almindelig kranvognsstation til at være egentlig redningsstation, idet den blev udstyret med ambulance og andet redningsmateriel. 8. oktober 1944 indtraf en af stationens største og mest uhyggelige opgaver, idet eksprestoget til Aalborg, kort efter at have forladt Hobro Station, ved Tobberup blev sprængt i luften af den berygtede Brøndumbande som gengældelsesaktion for den stigende jernbanesabotage. Toget var fyldt til bristepunktet og 12 passagerer dræbtes mens 60 såredes. Efter krigen blev ved Tobberup rejst et mindekors og holdt en højtidelighed, i hvilken deltog Zone-folk fra de stationer, der havde deltaget i redningsarbejdet……l 1957 flyttede stationen til Brogade 61. Korpset købte ejendommen af malermester Poul Maarup, og der indrettedes fire garager. Af garagerne var de to til rådighed for Statens Bilinspektion, og mellem udrykningerne hjalp Zone-folkene til med synsarbejdet. Marius Stad, der nu havde opgivet arbejdet på teglværket til fordel for Zone-arbejdet, blev udnævnt til stationsleder og boede i den tilhørende bolig, som han beskriver som alt for stor og næsten ikke til at varme op. Anker Sørensen, der var ansat 1956-1960 som afløser fortæller, at Marius Stad altid var på vagt. Anker Sørensen var på stationen hver dag fra kl. 8.00 til 17.00. Derudover var det god skik at være hjemme og dermed til rådighed resten af døgnet. Skete det, at Marius Stad havde brug for en friaften, overtog Anker Sørensen vagten på stationen, men kun for at betjene telefonen og videregive meldingerne til stationerne i Randers, Viborg og Aalborg. Det var også disse stationer, der hjalp når større opgaver skulle løses. l 1958 foretog driftsleder Suhr fra hovedkontoret i Nykøbing F. et inspektionsbesøg på stationen. Han skrev i sin rapport: Ny stationsbygning. Det løse materiel i god stand. Mandskab: 1 leder – 1 assistent. Vogne: Ford V8 1939 ambulance – Ford V8 kranvogn 1946 – 1 motorpumpe. Kørsel: 32 sygeture – 1.962 km. 408 kranvognsture – 13.961 km. Fra juni 1960 til maj 1961 var Aksel Skov ansat på samme vilkår som Anker Sørensen, dvs. man skulle helst være hjemme, også når man havde fri. I det sidste ca. halvandet år var Poul Kastberg Madsen medhjælper på stationen. Han fortæller bl.a.: Samarbejdet på stationen var godt. Man var som en familie. Fru Stad kom hver dag med kaffe og kage eller franskbrød med ost eller syltetøj. Til arbejdet hørte også servicestationen med salg af benzin mm. samt smøring af lastbiler og busser. Statens Bilinspektion lejede smørehallen 2 dage om ugen. Så var der lejlighed til at skaffe emner til Marius Schmidt, Zonens salgsinspektør……Ivan Sejersen var mekanikerlærling i Hobro og havde sin gang på stationen fra 1958 til sammenlægningen. På lærepladsen reparerede man stationens køretøjer, men det skete jævnligt, at Sejersen foretog mindre reparationer på stationen. Han hjalp også med rengøring af køretøjer og bygninger. Når Marius Stad skulle i byen, passede Sejersen tankanlægget, hvor der solgtes såvel benzin som dieselolie. Da han fik kørekort, kørte han jævnligt kran- og bugserture. Når han udførte regulært arbejde, fik han timeløn for det. Assistanceantallet var 3-8 ture i døgnet, hovedsageligt autohjælp. Mandskabet var stadig Marius Stad, Sigrid Stad, en fast mand, samt afløseren Anker Sørensen og så Ivan Sejersen, d.v.s.. i alt fire mand når det kneb……For Marius Stad kom sammenlægningen som noget af et chok, han havde intet hørt om det fra korpsets side. En morgen gik han ude på pladsen, da en rutebilchauffør fra Hadsund-ruten spurgte ham, om han havde hørt Radioavisen den samme morgen. Det havde Marius Stad ikke. Men han fik bekræftet, da han hørte Radioavisen kl. 9.00, at Falck havde købt Zonen. Senere ringede direktør Pedersen fra Aalborg og undrede sig over, at han slet ikke havde hørt fra Marius Stad. Marius Stad forklarede ham, at han følte sig dårligt behandlet ved efter 32 års tjeneste at få at vide gennem Radioavisen, at det var forbi……..Han havde intet at klage over med hensyn til Falcks behandling af ham, men han glemte aldrig den morgen i Hobro.Efter sammenlægningen:
Nedlagt. Marius Stad ansat ved Falck-Zonen i Aalestrup som abonnementsinspektør til sin pensionering.

Assistancestatistik:

År 1946 1957 1960 1961 1962
Antal 364 440 957 1082 1162

Effekter på museet fra stationen:
Ford Köln 1960 kranvogn vogn 753 er bevaret. Desuden en omfattende billedsamling fra Marius Stad. ZR’s første reklamebrochure fra 1930 i museets arkiv stammer også fra Marius Stad.

Vognpark 1962:

Ambulance Vognnr Kranvogn Vognnr Andet Vognnr
Volvo 1953 827 Ford Køln 1960 753 Bugservg. Ford V8 1947 550
Pumpe Opel Blitz 685

 

Siden er oprettet med støtte fra:
Kulturnet Vestsjælland under Vestsjællands amt (www.kulturnetvestsj.dk)
Semaphor (www.semaphor.dk)

 

MUSEET PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR OPLYSNINGERNE HER PÅ SIDEN ELLER FOR BILLEDMATERIALET
MATERIALE PÅ SIDEN MÅ KUN MANGFOLDIGGØRES EFTER AFTALE MED MUSEETMATERIALET HER PÅ SIDEN KAN KRÆVE FORHÅNDSKENDSKAB TIL ZR’s HISTORIE.
SE ZR HISTORIE

YDERLIGERE OPLYSNINGER MODTAGES MEGET GERNE

Mere materiale fra Hobro

som ikke er med i bogen Zone-Redningskorpset i Danmark

 

Museum for Zone-Redningskorpset
www.zone-redningskorpset.dk
info@zone-redningskorpset.dk
_______________________________________________________________________
Materialet på siden må kun anvendes efter indhentet tilladelse

 

Avisomtalte hændelser hvor ZONEN har ydet assistance

Samlet af Vilhelm Pedersen. Kilde: Falcks udklipsarkiv

 

UDRYKNINGSLISTER – VEJLEDNING

Anvendte forkortelser m.v. :

Amb Ambulance
Arb Arbejdsulykke
Bv Brandvæsen
CF Civilforsvaret / Beredskabsstyrelsen
Fuh Færdselsuheld
ips Ingen personskade
Kas Kastrup Lufthavn
mc motorcykel / motorcyklist
tdr tønder land
ZR Zone-Redningskorpset
# Person omkommet
+ Bv + Falck Zonen tilkaldt + Brandvæsen + Falck (eksempel)
+ ZR Horsens Lokal ZR station tilkaldt + ZR Horsens (eksempel)

Afslutning af et gade- gård- eller vejnavn kan være anført således :
…g. = …gade
…gd. = …gård
…v. = …vej

Næsten alle anførte stednavne kan findes i et eller flere af følgende landkort på internettet :

Danmarks Miljøportal: www.miljoeportal.dk : arealinformation
Geodatastyrelsen: www.gst.dk : se på kort – find et sted
Historisk Atlas: www.historiskatlas.dk
Krak: www.krak.dk : kort

Stednavne med: Å, å i listerne, kan være anført med: Aa, aa i de nævnte landkort.

Flere lokaliteter (herunder gader og veje) har i tidens løb ændret stavemåde eller har skiftet navn. Sådanne lokaliteter er anført med nuværende (2014) stavemåde/navn.

De tidligere hovedveje er bibeholdt med hovedvejsnummer.

Anført dato i listerne er datoen, hvor hændelsen er avisomtalt og er derfor sjældent den egentlige hændelsesdato, DOG er datoerne 23. 24. 25. 26. 30. 31. december og 01. januar hændelsesdatoer (blot for at få indsigt i udrykningerne i jul og nytår).

Datoer i listerne for ZR Frederikssund og ZR Helsinge er altid hændelsesdatoer.

nov 2014

 

HOBRO
DATO INDSATSSTED m.v. DIVERSE
31 12 1938 Kongens Tisted Fuh, sneplov kørte i grøften
30 03 1942 Døstrup Landbrugsejendom oversvømmet

 

23 11 1943 Mariager Dyreredning

 

13 07 1944 Hærup Dyreredning
14 07 Bigum Dyreredning
21 07 Lille Arden Dyreredning
10 01 1945 Hobro Bryggeri Sygdom
13 02 Arden Kvinde alvorligt forbrændt
02 05 Bigum Arb, skubbet omkuld af 2 heste
18 07 1946 Snæbum Sø Eftersøgning af druknet ung mand, + ZR Randers

 

09 08 1947 Hobro havn ZR-redder fik træstamme over benet, der brækkede

 

23 08 1948 Hobro Motorbane 28-årig Midget-racerkører forulykkede, omkom, #

 

01 08 1949 Hostrupvej Fuh, mc væltede
11 12 Hostrupvej Fuh, lastbil mod lastbil

 

22 04 1950 Handest Fuh, 7-årig cyklende pige påkørt og dræbt, #
01 05 Skørping, skov Arb, fik træstamme over benet under læsning
23 05 Tobberup, Møllehøjgård Arb, 16-årig karl dræbt under væltet mur, #
03 09 Adelgade Fuh, 11-årig cyklende dreng væltede foran bil

 

15 02 1951 Hostrupvej Fuh, lastbilanhænger væltede ned ad skrænt
19 02 Døstrup Fuh, tankbil mod Løgstør-toget
07 05 Volstrup, Skørbæk Hest omkom i brønd
18 09 Sdr. Onsild Arb, mand fik strøm gennem sig i elmast
27 09 Adelgade Arb, tømrer faldt 2 m ned i nybygning
03 12 Ulstrup Arb, mand sparket af hest
29 12 Brogade Fuh, bil mod vejskilt

 

29 01 1952 Møldrup, Hovedvej 13 Fuh, bil ramte lysmast i glat føre
25 03 Hostrupsvej Fuh, lastbil skred mod arbejdsmand
04 04 Hobro, Hovedvej 10 Fuh, tungt lastet lastbil brød sammen
29 04 Hobro Jernbanestation Arb, mand faldt over togskinner
23 06 Hobro, Hostrup Teglværk Arb, mand klemt af bakkende lastbil
24 07 Skibsgade 1 7-årig dreng kvæstede et øje
15 11 Hobro – Randers Patientoverførsel til Randers
21 05 1953 Hostrupsvej Fuh, bil væltede i sving
30 05 Hørby – Hørby Skoleby Fuh, bil mod bil
23 06 Hadsund – Sæby Patientoverførsel til Sæby
25 07 Mariager ZR flyttede bybrønd til en midlertidig placering
26 12 Hørby Fuh, bil mod rutebil

 

24 05 1954 Hobro, motorbane Mc-kører forulykkede under løb og omkom, #
12 07 Ovegårdvej i Ovegård Skov Fuh, bil i grøften
29 10 Nr. Onsild, Væggedalen Fuh, lastbil med 28 grise væltede i bæk
09 02 1955 Hovedvej 10, Rold Skov Fuh, påhængsvogn mod lastbil, + ZR Ålborg
15 05 Hostrupvej Fuh, militærlastbil kørte i grøften
13 08 Løgstørvej Fuh, 8-årig pige løb ud foran bil
26 08 Banegårdsvej – Hostrupsvej Fuh, cyklist ud foran ZR-kranvogn, + Falck
23 11 Hadsund, Ålborgvej Fuh, bil i grøften, ips, bilen slæbt til Hobro

 

06 07 1956 Hostrupvej Fuh, bil væltede rundt, 1 kvæstet
15 11 Hovedvej 10, S for Hobro Fuh, punktering = bil gennem hæk og ind i have
10 03 1957 Nørlund Skov Ild I lastbil I skoven, + Falck
17 06 Ved Kongsvad Mølle Fuh, mc væltede

 

27 01 1958 Randersvej (Hovedvej 10) Fuh, 12-årig dreng trådte ud foran lastbil, #
05 02 Hobro baneterræn, DSB-grusgrav Arb, mand begravet i grusgrav
18 02 Hobro-egnen Glat føre = 5 kørselsuheld
01 05 Stenild Fuh, jeep forulykkede, ips
16 05 Løgstørvej ved togviadukten Fuh, bil mod rækværk, ips
26 08 Nørager, Torup Fuh, bil mod tog, ips

 

21 09 1959 Hjeds, Jysk Motorbane ZR ambulancevagt ved motorstævne
23 12 Hovedvej 10 syd for Vebbestrup Fuh, bil mod telefonpæl, ips

 

16 02 1960 Ved Rørbæk Fuh, bil mod traktor, 1 kvæstet
16 04 Adelgade – Vestergade Fuh, 3 biler i sammenstød, ips
01 09 Hobro 8-årig pige forskar sig på glasskår
05 09 Brogade Fuh, knallert mod lysmast, 1 kvæstet
10 11 True, Svenstrup Arb, traktor væltede på mark, 1 kvæstet
21 11 Hovedvej 10 ved Gravlev Fuh, bil forulykkede i glat føre, ips
23 11 Ved Hobro Sygehus Fuh, bil mod to vejtræer, 1 kvæstet
09 12 Sønder Onsild Fuh, bil i grøften i glat føre, 1 kvæstet

 

05 01 1961 Ved Handest Fuh, hest på lastbilad fik bilen til at vælte, ips
07 02 Hovedvej 10 nord for Vebbestrup Fuh, varebil mod opbremsende varebil, ips
08 02 Grynderup Tag på udhus ødelagt af stormstød
08 02 Hobro-egnen Voldsom storm = en del større stormskader
09 02 Handest ved Hobro Fuh, lastbil-tog i grøften, + ZR Hadsten
18 02 Brogade ud for ZR Fuh, mand gik ud foran bil
01 04 Banegårdsvej – Løgstørvej Fuh, mc kørte i udgravning ved nybyggeri
18 04 Nørager, jernbaneoverskæring Fuh, tog påkørte benzintankbil, ips
18 04 Nørager, jernbaneoverskæring Arb, ZR-redder forskar sig u. redningsarbejde
10 07 Sønder Onsild, Viborg Landevej Fuh, mc mod vejtræ, 2 kvæstet
10 07 Hobro – Århus Akut patientoverførsel til Århus
14 08 Giver Fuh, Hobro-bil forulykkede, ips
23 08 Ved Tobberup Fuh, bil forulykkede under overhaling, ips
24 08 Hvornum Arb, mejetærsker væltede på mark, ips
25 08 Brogade (Hovedvej 10) ud for ZR Fuh, lastbil med blokvogn forulykkede, ips
14 09 Brogade (Hovedvej 10) ud for ZR Fuh, bil mod opbremsende bil,ips
24 12 Hovedvej 10 ved Vebbestrup Fuh, Grenå-bil i grøften, ips

 

05 02 1962 Hovedvej 13 ved Sønderup Fuh, bil forulykkede, ips
28 02 Vrå, Viveterp Arb, ZR-redder faldt 8 m ned fra ladetag
21 05 Ved Svenstrup Hovgårtd Fuh, bil mod vejtræ, 1 kvæstet
03 07 Mariager, Hadsundvej Fuh, bil kørte i grøften, ips
07 07 Handest, Mejlbjerggård Arb, mand påkørt af førerløs traktor

 

 

Tilbage